Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
Úvodní fotka Infocentrum
Úvodní fotka Kino 70
Úvodní fotka Městská knihovna
Úvodní fotka Vlastivědné muzeum
Úvodní fotka Kulturní dům
Úvodní fotka Bazén a koupaliště
Úvodní fotka Městský stadion
Úvodní fotka Sportovní hala
Úvodní fotka Sokolovna

Publikace tištěné

Notová osnova (života) Radima Drejsla

Přebal

Obraz hudebního skladatele ve vzpomínkách jeho blízkých.

Publikace věnovaná životu a dílu Radima Drejsla (29. 4. 1923 v Dobrušce – 20. 4. 1953 v Praze) - člověka, který měl odjakživa obrovskou úctu ke svým vzorům, přirozenou zdrženlivost a skromnost, ale hlavně naprostou zodpovědnost k úkolům, které mu byly zadány. Byl výborným studentem, spořádaným synem, vzorem spolužákům a skvělým vedoucím uměleckého souboru. Všichni oslovení ke vzpomínce na něj, ať již stále žijící nebo ti, které před námi v roce 1973 oslovil Radovan Ježek (viz citovaná publikace), psali o Radimovi velice hezky a s bolestí z jeho předčasné ztráty. Jedno je jisté: Radim Drejsl měl výjimečný talent. Jeho tvůrčí éra skončila dříve, než mohla dospět do finále. Svou osnovu života nedokončil. I když nevíme, jaké by měla další noty, přesto je této zmařené šance škoda. Ostatně jako každého mladého života.

Autoři: Stanislav Kupka – Pavla Žďárková

Vydalo © Vlastivědné muzeum Dobruška, 2023 © Město Dobruška, 2023

ISBN 978-80-908658-1-5 48 stran, cena 160,- Kč, ukázka

Kriminální případy z Orlických hor

Přebal

Autoři: Jiří Mach, Zdeněk Hlaváček

Kniha je napsána na základě vzpomínek bývalého šéfa kriminální služby a pozdějšího ředitele územního odboru Policie ČR v Rychnově nad Kněžnou plk. JUDr. Zdeňka Hlaváčka. Přibližuje 13 případů z jeho kriminalistické praxe. Kniha je poctou zdejším policistům, jejichž zásluhou je Podorlicko jedním z nejbezpečnějších krajů české země.

Vydal Jiří Černý – Vydavatelství Víkend 2022, 160 stran, cena 297,- Kč

František Filip - klasik televizní tvorby a čestný občan Dobrušky

Přebal

Autorský tým: Pavel Taussig, Jiří Mach, Radoslav Brzobohatý, Pavel Mang, Blanka Kalenská

Publikace mapuje rozsáhlé dílo televizní režiséra Františka Filipa, který natočil během svého tvůrčího života přes 600 pořadů všech žánrů. Dobrušku měl rád, vřelý vztah k ní získal při tvorbě svého legendárního seriálu F. L. Věk a rád se do ní vracel. V roce 2016 obdržel čestné občanství Dobrušky a symbolický klíč od města.

Vydalo Město Dobruška 2022, 150 stran, cena 290,- Kč

Pařížské roky Věry Jičínské 1923 - 1931

Přebal

Doprovodná publikace k výstavě kolekce obrazů Věry Jičínské ze sbírek dobrušského muzea a Nadace Věry Jičínské v Galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.

K dostání v Muzeu Dobruška za 200,- Kč

Dobrušský vlastivědný almanach 2021–2022, ročník V.

Přebal

Almanach obsahuje tyto články:

