Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
Úvodní fotka Infocentrum
Úvodní fotka Kino 70
Úvodní fotka Městská knihovna
Úvodní fotka Vlastivědné muzeum
Úvodní fotka Kulturní dům
Úvodní fotka Bazén a koupaliště
Úvodní fotka Městský stadion
Úvodní fotka Sportovní hala
Úvodní fotka Sokolovna

Rok 2010

Zpráva o činnosti muzea v Dobrušce za rok 2010

1. Výzkum - "Paměť města"

Dobrušské vlastivědné muzeum připravilo ve spolupráci se Státním okresním archivem v Rychnově nad Kněžnou tradiční setkání kronikářů, které se uskutečnilo v Dobrušce 28. června. Pracovní zasedání proběhlo v zasedacím sále na odboru dopravy a kronikáři měli možnost navštívit také kostel sv. Václava, výstavu 690 let Dobrušky v muzeu a domek Fr. Vl. Heka. Obdrželi rovněž propagační tiskoviny města Dobrušky včetně nově vydané publikace Dobrušská privilegia. Muzeum dlouhodobě spolupracuje s řadou kronikářů ve spádové oblasti a jeho cílem je tuto spolupráci dále zintenzivňovat.

Přehled o jednotlivých oblastech programu Paměť města:

 • paměť věcí (trojrozměrné předměty)
 • paměť písma (archiválie, psané vzpomínky, kroniky apod.)
 • paměť slova (magnetofonové záznamy vzpomínek pamětníků - události, historky)
 • paměť fotografie (darování nebo poskytnutí fotografií k digitálnímu záznamu)
 • paměť filmu (8 mm, 16 mm, 35 mm filmy i videozáznamy - zapůjčit k přepisu na video)
 • paměť lidí (psané vzpomínky a životopisné medailónky významných regionálních osobností)

2. Sbírky

Trvalá pozornost je v muzeu věnována práci se sbírkami. V roce 2010 byl prohlédnut a ošetřen sbírkový fond betlémů, v němž se nachází 14 souborů. Mezi nejvzácnější, a to nejen v dobrušském muzeu, patří deskový polychromovaný betlém z 18. století, který byl v roce 2010 prezentován na výstavě Sakrální umění na Dobrušsku v Pastoračním centru dobrušského děkanství v rámci Toulek po dobrušských památkách.

Muzejní sbírky byly obohaceny o nahrávky kompletního hudebního díla Karla Hrnčíře, jednoho z Kocourkovských učitelů, které muzeu věnovala autorova dcera. Bylo také pokračováno v digitalizaci starých amatérských dokumentárních filmů. Podařilo se k tomuto účelu zapůjčit velmi reprezentativní kolekci filmů Josefa Dusílka z Bystrého, která zahrnuje události a dění v obci od šedesátých do devadesátých let minulého století. Josef Dusílek zapůjčil muzeum rovněž reprezentativní výběr fotografií z novodobé historie obce Bystrého, zahrnující léta 1963 - 2009. Tyto fotografie budou digitalizovány a poskytnuty kromě autorovi také Obecnímu úřadu v Bystrém a kronikářce obce.

V roce 2010 byl přemanipulován sbírkový fond starých tisků, který byl přemístěn do depozitárních prostor v Domašíně, kde je nově přehledně uložen. Ke všem sbírkovým předmětům přemístěným do domašínských depozitářů jsou postupně tištěny nové katalogizační karty. Ve všech depozitárních prostorách muzea bylo provedeno přehledné označení a lokační seznamy v jednotlivých regálech.

V roce 2010 se sbírkový fond muzea rozrostl o 36 nových přírůstkových čísel získaných dary a vlastním sběrem.

3. Muzejní knihovna

Odborná knihovna muzea slouží všem zájemcům o historii, zvláště pak o historii regionální. V roce 2010 zde bylo registrováno 137 čtenářů, kteří si vypůjčili 128 knih. Do knihovny přibylo 196 knih. Podstatnou část výpůjček tvoří regionální kroniky a odborná regionální historická literatura, která slouží především zájemcům z řad studentů.

