Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
Úvodní fotka Infocentrum
Úvodní fotka Kino 70
Úvodní fotka Městská knihovna
Úvodní fotka Vlastivědné muzeum
Úvodní fotka Kulturní dům
Úvodní fotka Bazén a koupaliště
Úvodní fotka Městský stadion
Úvodní fotka Sportovní hala
Úvodní fotka Sokolovna

Rok 2016

Zpráva o činnosti vlastivědného muzea v Dobrušce za rok 2016

1. Výzkum - "Paměť města"

Přehled o jednotlivých oblastech dlouhodobého programu Paměť města:

 • Paměť písma (archiválie, psané vzpomínky, kroniky apod.) – Bylo pokračováno v digitalizaci mimořádně historicky cenného materiálu, deníků rolníka Josefa Slezáka z Domašína, které zahrnují léta 1920 – 1968.
 • Paměť slova (magnetofonové záznamy vzpomínek pamětníků – události, historky). - Fond záznamů vzpomínek pamětníků se rozrostl o tři.
 • Paměť fotografie (darování nebo poskytnutí fotografií k digitálnímu záznamu). – Tyto fotografie byly občany poskytovány průběžně a doplňovaly stávající fond.
 • Paměť filmu (staré amatérské filmové záznamy). V roce 2016 žádný starý filmový záznam nepřibyl.
 • Paměť lidí (psané vzpomínky a životopisné medailonky významných regionálních osobností). - Všechny životopisy významných dobrušských osobností jsou zpracovány v programu Clavius, takže jsou přehledné a operativně dostupné. Regionální databáze životopisných medailonků obsahuje již 172 záznamů o osobnostech dobrušské historie.

2. Sbírky

Trvalá pozornost je v muzeu věnována práci se sbírkami. V roce 2016 byl prohlédnut a ošetřen sbírkový fond militarií a částečně fond obrazů. Zároveň s revizí probíhá také fotodokumentace sbírek. Zfotografována byla podstatná část fondu textilu, depozitář D (mimo archeologie), většina depozitáře C a fond obrazů uložený v Domašíně.

V roce 2016 se sbírkový fond muzea rozrostl o 88 nových přírůstkových čísel (143 kusů) získaných vlastním sběrem. Sbírkový fond muzea tak čítá celkem 7 289 přírůstkových čísel.

Digitalizované fotografie, filmové záznamy i písemnosti jsou kromě CD ROM a DVD ukládány i na externí disky, čímž je zabezpečeno jejich dlouhodobé uchování. Navíc jsou v dalších kopiích uloženy ve Státním okresním archivu v Rychnově nad Kněžnou.

3. Muzejní knihovna

Odborná knihovna muzea slouží všem zájemcům o historii, zvláště pak o historii regionální. V roce 2016 zde bylo registrováno 185 čtenářů, kteří si vypůjčili 54 knih. Další desítky knih byly zapůjčeny prezenčně badatelům. Do knihovny přibylo 83 knih. Celkem je v muzejní knihovně 7 331 knih. Podstatnou část výpůjček tvoří regionální kroniky a odborná regionální historická literatura, která slouží především zájemcům z řad studentů.

Badatelům, především studentům vysokých škol, jsou poskytovány konzultace a všechny potřebné archivní materiály i studijní literatura.

4. Prezentace

Nové expozice

Ve spolupráci s VGHMÚŘ Dobruška byly zahájeny práce na přípravě nové expozice historie vojenské geografie, která bude umístěna v prvním poschodí Rýdlovy vily. Byl sestaven realizační tým, který pracuje na heuristické fázi projektu.

Výstavy

V kině:

V malém sále Společenského centra – kina 70 instalovalo muzeum výstavy:

 • Věra Jičínská – obrazy – květen
 • Dobrušské požáry 19. století – 10. – 16. června
 • Nešťastný rok 1866 - říjen
V synagoze:
 • Hrátky z látky (24. září – 2. října)

Přednášky

Přednášková činnost probíhala jednak v synagoze, jednak ve školách a jednak v malém sále Společenského centra-kina 70. Posledně uvedené místo bylo dějištěm především přednášek cestopisných realizovaných ve spolupráci s městskou knihovnou. Přednášky pro školy byly zaměřeny na období národního obrození a archiválie. Uskutečnily se v ZŠ v Pulické ulici a na gymnáziu.

