Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
Úvodní fotka Infocentrum
Úvodní fotka Kino 70
Úvodní fotka Městská knihovna
Úvodní fotka Vlastivědné muzeum
Úvodní fotka Kulturní dům
Úvodní fotka Bazén a koupaliště
Úvodní fotka Městský stadion
Úvodní fotka Sportovní hala
Úvodní fotka Sokolovna

Rok 2011

Zpráva o činnosti muzea v Dobrušce za rok 2011

1. Výzkum - "Paměť města"

Přehled o jednotlivých oblastech programu Paměť města:

 • paměť věcí (trojrozměrné předměty)
 • paměť písma (archiválie, psané vzpomínky, kroniky apod.)
 • paměť slova (magnetofonové záznamy vzpomínek pamětníků - události, historky)
 • paměť fotografie (darování nebo poskytnutí fotografií k digitálnímu záznamu)
 • paměť filmu (8 mm, 16 mm, 35 mm filmy i videozáznamy - zapůjčit k přepisu na video)
 • paměť lidí (psané vzpomínky a životopisné medailónky významných regionálních osobností)

2. Sbírky

Trvalá pozornost je v muzeu věnována práci se sbírkami. V roce 2011 byl prohlédnut a ošetřen sbírkový fond nádobí skleněné a porcelánové, v němž se nachází 190 souborů.

Muzejní sbírky byly obohaceny o obrazy, plastiky, nádobí, oděvy, nástroje, nářadí a různé přístroje. Bylo také pokračováno v digitalizaci starých amatérských dokumentárních filmů.

V roce 2011 se sbírkový fond muzea rozrostl o 218 nových přírůstkových čísel získaných dary a vlastním sběrem.

3. Muzejní knihovna

Odborná knihovna muzea slouží všem zájemcům o historii, zvláště pak o historii regionální. V roce 2011 zde bylo registrováno 148 čtenářů, kteří si vypůjčili 111 knih. Do knihovny přibylo 75 knih. Podstatnou část výpůjček tvoří regionální kroniky a odborná regionální historická literatura, která slouží především zájemcům z řad studentů.

4. Prezentace

Výstavy

V roce 2011 byly připraveny následující výstavy:

V muzeu:
 • V prázdninových měsících a v září byla ve výstavní síni muzea na Šubertově náměstí instalována výstava obrázků a keramiky pod názvem Strašidla Karla Štětiny.
V městské knihovně:
 • V září a začátkem října byla v městské knihovně instalována výstava Karikatury Františka Kupky.
V synagoze:
 • Od konce září do prvního říjnového týdne byla ve spolupráci s občanským sdružením Dobrušský patchwork uskutečněna výstava prací dobrušských patchworkářek pod názvem Sešívaný svět.
V kině 70:
 • Od června do září proběhla v prostorách malého sálu Společenského centra - kina 70 výstava Dobrušská řemesla.
 • V září a v říjnu byla otevřena výstava 101 let fotoateliéru Ouřada.

Putovní výstava

 • Byla dokončena putovní výstava Národní obrození v Podorlicku, určená školám a obcím v Dobrušce i spádovém regionu, která bude následně distribuována.

Přednášky

 • Pro vyšší ročníky dobrušských základních škol se v prostorách městské knihovny uskutečnily v dubnu dvě akce nazvané Čtení o národním obrození.
 • Dne 10. února byla v malém sále Společenského centra - kina 70 přednáška p. Lemberka o Srí Lance, pořádaná ve spolupráci s městskou knihovnou.
 • 22. března rovněž v malém sále Společenského centra - kina 70 opět ve spolupráci s městskou knihovnou proběhla přednáška Lucie Furchové a Miloše Lammera Čtrnáctiměsíční cesta za dobrodružstvím.
 • V dubnu ještě přednášel opět v malém sále SC - kina 70 Viliam Vatrt o své cestě po Jižní Americe.
 • 11. října se ve malém sále SC - kina 70 konala netradiční cestovatelská přednáška Tomáše Kubeše o cestě do srdce Afriky.
 • 18. listopadu přednášel Roman Vehovský opět v malém sále SC - kina 70 o svém sedmiletém putování stopem po Asii a Oceánii.
 • Seriál cestopisných přednášek uzavřelo 8. prosince vyprávění Václava Turka o jeho cestě Jakutskem a Kolymskou cestou na Magadan. Všechny uvedené cestopisné přednášky proběhly v malém sále Společenského centra - kina 70 a pořádalo je vlastivědné muzeum ve spolupráci s městskou knihovnou. Návštěvnost přednášek se pohybovala mezi 70 až 90 posluchači.