4. Prezentace

Výstavy

 • Obrazy Josefa Kejvala (10. - 23. května), muzeum
 • 690 let Dobrušky (26. června - 10. září), muzeum
 • Péče o památky na Dobrušsku (20. září - 30. září), muzeum
 • Český rok (Jana Jarkovská - figurky ze šustí, 1. - 19. prosince), muzeum
 • Bible - kniha knih (květen, ve spolupráci s církvemi), knihovna
 • České quilty (2.- 5. prosince), synagoga
 • Pověsti z Dobrušska (červen - červenec, ilustrace Karla Štětiny), lapidárium
 • Zlatá léta šedesátá ( říjen, kultura v Dobrušce v šedesátých letech 20. století), kino 70

Putovní výstavy

 • Dobruška, výstava v české a anglické verzi. Výstava byla využita pro holandské město Ter Aar a pro polské město Radkov.
 • František Kupka, výstava v české a anglické verzi pro využití v zahraničí. Výstava byla připravena v součinnosti s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a počítá se s jejím využitím v Českých domech - kulturních střediscích České republiky v zahraničí.
 • Připravena je i putovní výstava Národní obrození v Podorlicku, určená školám a obcím v Dobrušce i spádovém regionu, která bude distribuována v roce 2011.

Přednáška

V únoru se v sále odboru dopravy uskutečnila přednáška o Kalimantanu a 18. března přednáška manželů Vozábových o středním a severním Chile. Obě byly pořádány ve spolupráci s městskou knihovnou a jejich návštěvnost dosáhla 60 - 70 posluchačů.

Klub seniorů

Programy pro seniory, připravované se sborem Církve bratrské v Bystrém. Pravidelný čas každé pondělí od ledna do dubna a od listopadu do prosince vždy v 15 hodin v přednáškové síni muzea.

 • 4. ledna - Zahájení (Roman Toušek)
 • 11. ledna - 690 let města Dobrušky (Jiří Mach)
 • 18. ledna- Posezení u kávy
 • 25. ledna - Z Moskvy do Petrohradu po stopách umění (Jiří Mach)
 • 1. února - Filmy o dobrušských kostelech (Jiří Mach)
 • 8. února - Nové archeologické objevy na Dobrušsku (Josef Flégl)
 • 15. února - Beseda s místostarostkou města Dobrušky Blankou Čiháčkovou
 • 22. února - Zvonice v Podorlicku (Petr Slavík)
 • 1. března - Ptačí vítání jara (Vojtěch Volf)
 • 8. března - Posezení u kávy
 • 15. března - Na ryby do Norska (Milič Světlík)
 • 22. března - Ptáci našeho kraje (Vojtěch Volf)
 • 29. března - Velikonoce (Roman Toušek)
 • 12. dubna - 60 let dobrušských loutkářů (Jitka Kozubová)
 • 19. dubna - Posezení u kávy
 • 26. dubna - Výlet

Podzimní sezóna byla z organizačních důvodů vynechána.

Nové upomínkové předměty

Dobrušské samolepky

Sada 6 ks samolepek o rozměru 75 x 65 mm s motivy dobrušského náměstí, rodného domku F. Vl. Heka a krámku, kostela sv. Václava, kovárny a kostelíka sv. Ducha. Ilustrace Josefa Benedikta, stejné jako v Dobrušských omalovánkách.

Pamětník

Medaile je součástí jednotné edice ražených mosazných medailí o průměru 36 mm a tloušťce 2 mm. Dobrušský Pamětník má pořadové číslo 165 a na přední straně je motiv dobrušského náměstí s radnicí, kinetickou fontánou a mariánským sloupem. Zadní strana všech medailí je jednotná a obsahuje název místa a jeho polohu na siluetě ČR. Medaile jsou dodávány v PVC sáčku s vloženou kartičkou, která obsahuje stručnou charakteristiku a popis města, dále pořadové číslo medaile a soutěžní kupon.

Dobrušské omalovánky

Dobrušské omalovánky s půvabnými obrázky Josefa Benedikta, na kterých je zobrazen kostel sv. Ducha, náměstí F. L. Věka, rodný domek F. Vl. Heka a krámek, kostel sv. Václava a dobrušská kovárna. Omalovánky jistě potěší všechny malé děti.

DVD Nejslavnější rodák

Do prodeje bylo dáno DVD Nejslavnější rodák, přibližující osobnost Františka Vladislava Heka. Film byl natočen již v předchozím roce ve spolupráci s firmou HEURÉKA, zabezpečující vysílání dobrušské televize.

DVD Dějiny Dobrušky v datech

Interaktivní DVD Dějiny města Dobrušky v datech je elektronickou formou vyprodané knihy Václava Matouše z roku 1994. Přináší datový přehled dobrušské historie doplněný o seznamy feudálních pánů města, purkmistrů a starostů, obětí obou světových válek a seznam starých a nových domovních čísel. Je zde i množství fotografií a filmy zachycující nejvýznamnější události minulého století. Další novinkou oproti knižnímu vydání jsou dobrušská privilegia. DVD obsahuje jejich fotografie i s detaily pečetí a podpisů a u těch nejvýznamnějších nechybí ani přepisy, případně překlady do českého jazyka. DVD dobře poslouží studentům i všem zájemcům o historii našeho města.