Slovo na úvod / Mgr. Pavla Skalická
Historik Josef Ptáček / Mgr. Jiří Mach
OLEŠNICE? - OSEČNICE? - nebo KŘOVICE? Odkud byla Babička Boženy Němcové? / PaedDr. Josef Ptáček
Devadesátiny dobrušského muzea / Mgr. Jiří Mach
Sedmdesát let spolupráce vojenských geografů s městem Dobruškou / Ing. Karel Vítek, Ing. Luděk Břoušek
Architekt Jan Kotěra, jeho tvorba a díla v Dobrušce / Petr Slavík
Počátky malých tkalcoven v Orlických horách pohledem ekonoma Jaroslava Preisse / Mgr. Tereza Vinterová
Václav Vodák (1851–1928), přírodovědec a pedagog / Josef Kučera
P. Pavel Rozínek a historie zámku Skalka / Mgr. Jiří Mach
Velká zima 1940/41 (na fotografiích z obce Hlinné) / Mgr. Michal Hofman
Voda v krajině a její vliv na biodiverzitu / Filip Laštovic, Bc. Jana Ledečová, Mgr. Pavel Světlík
Nemoci ptáků / Vojtěch Volf
NATURA Hlinné oslavila 30 let / Josef Kučera
Vlastivědné muzeum Dobruška v pandemických letech / Mgr. Pavla Skalická
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách v čase covidu / Mgr. Bohumír Dragoun

Vydáno v roce 2022, 98 stran A4, barevná obrazová příloha, cena 150 Kč

Příběh jednoho domu

Přebal

V hlavní budově muzea na Šubertově náměstí, v informačním centru a v rodném domě Fr. Vl. Heka je v prodeji nová publikace Příběh jednoho domu autorského týmu Jirka Mach - Pavla Skalická - Pavel Štěpán - Pavel Taussig v grafice Petra Vlčka. Knížka obsahuje přes 120 fotografií, historické snímky domku, obrázky ze seriálu F. L. Věk, z otevření pro veřejnost v roce 1972, rekonstrukcí a mnoho dalšího. V textech najdete dějiny domu i zajímavosti z provozu expozice. Všechny knihy je možné si u nás také objednat, zašleme vám je poštou. 48 barevných stran A4 za 150 Kč. ukázka

Pavla Skalická: Věra Jičínská / doma v Dobrušce

Přebal Publikace vyšla při příležitosti 60. výročí úmrtí malířky Věry Jičínské (3. července 1898 – 27. března 1961)  v roce 2021. Kniha je členěna do kapitol podle výraznějších životních a tvůrčích etap malířky, které jsou často provázány (dcera, studentka, malířka, žena, matka), dále obsahuje kapitolu o cestě obrazů do muzea a o tom, jakým způsobem byly v minulosti prezentovány. Závěrem nechybí kapitola o smutném konci života Věry Jičínské, spojeném s tragickým úrazem při restaurování stropní malby. Katalogová část je rozdělena na dvě výrazněji se lišící období (1931-1937, 1938-1947) a obsahuje více než 80 reprodukcí děl ze sbírky Vlastivědného muzea Dobruška. Součástí publikace jsou tři odborné exkurzy – o vztahu s Janem Zrzavým, o dějinách Dobrušky a o proběhlém restaurování. Věra Jičínská je nesmazatelně spojena s Dobruškou nejen rodinným svazkem, ale také svým dílem. V Dobrušce často tvořila a město se vyskytuje jako jeden z nejčastějších krajinných motivů její tvorby ve 40. letech 20. století.

Vydáno v roce 2021, 128 stran A5 na šířku celobarevně, cena 200 Kč v muzeu, v informačním centru a v knihkupectví U Hoňků v Dobrušce, ukázka

Josef Ptáček: Město Dobruška sběratelsky

Přebal Obrazová publikace obsahuje výběr z autorovy sbírky pohlednic, fotografií, firemních a spolkových propagačních materiálů a dalších sběratelských kuriozit týkajících se Dobrušky.

Vydáno v roce 2020, 203 strany A4 na šířku, cena 290 Kč

Dobrušský vlastivědný almanach 2020

Přebal

Almanach obsahuje tyto články:

Mgr. Jiří Mach, Mgr. Pavla Skalická: Slovo na úvod
Ing. Libor Laža: Vážky a jejich výskyt na Dobrušsku
Vojtěch Volf: Jak velké byly ptačí populace v minulosti a jaké jsou nyní
Mgr. Pavel a Radka Světlíkovi: Dvacet let A Rocha v České republice
Mgr. Michal Hofman: Malá exkurze do mikrosvěta podhorské vsi Hlinného
Dr. Josef Ptáček: Přírodní léčitel Jan Mikolášek a Dobruška. Pravdivý příběh
Stanislav Kupka: Dobrušská Zastavilka
Mgr. Václav Mach: Historie a současnost českých bratří v Dobrušce, 15 let samostatného sboru
Mgr. Václav Hlavsa: Historie divadelního souboru „Čáp“ Dobruška
Mgr. Josef Frýda, Mgr. Jiří Mach: Dobrušsko v literatuře
Mgr. Michal Štefanides: Jan Laichter: Počátky v Ottově nakladatelství
Petr Slavík: Obnova památkového fondu na Dobrušsku
Ing. Luděk Břoušek, Ing. Libor Laža: Jak vznikala expozice Vojenská geografie vlastivědného muzea v Dobrušce
Josef Flégl: Archeologie, muzeum a já
Václav Verner: Vlastivědné muzeum v Dobrušce v roce 2019
Mgr. Bohumír Dragoun: Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orl. h. v roce 2019

Vydáno v roce 2020, 106 stran A4, cena 100 Kč

Dobrušský vlastivědný almanach 2019

Přebal Almanach obsahuje tyto články:

Mach Jiří: Trojí narozeniny F. Vl. Heka - F. L. Věka
Bartošová Romana: Památné stromy - nejen pamětníci starých časů
Volf Vojtěch: Opeření tuláci
Kučera Josef: Botanická procházka přírodní rezervací Skalecký háj
Světlík Pavel a kol.: Příspěvek české A Rocha pro krajinu a její biodiverzitu
Flégl Josef: Zajímavé archeologické nálezy v dobrušském regionu
Frýda Josef: Svět loutek v Dobrušce
Mach Jiří: Historie dobrušského kina
Melicharová Jana: 70 let učňovského školství v Dobrušce
Bachura Zdeněk: Olešnický pivovar Oskara Miguly
Dragoun Bohumír: Ves, tvrz a dvůr Bezděkov
Melicharová Jana: 320 let poutního místa Studánka u Dobrušky
Slavík Petr: Architekt Jindřich Freiwald a jeho díla na Dobrušsku
Ptáček Josef: Josef Štandera
Šimek Vlastimil: Válcový mlýn K. Hrnčíře v Českém Meziříčí
Pavelka Milan: Zaniklá samota V Lukách
Svatoň Vladimír: Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea v Dobrušce v roce 2018
Dragoun Bohumír: Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách v roce 2018
Dragoun Bohumír: Nová regionální publikace

Vydáno v roce 2019, 81 strana A4, černobílé fotografie, barevná fotopříloha, cena 100 Kč

Dobrušský vlastivědný almanach 2018

Přebal

Almanach obsahuje tyto články:

Vladimír Svatoň: Dobrušské vlastivědné muzeum v roce 2017
Josef Ptáček: Dobrušský tzv. převrat nepravý v říjnu 1918
Stanislav Kupka: Předčasné úmrtí Jeronýma Ferdinanda Rudolfa hraběte z Mansfeldu
Josef Flégl: Co skrývají archeologické sbírky v depozitáři dobrušského vlastivědného muzea
Jiří Mach: Zánik dobrušské obce židovské
Petr Slavík: Dobrušské vily 1. poloviny 20. století
Václav Svatoň: Zvonice a zvony v Rohenicích
Vladimír Svatoň: František Kupka (1871-1957)
Vladimír Svatoň: Pozemková reforma v Rohenicích (1922)
Pavel Světlík: A Rocha krupárna - infocentrum pro přírodu
Josef Kučera: Floristický minikurz v Dobrušce
Vojtěch Volf: Výsledky celoročního přikrmování ptáků
Jan Marša: Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad si připomíná 15. výročí své existence

