Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
Úvodní fotka Infocentrum
Úvodní fotka Kino 70
Úvodní fotka Městská knihovna
Úvodní fotka Vlastivědné muzeum
Úvodní fotka Kulturní dům
Úvodní fotka Bazén a koupaliště
Úvodní fotka Městský stadion
Úvodní fotka Sportovní hala
Úvodní fotka Sokolovna

Rok 2013

Zpráva o činnosti vlastivědného muzea v Dobrušce za rok 2013

1. Výzkum - "Paměť města"

Přehled o jednotlivých oblastech dlouhodobého programu Paměť města:

 • Paměť písma (archiválie, psané vzpomínky, kroniky apod.) Bylo pokračováno v digitalizaci mimořádně historicky cenného materiálu, deníků rolníka Josefa Slezáka z Domašína, které zahrnují léta 1920 - 1968.
 • Paměť slova (magnetofonové záznamy vzpomínek pamětníků - události, historky). Fond záznamů vzpomínek pamětníků se rozrostl o vzpomínky Václava Vernera na počátky Divadélka na štaflích v Dobrušce.
 • Paměť fotografie (darování nebo poskytnutí fotografií k digitálnímu záznamu). Tyto fotografie byly občany poskytovány průběžně a doplňovaly stávající fond.
 • Paměť lidí (psané vzpomínky a životopisné medailónky významných regionálních osobností). Všechny životopisy významných dobrušských osobností jsou zpracovány v programu Clavius, takže jsou přehledné a operativně dostupné. Regionální databáze životopisných medailónků obsahuje již 162 záznamů o osobnostech dobrušské historie.

2. Sbírky

Trvalá pozornost je v muzeu věnována práci se sbírkami. V roce 2013 byl prohlédnut a ošetřen sbírkový fond archeologie. Na ošetření a podrobnějším zpracování fondu se podílel dobrovolný spolupracovník Josef Flégl, PhDr. Martin Holub a PhDr. Ondřej Levínský. Bylo dokončeno restaurování mamutího klu určeného pro novou expozici. Restaurátorské práce provádějí archeologové Dr. Levinský a Dr. Holub.

V roce 2013 se sbírkový fond muzea rozrostl o 338 nových přírůstkových čísel (672 kusů) získaných dary a vlastním sběrem. Nejobsáhlejším souborem jsou tkané záložky z místní firmy Stuha. Sbírkový fond muzea tak čítá celkem 7.186 přírůstkových čísel.

Digitalizované fotografie, filmové záznamy i písemnosti jsou kromě CD ROM a DVD ukládány i na externí disky, čímž je zabezpečena jejich dlouhodobé uchování. Navíc jsou v dalších kopiích uloženy ve Státním okresním archivu v Rychnově nad Kněžnou.

3. Muzejní knihovna

Odborná knihovna muzea slouží všem zájemcům o historii, zvláště pak o historii regionální. V roce 2013 zde bylo registrováno 158 čtenářů, kteří si vypůjčili 174 knih. Do knihovny přibylo 73 knih. Celkem je v muzejní knihovně 6.689 knih. Podstatnou část výpůjček tvoří regionální kroniky a odborná regionální historická literatura, která slouží především zájemcům z řad studentů.

4. Prezentace

Nová expozice

V roce 2013 byla dokončena nová expozice v čp. 45 na Šubertově náměstí. Má dvě části: Příběh města Dobrušky a Příběh židovské obce dobrušské; druhá část pokračuje i v synagoze. Autorem scénáře obou expozic je Jiří Mach, autorem výtvarného zpracování Zdeněk Bláha a realizace je díle firmy LOTECH Praha. Podstatná část nákladů byla uhrazena z prostředků Evropské unie.

Výstavy

V synagoze:

Po znovuotevření byly v synagoze instalovány výstavy patchworku (v rámci Svatováclavských slavností) a v posledních měsících roku výstava obrazů Karla Štětiny k jeho osmdesátým narozeninám.

V kině:

V malém sále Společenského centra - kina 70 instalovalo muzeum výstavu Hudební tradice regionu (v souvislosti s konferencí) a výstavu o dobrušských sochách - Dobrý den, socho. V listopadu pak to byla výstava Svět dinosaurů.