Publikace

Dobrušsko ve středověku. Publikace navazuje na trojdílné Dobrušsko v pravěku a mapuje další časový úsek dějin města a regionu. Zahrnuje období od počátků středověké kolonizace až po závěr 15. století. Vyšla ve dvou počítačově vydaných sešitech a je doprovázena bohatou obrazovou přílohou. Jejími autory jsou Bohumír Dragoun, Michal Hofman, Petr Arijčuk, Josef Frýda a Jiří Mach, který autorský kolektiv vedl.

Prostřednictvím muzea vydalo město Dobruška i další dvě publikace, Dobrušská privilegia (autoři: Jiří Mach, Josef Frýda, Václav Matouš) a Pověsti z Dobrušska (Jiří Mach, ilustrace Karel Štětina).

Rozsáhlejší akce muzea pro veřejnost v roce 2010:

Mezinárodní den muzeí

Již druhým rokem se vlastivědné muzeum zapojilo do oslav Mezinárodního dne muzeí. V úterý 18. května byly po celý den všechny tři muzejní expozice přístupné zdarma. Odpoledne pak byla slavnostně otevřena nová část stálé expozice v rodném domku Fr. Vl. Heka - F. L. Věka. Muzejní expozice byla oživena především důrazem na literární a filmové zpracování Hekových osudů, které zde návštěvník může konfrontovat s jeho skutečným životem. Svoje místo zde našly jak komodity, s nimiž Hek obchodoval, tak ale i filmové kroje hlavních protagonistů televizního seriálu a další předměty a dokumenty, z nichž některé dosud vystaveny ještě nikdy nebyly. Scénář nové expozice vytvořil Jiří Mach, výtvarné zpracování a realizace je dílem Zdeňka Bláhy z Muzea východních Čech v Hradci Králové, královéhradecké firmy Tázler, paní Zuzany Červenkové, Vladimíry Svobodové a pracovnic muzea Lenky Pecenové a Jiřiny Vlkové. Na stavebních a dalších pracích se podílela firma Štěpánek, Pavel Ulrych, Martin Řehák, Zdeněk Friml a mnoho dalších. Prohlídka expozice je doprovázena reprodukovanou hudbou Františka Vladislav Heka a jeho moudrými aforismy.

Ve spolupráci s dobrušským děkanstvím se téhož dne uskutečnil v kostele sv. Václava koncert Polyfonního sdružení z Nového Města nad Metují. Až do 23 hodin mohli zájemci vystoupat na ochoz dobrušské radnice. Stejně jako loni ocenili možnost zachytit Dobrušku při západu slunce a v noci zejména místní fotografové.

Velikonoční jarmark

V neděli 28. března se v prostorách jídelny SODEXHO při ZŠ Františka Kupky konal Velikonoční jarmark, jarní přehlídka tradičních a uměleckých řemesel s doprovodným programem. V něm vystoupil pěvecký sbor ZŠ Františka Kupky pod vedením paní učitelky Čížkové a mažoretky z téže školy vedené paní učitelkou Rýdlovou. V prostorách jídelny byla instalována i výstava dětských prací nazvaná Velikonoční tradice. Samotného jarmarku se zúčastnilo 23 trhovců, z nichž mnozí předváděli, jak své výrobky dělají. Jarmark shlédla více než tisícovka návštěvníků.

Oslavy 690 let první písemné zprávy o městě

Na letošní rok připadlo 690. výročí první písemné zprávy o městě Dobrušce. Hlavní oslavy se odehrály v posledním červnovém víkendu a to nejdůležitější pak v neděli 27. června. Náměstí se odělo do historického hávu, objevili se zde rytíři i řemeslníci provozující dávno zapomenutá řemesla. Program vyvrcholil průvodem za účasti členů městské rady v historických kostýmech. Na přípravě programu se podílelo odbornými konzultacemi i vlastivědné muzeum. K výročí vyšla i reprezentativní publikace o městských privilegiích, která je jakousi sondou do starších dějin Dobrušky. Jejími autory jsou Jiří Mach, Josef Frýda a již zemřelý Václav Matouš. Knížka byla pokřtěna na dobrušském náměstí v rámci hlavních oslav.

Ve dnech uvedených oslav byla také otevřena výstava ilustrací Karla Štětiny ke knize Jiřího Macha Pověsti z Dobrušska, která byla na vernisáži této výstavy v pátek 25. června slavnostně pokřtěna. Knihu rovněž vydalo město Dobruška. Další výstavou vztahující se k uvedenému výročí byla výstava 690 let Dobrušky v muzeu na Šubertově náměstí.