V synagoze proběhl další ročník nového typu programů pro veřejnost pod názvem Setkání v synagoze. V roce 2016 se uskutečnily následující programy:

Jaro 2016:
 • Cesty poutníků (14. dubna)
Podzim 2016:
 • Příběh skaleckého zámku (19. října)
 • Vánoční koncert (29. prosince)           
Další přednášky:
 • Tajemství krypty v kostele sv. Václava v Dobrušce (malý sál SC-kina 70)
 • Filipíny (P. Linhart, malý sál SC-kina 70)
 • Archiválie a archivnictví (pro gymnázium)
 • Nešťastný rok 1866 (pro školy)
 • Válečná léta 2014 – 2018 v Dobrušce (pro školy)
 • Národní obrození v Podorlicku (pro školy)
 • Největší tajemství třetí říše

Další akce

V malém sále kina 70 proběhl čtvrtý ročník akce jarní tvoření, ukázek tradičních lidových a uměleckých řemesel, spojené s workshopem. Na podzim ji následovala obdobná akce - podzimní tvoření. Ve školní jídelně SODEXHO ZŠ Františka Kupky se uskutečnil oblíbený tradiční vánoční jarmark.

Akce muzea i samotné město Dobruška byly propagovány prostřednictvím dobrušského televizního vysílání, několik relací bylo odvysíláno i v Českém rozhlasu Hradec Králové.

Klub seniorů

Programy pro seniory, připravované se sborem Církve bratrské v Bystrém. Pravidelný čas každé pondělí od ledna do dubna a od listopadu do prosince vždy v 15 hodin ve Spolkovém domě – Rýdlově vile.

Jarní část:
 • 8. února – úvodní setkání ročníku 2016 (Cvejn)
 • 15. února – Severní Amerika 1. část (Pohlová)
 • 22. února – setkání u kávy
 • 29. února – Tajemství podzemí kostela sv. Václava v Dobrušce (Mach)
 • 7. března – Severní Amerika 2. část (Pohlová)
 • 14. března – setkání u kávy
 • 21. března – Velikonoce (Cvejn)
 • 4. dubna – Jaro v ptačí říši (Volf)
 • 11. dubna – beseda s velitelem městské policie Norbertem Bene
 • 18. dubna – Z minulosti Jednoty bratrské (Mach)
 • 25. dubna – setkání u kávy
Podzimní programy:
 • 7. listopadu – Úvodní setkání (Tomáš Cvejn)
 • 14. listopadu – Nešťastný rok 1866 v Dobrušce (Jiří Mach)
 • 21. listopadu – Setkání u kávy
 • 28. listopadu – Beseda se starostou města
 • 5. prosince – Ekvádor (Milič Světlík)
 • 12. prosince – Setkání u kávy
 • 19. prosince - Vánoce

5. Publikační činnost

Bylo pokračováno s přípravou jedné z nejvýznamnějších publikací v historii muzea – Dobruška – příběh města. Byl sestaven autorský kolektiv a zpracována struktura publikace, která by měla vyjít v roce 2018. Postupně jsou shromažďovány jednotlivé stati a pokračováno v jejich redakční úpravě. Započaly přípravné práce na vydání Dobrušského vlastivědného almanachu.

6. Hospodaření

Stálé expozice muzea navštívilo v roce 2016 celkem 8 544 platících návštěvníků, z toho domek F. L. Věka 4 825, radniční věž 2 865 a muzeum 854. Celkem bylo vybráno za vstupné do expozic 248 150 Kč. V synagoze se uskutečnily tři pořady a navštívilo je celkem 157 zájemců, kteří zaplatili za vstupné 1 680 Kč. Při 4 převážně cestovatelských přednáškách ve Společenském centru – kině 70 bylo od  234 návštěvníků vybráno dobrovolné vstupné ve výši 5 232 Kč.

Příjem z prodeje suvenýrů činil 69 397 Kč.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
3
30
4
1
3
2
4
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
4
9
3
10
3
11
4
12
3
13
4
14
5
15
6
16
5
17
4
18
4
19
4
20
4
21
4
22
4
23
5
24
5
25
5
26
5
27
3
28
3
29
3
30
4
31
6
1
2
2
3

František Kupka

František Kupka [nové okno]

Aktuální akce

Arnoštova cesta odložena

Výstava dřevořezeb

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Publicita

mapa

nahoru