Koncerty

 • Ve středu 18. května od 19 hodin se v rekonstruované synagoze na Šubertově náměstí konal koncert Polyfonního sdružení z Nového Města nad Metují. Zazněly skladby Antonína Dvořáka Stabat Mater a Petra Ebena Vesperae in Festo Nativitatis Beatae Mariae Virginae. Vstup pro návštěvníky byl zdarma jako dárek k Mezinárodnímu dni muzeí.
 • Ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Dobrušce se 26. května uskutečnil koncert žáků ZUŠ v synagoze.
 • V úterý 14. června byl tradiční koncert žáků ZUŠ na dvorku domku F. Vl. Heka.
 • 2. září se v synagoze uskutečnil koncert barokní hudby. Všechny koncerty v těchto prostorách byly vyprodány.

Klub seniorů

Programy pro seniory, připravované se sborem Církve bratrské v Bystrém. Pravidelný čas každé pondělí od ledna do dubna a od listopadu do prosince vždy v 15 hodin v přednáškové síni muzea. Od podzimu 2011 se vzhledem k připravované rekonstrukci muzea přesunula setkání Klubu seniorů do Křesťanského centra Církve bratrské v ul. Zd. Nejedlého.

Jarní část:
 • 7. února - Zahájení nového ročníku (Roman Toušek)
 • 14. února - Církev a vlastenectví (Jiří Mach)
 • 21. února - Posezení u kávy
 • 28. února - 690 let města Dobrušky (Jiří Mach)
 • 7. března - Tkalcování na Zlatém potoce (Tereza Pavlíčková)
 • 14. března - Beseda se starostou města Petrem Tojnarem
 • 21. března - Povídání o knížkách (Lenka Bendzová)
 • 28. března - Čína (Milič Světlík)
 • 4. dubna - Posezení u kávy
 • 11. dubna - Velikonoce (Roman Toušek)
Podzimní část:
 • 7. listopadu - Zahájení sezony (Roman Toušek)
 • 14. listopadu - Jak se dělá televize (Zdeněk Friml, Jiří Mach)
 • 21. listopadu - Posezení u kávy
 • 28. listopadu - Události roku 1848 (Jiří Mach)
 • 5. prosince - Izrael (Roman Toušek)
 • 12. prosince - Známky nejsou jen koníček (Josef Frýda, Václav Janeček)
 • 19. prosince - Vánoce (Roman Toušek)

Publikace

Byl připraven a odborně připomínkován 4. díl studie Josefa Flégla Dobrušsko v pravěku.

Rozsáhlejší akce muzea pro veřejnost v roce 2011

Velikonoční jarmark

V neděli 17. dubna, tedy tradičně před velikonočním týdnem uspořádalo muzeum jarmark tradičních a uměleckých řemesel s kulturním programem. Jarmark se konal opět v jídelně SODEXHO v Základní škole Františka Kupky. Od 9 do 13 hodin měla více než tisícovka návštěvníků možnost prohlédnout si a případně nakoupit výrobky tradičních a uměleckých řemesel. V doprovodném programu vystoupil soubor mažoretek ze ZŠ Františka Kupky. Vedle vánočního si i tato jarní přehlídka lidového umění získala již velkou oblibu u návštěvníků.

Strašidelná muzejní noc

V pátek 20. května se v rámci Mezinárodního dne muzeí uskutečnila Strašidelná muzejní noc. Od 20.45 hod. šel průvod strašidel ze Šubertova náměstí ulicí Kostelní, Laichterovou, Komenského a Opočenskou na náměstí F. L. Věka, kde následovala strašidelná módní přehlídka, soutěže pro děti a strašidelná diskotéka. Po celou dobu byla volně přístupná radniční věž se strašidly. Tato akce, inspirovaná pověstmi z Dobrušska, byla určena především pro děti ze základních škol, ale docela jistě se jí pobavili i dospělí návštěvníci. Zúčastnilo se jí na dvě stovky návštěvníků.