Toulky po dobrušských památkách

Již třetí ročník Toulek po dobrušských památkách se uskutečnil v neděli 5. září od 9 do 17 hodin. Návštěvníkům akce představil kovárnu v Kostelní ulici, Pastorační centrum, pivovar a židovský hřbitov. V kovárně mohli vidět práci uměleckého kováře Petra Buchara a v Pastoračním centru byla připravena výstava Sakrální umění na Dobrušsku. V pivovaru probíhaly po celý den exkurze po pivovarském provozu, byla zde instalována výstava o historii pivovarnictví a odpoledne připraven kulturní program s dechovou hudbou Valankou. Zpřístupněn byl také židovský hřbitov, jedna z nejcennějších nemovitých kulturních památek ve městě. Na každém místě dostali návštěvníci pamětní list s s fotografií a textem o příslušné památce. Součástí Toulek byla také soutěž ve znalostech dobrušské historie a deset vylosovaný úspěšných účastníků bylo odměněno věcnými cenami věnovanými KZMD - vlastivědným muzeem a Staročeským pivovárkem, s.r.o. Veřejné vyhlášení vítězů proběhlo v sobotu 25. září na Svatováclavských slavnostech. Spolupořadateli byli KZMD - vlastivědné muzeum, Staročeský pivovárek, s.r.o., Tiskárna Janda + Hájek a Děkanský úřad římskokatolické církve v Dobrušce. Jako dozor na židovském hřbitově vypomohli dobrušští skauti. Akce se zúčastnilo téměř 1.500 návštěvníků.

Vánoční jarmark

V neděli 12. prosince uspořádalo muzeum již třetí ročník vánočního jarmarku. Jak se stalo dobrou tradicí, i tentokrát se podařilo představit především lidovou rukodělnou výrobu. Chybělo zboží vysloveně komerčního charakteru, čehož však nikdo nelitoval. Jarmarku se zúčastnilo 31 trhovců. Svou prostou krásou imponovaly figurky z kukuřičného šustí, stejně jako dřevěné hračky, připomínající nejstarší generaci časy jejího dětství. K vidění byl také zdobený perník, dřevěné vyřezávané ozdoby, suchá květinová vazba, patchworkové výrobky, batika, ale také vánoční stromky, jmelí, ryby a mnoho dalších zajímavých věcí. Své místo zde našly i výrobky ze Základní školy v Opočenské ulici. Návštěvníci jarmarku zde mohli i poobědvat, nebo si dát pro lepší náladu něco staročeské medoviny.

Jarmark také doprovázel program, připravený žáky Základní školy Františka Kupky pod vedení paní Čížkové a paní Rydlové. Jak vystoupení mažoretek, tak i písničky v podání dětského sboru sklidily zasloužený potlesk.

O tom, že si vánoční jarmark na stříbrnou neděli získal již své pevné místo mezi dobrušskými předvánočními aktivitami, svědčí i neklesající zájem návštěvníků, kterých sem přišlo opět kolem tisícovky. Potěšující je i to, že nebyli zklamáni a že pod vánočními stromky v mnohých rodinách se jistě objevily i dárky zakoupené právě zde.

5. Hospodaření

Stálé expozice muzea navštívilo v roce 2010 celkem 6 916 platících návštěvníků, z toho domek F. L. Věka 4 316, radniční věž 2 391 a židovskou expozici 209 návštěvníků (návštěvnost ovlivnilo dlouhodobější uzavření expozice při rekonstrukci Šubertova náměstí). Celkem bylo vybráno za vstupné 102 770 Kč, z toho v domku F. L. Věka 62 640 Kč, na radnici 37 330 Kč a v muzeu 2 800 Kč. Vstupné na přednášky se nevybírá. Z prodeje suvenýrů bylo utrženo celkem 96 381 Kč, za pronájem přednáškové síně 1 050 Kč, celkem tedy vlastní příjmy činily 200 201 Kč.

Akce byly pořádány vlastními silami a nebyly uzavírány dodavatelské smlouvy s výjimkou platby hudební produkce žesťovému sdružení a přednášky manželů Vozábových o Chile. Vstup na vzdělávací pořady je volný.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
3
29
3
30
4
31
6
1
4
2
5
3
5
4
4
5
5
6
4
7
5
8
5
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
6
20
5
21
5
22
4
23
4
24
5
25
5
26
5
27
5
28
4
29
4
30
4

František Kupka

František Kupka [nové okno]

Aktuální akce

Sedm zastavení sedmi staletí

Loutková Dobruška

Výstava dřevořezeb

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Publicita

mapa

nahoru