Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
Úvodní fotka Infocentrum
Úvodní fotka Kino 70
Úvodní fotka Městská knihovna
Úvodní fotka Vlastivědné muzeum
Úvodní fotka Kulturní dům
Úvodní fotka Bazén a koupaliště
Úvodní fotka Městský stadion
Úvodní fotka Sportovní hala
Úvodní fotka Sokolovna

Rok 2015

Zpráva o činnosti vlastivědného muzea v Dobrušce za rok 2015

1. Výzkum - "Paměť města"

Přehled o jednotlivých oblastech dlouhodobého programu Paměť města:

 • Paměť písma (archiválie, psané vzpomínky, kroniky apod.) – Bylo pokračováno v digitalizaci mimořádně historicky cenného materiálu, deníků rolníka Josefa Slezáka z Domašína, které zahrnují léta 1920 – 1968.
 • Paměť slova (magnetofonové záznamy vzpomínek pamětníků – události, historky). - Fond záznamů vzpomínek pamětníků se rozrostl o vzpomínky Vlasty Ulrychové na Karla Michla.
 • Paměť fotografie (darování nebo poskytnutí fotografií k digitálnímu záznamu). – Tyto fotografie byly občany poskytovány průběžně a doplňovaly stávající fond.
 • Paměť filmu (staré amatérské filmové záznamy). – Byly zapůjčeny a digitalizovány filmy Františka Matouška (celkem 4 DVD).
 • Paměť lidí (psané vzpomínky a životopisné medailonky významných regionálních osobností). - Všechny životopisy významných dobrušských osobností jsou zpracovány v programu Clavius, takže jsou přehledné a operativně dostupné. Regionální databáze životopisných medailonků obsahuje již 170 záznamů o osobnostech dobrušské historie.

2. Sbírky

Trvalá pozornost je v muzeu věnována práci se sbírkami. V roce 2015 byl prohlédnut a ošetřen sbírkový fond textilu. Zároveň s revizí probíhá také fotodokumentace sbírek.

V roce 2015 se sbírkový fond muzea rozrostl o 153 nových přírůstkových čísel (196 kusů) získaných vlastním sběrem. Sbírkový fond muzea tak čítá celkem 7404 přírůstkových čísel.

Digitalizované fotografie, filmové záznamy i písemnosti jsou kromě CD ROM a DVD ukládány i na externí disky, čímž je zabezpečeno jejich dlouhodobé uchování. Navíc jsou v dalších kopiích uloženy ve Státním okresním archivu v Rychnově nad Kněžnou.

3. Muzejní knihovna

Odborná knihovna muzea slouží všem zájemcům o historii, zvláště pak o historii regionální. V roce 2015 zde bylo registrováno 178 čtenářů, kteří si vypůjčili 90 knih. Další desítky knih byly zapůjčeny prezenčně badatelům. Do knihovny přibylo 83 knih. Celkem je v muzejní knihovně 6.866 knih. Podstatnou část výpůjček tvoří regionální kroniky a odborná regionální historická literatura, která slouží především zájemcům z řad studentů.

Badatelům, především studentům vysokých škol, jsou poskytovány konzultace a všechny potřebné archivní materiály i studijní literatura.

4. Prezentace

Nové expozice

V roce 2015 byla na radnici pro veřejnost otevřena stálá expozice Alois Beer, seznamující s dílem tohoto významného dobrušského malíře a kronikáře 19. století. Scénář zpracoval Jiří Mach, výtvarný scénář Zdeněk Bláha. Realizací expozice byla pověřena firma Tázler z Hradce Králové, truhlář Pavel Ulrych a pracovníci muzea.

Ve spolupráci s VGHMÚŘ Dobruška byly zahájeny práce na přípravě nové expozice historie vojenské geografie, která bude umístěna v prvním poschodí Rýdlovy vily. Byl sestaven realizační tým, který pracuje na heuristické fázi projektu.

Výstavy

V kině:

V malém sále Společenského centra – kina 70 instalovalo muzeum výstavy Dobrušské kronikářství (květen) a retro výstavu Jak se žilo za první republiky (listopad).

Přednášky

Přednášková činnost probíhala jednak v synagoze, jednak ve školách a jednak v malém sále Společenského centra-kina 70. Posledně uvedené místo bylo dějištěm především přednášek cestopisných realizovaných ve spolupráci s městskou knihovnou. Přednášky pro školy byly zaměřeny na období národního obrození a archiválie. Uskutečnily se v ZŠ v Pulické ulici a na gymnáziu.