Vánoční jarmark

V neděli 11. prosince uspořádalo vlastivědné muzeum již pátý ročník vánočního jarmarku tradičních a uměleckých řemesel. Pro návštěvníky byla připravena opravdová lahůdka v podobě nabídek dvaatřiceti druhů výrobků vztahujících se k vánočním zvykům a tradicím. Někteří z trhovců dokonce předváděli, jak své výrobky zhotovují.

K vidění bylo opravdu hodně: perníčky, vánoční skleněné ozdoby, keramika, hedvábné batikované šátky a šály, ručně pletené a háčkované oděvní doplňky, formičky na vánoční cukroví, dekorace z přírodních materiálů, textilní hračky, paličkovaná krajka, tradiční vrkoče, skládané papírové ozdoby, svíčky všeho druhu, patchworkové výrobky, košíčky z pedigu, korálkové ozdoby a korále, knížky a suvenýry z dobrušského muzea i výrobky dětí ze základní školy v Opočenské ulici.

Své umění předváděla přadlena s kolovrátkem a paní Henclová ukazovala, jak se vyrábějí figurky z kukuřičného šustí. Návštěvníci si mohli odnést i vánoční stromek nebo jmelí pro štěstí. Pro mlsné jazýčky byly připraveny kozí sýry z ekofarmy a pro zahřátí tradiční staročeská medovina. Na úspěšném průběhu jarmarku měli svůj podíl i pracovníci firmy SODEXHO, v jejíchž prostorách se akce konala a kteří připravili obědy, dobrou kávu, čaj i studené nápoje.

V doprovodném programu jarmarku vystoupili žáci Základní umělecké školy v Dobrušce pod vedením paní Štěpánky Holancové a Šárky Potůčkové. Jejich dva vstupy plné především vánočních koled navodily onu správnou předvánoční náladu.

Smyslem vánočních jarmarků vlastivědného muzea není připravit akci komerčního charakteru, ale spíše orientovat návštěvníka na české tradiční výrobky a zvyky a pomoci vytvořit v rodinách atmosféru klidu, radosti, lásky a pohody, která byla pro Vánoce starých dob charakteristická.

Propagace činnosti muzea

O muzeum a jeho práci bylo natočeno několik reportáží do Českého rozhlasu Hradec Králové. Rozsáhlou reportáž natočila pro Český rozhlas 2 Praha Světlana Lavičková. Muzeum se objevilo i v několika reportážích České televize.

V Dobrušském zpravodaji byly každý měsíc publikovány články podrobně seznamující se zajímavými knihami muzejní knihovny. Pro totéž periodikum byla připravena celoroční soutěž K čemu je to dobré? spočívající v poznávání funkce předmětů z muzejních sbírek.

Informace o činnosti a akcích muzea se objevovaly v místním i regionálním tisku a muzeum spolupracovalo také na propagaci své činnosti a některých reportážích a pořadech dobrušského televizního vysílání.

5. Hospodaření

Stálé expozice muzea navštívilo v roce 2011 celkem 9 050 platících návštěvníků, z toho domek F. L. Věka 4 976, radniční věž 3 521 a židovskou expozici 553 návštěvníci. Celkem bylo vybráno za vstupné 131 410 Kč, z toho v domku F. L. Věka 71 620 Kč, na radnici 53 170 Kč a v muzeu 6 620 Kč. Na zářijovém koncertu v synagoze bylo vybráno 4 320 Kč. Vstupné na přednášky a na výstavy se nevybírá.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
3
29
3
30
4
31
6
1
4
2
5
3
5
4
4
5
5
6
4
7
5
8
5
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
6
20
5
21
5
22
4
23
4
24
5
25
5
26
5
27
5
28
4
29
4
30
4

František Kupka

František Kupka [nové okno]

Aktuální akce

Sedm zastavení sedmi staletí

Loutková Dobruška

Výstava dřevořezeb

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Publicita

mapa

nahoru