Vydáno v roce 2018, 40 stran A4, barevné fotografie, cena 80 Kč

Dobruška - příběh města

Přebal Nová výpravná kniha Dobruška – příběh města je dílem autorského kolektivu pod vedením Jiřího Macha. Jeho úvodní stať podává přehled o dobrušském dějepisectví a kronikářství. Archeoložka Martina Beková využila pro kapitolu o pravěku vlastních nejnovějších výzkumů, stejně jako Bohumír Dragoun v části Cesta k městu o počátcích městského osídlení. Obdobím od středověku až po třicetiletou válku a protireformaci se ve třech kapitolách zabývá Michal Hofman. Na něj navazuje kapitolou o národním obrození Josef Frýda a kapitolou o vzniku občanské společnosti v 19. století Tereza Vinterová. Počátky a rozvoj dobrušského průmyslového podnikání shrnuje Josef Ptáček. Poslední tři části knihy – Od války k válce, Půlstoletí totalit a Na prahu třetího tisíciletí jsou dílem Jiřího Macha. Na vzniku publikace se významnými recenzními připomínkami podílel i historik Zdeněk Zahradník. Kniha je doprovázena téměř čtyřmi stovkami fotografií, mapek a reprodukcí historických dokumentů. Vydalo ji město Dobruška a vytiskla tiskárna AG TYP v Kostelci nad Orlicí.

Vydáno v roce 2018, 294 strany, cena 294 Kč.

Tomáš Kašpar: Výkřik ze zapomnění

Přebal Kniha, která se dotýká i minulosti našeho města a regionu, nese podtitul Cesta vojenského pilota z oblaků do ilegality. Autor se v ní zabývá životním příběhem svého otce Bohuslava Kašpara, prvorepublikového pilota, který se nesmířil s okupací naší vlasti německými nacisty a zapojil se do aktivního odboje ve vojenské organizaci Obrana národa. Přestože autor není historik, velmi důkladně a poctivě prostudoval archivní materiály, na jejichž základě životní osudy svého otce zpracoval. Působivost knihy je umocněna tím, že autor nelíčí historické události s chladným neosobním odstupem, ale nezřídka popisuje i svoje vlastní pocity a svůj vlastní příběh. V knize vzpomněl i na svoji statečnou matku Jolanu Kašparovou, která byla rovněž zapojena do odbojové práce a stala se jednou ze čtyř desítek dobrušských obětí holocaustu. Kniha představuje výrazné obohacení regionální historické literatury, která se právě období okupace věnuje snad až příliš poskrovnu.

Vydáno v roce 2014, 166 stran, cena 180 Kč

Dobrušsko - stopami minulosti

Přebal Reprezentativní publikaci sestavil kolektiv autorů Jiří Mach, Petr Slavík, Josef Frýda a fotograf Petr Šulc. V jednotlivých oddílech knihy jsou zastoupeny památky archeologické, církevní stavby, lidová architektura a technické památky, měšťanské domy, památky na události a osobnosti, poutní místa, sochy a kříže, válečné památky, zámky a židovské památky. Jsou zde uvedeny všechny typy památek od těch zapsaných ve státním památkovém seznamu až po ty méně známé. Památky z Dobrušska, Opočenska, Orlických hor a některé i ze širšího okolí zde nejsou jen suše popsány, ale je zachycena i jejich zajímavá minulost včetně osudů lidí, které jsou s nimi spjaty.

Vydáno v roce 2014, 170 stran, 248 barevných fotografií, 290 Kč

Dobrušská privilegia

Přebal Vydalo město Dobruška při příležitosti 690. výročí od první písemné zprávy o městě. Kniha obsahuje kromě historického úvodu fotografie a texty dvanácti nejvýznamnějších privilegií a seznam dalších městských privilegií, uložených v rychnovském státním archivu. Na přípravě publikace spolupracoval kolektiv autorů: Jiří Mach, Josef Frýda a Blanka Koubková s využitím překladů a přepisů privilegií zpracovaných dnes již zesnulým dobrušským historikem Václavem Matoušem.

Vydáno v roce 2010, 73 strany, barevné fotografie, cena 190 Kč


Uvedené tituly můžete zakoupit v informačním centru na náměstí F. L. Věka nebo v muzeu na Šubertově náměstí.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
3
29
3
30
4
31
6
1
4
2
5
3
5
4
4
5
5
6
4
7
5
8
5
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
6
20
5
21
5
22
4
23
4
24
5
25
5
26
5
27
5
28
4
29
4
30
4

František Kupka

František Kupka [nové okno]

Aktuální akce

Sedm zastavení sedmi staletí

Loutková Dobruška

Výstava dřevořezeb

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Publicita

mapa

nahoru