Přednášky

Muzeum uspořádalo v malém sále kina 70 přednášku Humor našich pradědečků (Jiří Mach) a cestopisné přednášky MUDr. Miliče Světlíka o Kanadě a cestopisná přednáška o Maltě. Vsynagoze byla pro školy uskutečněna tři představení pořadu židovského humoru Potkal Khon Roubíčka pro dobrušské školy. V těchto prostorách se rovněř uskutečnil koncert klezmerské židovské hudby v podání skupiny Létající rabín.

Další akce

V malém sále kina 70 proběhl první ročník akce Jarní tvoření, ukázek tradičních lidových a uměleckých řemesel, spojené s workshopem. Ve školní jídelně SODEXHO ZŠ Františka Kupky se uskutečnila oblíbená akce Vánoční jarmark.

V malém sále kina proběhla odborná konference na téma Hudební tradice regionu, která obohatila poznání hudební minulosti našeho města a kraje. Muzeum se rovněž podílelo na dalších akcích, spojených s výročím narození a úmrtí hudebního skladatele Radima Drejsla. Šlo především o vzpomínkovou akci v synagoze a slavnostní koncert ve velkém sále Společenského centra - kina 70.

Poskytnutím podkladů se muzeum podílelo na natáčení reportáže pořadu České televize Toulavá kamera o dobrušské Stuze.

Klub seniorů

Programy pro seniory, připravované se sborem Církve bratrské v Bystrém. Pravidelný čas každé pondělí od ledna do dubna a od listopadu do prosince vždy v 15 hodin ve Spolkovém domě - Rýdlově vile.

Jarní část:
 • 7. ledna - Na kole po Německu (Frýda)
 • 14. ledna - O starých fotografiích (Mach)
 • 21. ledna - Posezení u kávy
 • 28. ledna - Kanadské národní parky (Světlík)
 • 4. února - Co se chystá v muzeu (Mach)
 • 11. února - Nálezy ze středověké Dobrušky (Dragoun)
 • 18. února - Posezení u kávy
 • 25. února - Beseda se starostou města Petrem Tojnarem
 • 4. března - Ptáci našeho kraje (Volf)
 • 11. března - O starých filmech (Mach)
 • 18. března - Posezení u kávy
 • 25. března - Poselství Velikonoc (Toušek)
 • 8. dubna - Radim Drejsl (Mach)
 • 15. dubna - Posezení u kávy
 • 22. dubna - Jak se píše kronika (Mach)
Podzimní část:
 • 4. listopadu - Úvodní setkání (Toušek)
 • 11. listopadu - Na kole po Švýcarsku (Frýda)
 • 18. listopadu - Setkání u kávy
 • 25. listopadu - Tajemství relikviáře svatého Maura (Mach)
 • 2. prosince - Příběh faraóna Tutanchamona (Mach)
 • 9. prosince - Setkání u kávy
 • 16. prosince - Vánoce (Toušek)

5. Hospodaření

Stálé expozice muzea navštívilo v roce 2013 celkem 7 876 platících návštěvníků, z toho domek F. L. Věka 4 853 a radniční věž 3 023. Židovská expozice byla pro veřejnost uzavřena. Celkem bylo vybráno za vstupné 153 530 Kč, z toho v domku F. L. Věka 73 720 Kč, na radnici 45 790 Kč a na koncertech 34 020 Kč. Od podzimu je vybíráno dobrovolné vstupné na přednáškách ve Společenském centru - kině 70.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
5
2
5
3
4
4
6
5
5
6
5
7
5
8
4
9
5
10
5
11
5
12
5
13
5
14
6
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
6
22
5
23
5
24
5
25
5
26
5
27
5
28
6
29
5
30
5
31
5
1
5
2
5
3
4
4
5

František Kupka

František Kupka [nové okno]

Aktuální akce

Den židovských památek

Koncert ke dni židovských památek

Výstava kreseb

Loutková Dobruška

Výstava Magie loutek

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Publicita

mapa

nahoru