V synagoze byl zahájen cyklus nového typu programů pro veřejnost pod názvem Setkání v synagoze. V roce 2015 se uskutečnily následující programy:

 • Golem aneb židovské pověsti – 14. ledna
 • O dobrušské vodě (vodní toky, studny, sklepní studánky, vodovod, kanalizace) – 28. ledna
 • Potkal Khon Roubíčka (židovský humor) – 18. února
 • Ohnivý kohout v Dobrušce – 4. března
 • Čapkovy apokryfy – 18. března
 • Pověsti z našeho kraje – 4. listopadu
 • Dobrušské řezbářství a loutkářství - 26. prosince

Většina těchto programů byla zahájena komentovanou prohlídkou nových historických expozic, zaměřenou na některý z vystavených exponátů. O tyto programy měla veřejnost značný zájem.          

Další akce

V malém sále kina 70 proběhl třetí ročník akce jarní tvoření, ukázek tradičních lidových a uměleckých řemesel, spojené s workshopem. Na podzim ji následovala obdobná akce - podzimní tvoření. Ve školní jídelně SODEXHO ZŠ Františka Kupky se uskutečnil oblíbený tradiční vánoční jarmark.

V červnu se uskutečnila komentovaná prohlídka židovského hřbitova za účasti 31 zájemců. V rámci Dne muzeí se uskutečnilo hudební vystoupení písničkáře Jaroslava Čížka a hudební skupiny Ambrosie.

Akce muzea i samotné město Dobruška byly propagovány prostřednictvím dobrušského televizního vysílání, několik relací bylo odvysíláno i v Českém rozhlasu Hradec Králové, včetně dvou přímých vstupů.

Ve spolupráci s dobrušským televizním vysíláním byl připraven nový film Dobrušský kaleidoskop 2014 – 2015. Byly odvysílány v městském televizním vysílání a uveden na setkání seniorů se starostou města a na slavnostním večeru ve Společenském centru-kině 70.

Klub seniorů

Programy pro seniory, připravované se sborem Církve bratrské v Bystrém. Pravidelný čas každé pondělí od ledna do dubna a od listopadu do prosince vždy v 15 hodin ve Spolkovém domě – Rýdlově vile.

Jarní část:
 • 5. ledna – Dobrušská privilegia (Mach)
 • 12. ledna – setkání u kávy
 • 19. ledna – beseda o činnosti Jednoty bratrské v Dobrušce
 • 26. ledna  - Terakotová armáda (Mach)
 • 2. února – setkání u kávy
 • 9. února – Kultura a sport ve městě (Poláček)
 • 16. února – Benediktini a počátky středoevropského křesťanství (Mach)
 • 23. února – Z ptačí říše (Volf)
 • 2. března – setkání u kávy s Romanem Touškem
 • 9. března – Peru, Bolívie (Pohlová)
 • 16. března – beseda se starostou města
 • 23. března – Machu Picchu (Pohlová)
 • 30. března – Velikonoce – Pastorační centrum (P. Augustin Slaninka)
 • 13. dubna – setkání u kávy
 • 20. dubna – Nepál (Pohlová)

Podzimní část se z důvodu rekonstrukce Rýdlovy vily nekonala.

5. Publikační činnost

Bylo započato s přípravou jedné z nejvýznamnějších publikací v historii muzea – Dobruška – příběh města. Byl sestaven autorský kolektiv a zpracována struktura publikace, která by měla vyjít v roce 2018.

6. Hospodaření

Stálé expozice muzea navštívilo v roce 2015 celkem 7 877 platících návštěvníků, z toho domek F. L. Věka 4 176, radniční věž 2 808 a muzeum 893. Celkem bylo vybráno za vstupné do expozic 226 920 Kč. Pořadů v synagoze se uskutečnilo 10, jeden na židovském hřbitově a navštívilo je celkem 287 zájemců, kteří zaplatili za vstupné 8 460 Kč. Při třech cestovatelských přednáškách ve Společenském centru – kině 70 bylo od 149 návštěvníků vybráno dobrovolné vstupné ve výši 2 287 Kč. Na dvě ostatní přednášky, navštívené celkem 107 zájemci, byl vstup volný.

Příjem z prodeje suvenýrů činil 73 657 Kč, z toho 10 716 Kč za publikaci Dobrušsko – stopami minulosti.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
5
2
5
3
4
4
6
5
5
6
5
7
5
8
4
9
5
10
5
11
5
12
5
13
5
14
6
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
6
22
5
23
5
24
5
25
5
26
5
27
5
28
6
29
5
30
5
31
5
1
5
2
5
3
4
4
5

František Kupka

František Kupka [nové okno]

Aktuální akce

Den židovských památek

Koncert ke dni židovských památek

Výstava kreseb

Loutková Dobruška

Výstava Magie loutek

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Publicita

mapa

nahoru