Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
Úvodní fotka Infocentrum
Úvodní fotka Kino 70
Úvodní fotka Městská knihovna
Úvodní fotka Vlastivědné muzeum
Úvodní fotka Kulturní dům
Úvodní fotka Bazén a koupaliště
Úvodní fotka Městský stadion
Úvodní fotka Sportovní hala
Úvodní fotka Sokolovna

Staré tisky

Poměrně obsáhlým fondem dobrušského muzea jsou staré tisky, tedy knihy vydané do roku 1850. Jde celkem o 150 knih, většinou pocházejících z 18. a 19. století, i když jsou mezi nimi i starší exempláře. Sbírka starých tisků patří k nejlépe zpracovaným muzejním fondům. V roce 1974 všechny tyto knihy odborně určila o podle Knihopisu starých českých tisků zařadila Dr. Wižďálková z Národní knihovny v Praze. Nové přírůstky jsou pak odborně zpracovávány ve spolupráci s Vladimírem Jarým, expertem na staré tisky z Muzea Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. O starých tiscích v našem a rychnovském muzeu byla také vydána speciální publikace.

K nejstarším exemplářům dobrušské sbírky starých tisků patří například Melantrichova bible z roku 1577. Kniha, která se kdysi zúčastnila jako reprezentativní předmět Národopisné výstavy českoslovanské, kam ji pravděpodobně zavezl sám organizátor této výstavy František Adolf Šubert, málem nakonec skončila v ohni. Zachránil ji pan Václav Matouš, který ji posléze daroval našemu muzeu. V letech 1995 - 1996 prošla restaurátorskou péčí knihařství pana Jiřího Fogla v Žamberku, jehož zásah knize vrátil její původní krásu. Restaurátorská práce byla značně náročná, protože knihu bylo nutné rozebrat na listy, znovu svázat a některé chybějící části listů dolít novým papírem. Dílo se však zdařilo, stejně jako všechny ostatní restaurátorské práce, které pan Fogl pro dobrušské muzeum dělal, je ozdobou našich sbírek a často je tato bible také vystavována.

Ještě starším tiskem je bible Pavla Severína z Kapí Hory, vydaná v roce 1529. Pochází ze starých sbírek a do muzea ji daroval v roce 1931 dobrušský děkan Josef Domašínský.

Většina starých tisků jsou knihy s náboženským obsahem. Jednu z mála výjimek tvoří Poselkyně starých příběhův českých Jana Františka Beckovského, vydaná v Praze roku 1700. Z obrozeneckých časů pochází Nová kronika česká od rychnovského rodáka Františka Martina Pelcla, prvního profesora české řeči a literatury na pražské univerzitě, či Nově nalezená kunštovní knížka, obsahující různé rady pro domácnost a hospodářství, nebo Mravní a krátké povídky na obdarování školní mládeže od Josefa Sychry, vydané královéhradeckým nakladatelem Janem Pospíšilem v roce 1824.

Knihy ze sbírek dobrušského muzea jsou také výmluvnými svědky náboženských zápasů 17. a 18. století. Najdeme mezi nimi známý Kleychův Kancionál, vydaný českým evangelickým emigrantem v Žitavě v roce 1717, který byl do naší země pašován evangelickými emisary pro jejich tajné souvěrce "skrytého semene". Z dalších protestantských knih uveďme alespoň Kancionál Jan Theofila Elsnera vydaný v Berlíně roku 1753, nebo známou berlínskou bibli z roku 1813, kterou v našem kraji rozšiřoval František Vladislav Hek.

Z katolických knih se ve sbírkách dobrušského muzea nachází například Postilla, aneb celoroční vejkladové na všechny nedělní i sváteční epištoly, kterou vydal v Praze u Ignáce Františka Průši známý jezuita Antonín Koniáš. Od něho máme ještě kancionál, který vydával náhradou za odevzdané či zabavené nekatolické knihy. Pozoruhodné staré tisky darovala dobrušskému muzeu paní Valterová z Pulic a paní Machová z Bystrého. Je mezi nimi například i katolická bible z roku 1780.

Někdy je kniha zajímavá i tím, kdo byl jejím majitelem. Tak se do muzejních sbírek dostala i Bible svatováclavská z roku 1771, která nese na přídeští ručně psanou poznámku, že kdysi patřila mezi knihy obrozeneckého kněze Josefa Liboslava Zieglera.

Většina starých tisků ve sbírkách dobrušského muzea je psána v jazyce českém nebo německém. Najdou se zde však i knihy ve francouzštině, ba i Třetí kniha Mojžíšova, vydaná v Praze roku 1807 v jazyce hebrejském.

Staré tisky patří k těm vzácným exemplářům, které zpravidla dokáží vyprávět své příběhy. Nejen o době, v níž vznikly, ale i o svých vlastních leckdy velice poutavých až dobrodružných osudech. A to nepochybně zvyšuje jejich historickou cenu a mění je z nic neříkajících suchopárných liter v živé svědky naší minulosti.

Beckovského Poselkyně starých příběhů českých
Beckovského Poselkyně starých příběhů českých
Melantrichova bible
Melantrichova bible
Kancionál
Kancionál
Kancionál
Kancionál
Svatováclavská bible
Svatováclavská bible
Ilustrace ve Svatováclavské bibli
Ilustrace ve Svatováclavské bibli

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
3
29
3
30
4
31
6
1
4
2
5
3
5
4
4
5
5
6
4
7
5
8
5
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
6
20
5
21
5
22
4
23
4
24
5
25
5
26
5
27
5
28
4
29
4
30
4

František Kupka

František Kupka [nové okno]

Aktuální akce

Loutková Dobruška

Výstava dřevořezeb

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Publicita

mapa

nahoru