Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
Úvodní fotka Infocentrum
Úvodní fotka Kino 70
Úvodní fotka Městská knihovna
Úvodní fotka Vlastivědné muzeum
Úvodní fotka Kulturní dům
Úvodní fotka Bazén a koupaliště
Úvodní fotka Městský stadion
Úvodní fotka Sportovní hala
Úvodní fotka Sokolovna

Rok 2014

Zpráva o činnosti vlastivědného muzea v Dobrušce za rok 2014

1. Výzkum - "Paměť města"

Přehled o jednotlivých oblastech dlouhodobého programu Paměť města:

 • Paměť písma (archiválie, psané vzpomínky, kroniky apod.) - Bylo pokračováno v digitalizaci mimořádně historicky cenného materiálu, deníků rolníka Josefa Slezáka z Domašína, které zahrnují léta 1920 - 1968.
 • Paměť slova (magnetofonové záznamy vzpomínek pamětníků - události, historky) - Fond záznamů vzpomínek pamětníků se rozrostl o vzpomínky.
 • Paměť fotografie (darování nebo poskytnutí fotografií k digitálnímu záznamu) - Tyto fotografie byly občany poskytovány průběžně a doplňovaly stávající fond.
 • Paměť lidí (psané vzpomínky a životopisné medailonky významných regionálních osobností) - Všechny životopisy významných dobrušských osobností jsou zpracovány v programu Clavius, takže jsou přehledné a operativně dostupné. Regionální databáze životopisných medailonků obsahuje již 163 záznamů o osobnostech dobrušské historie.

2. Sbírky

Trvalá pozornost je v muzeu věnována práci se sbírkami. V roce 2014 byl prohlédnut a ošetřen sbírkový fond textilu. Zároveň s revizí probíhá také fotodokumentace sbírek.

V roce 2014 se sbírkový fond muzea rozrostl o 65 nových přírůstkových čísel (67 kusů) získaných vlastním sběrem. Sbírkový fond muzea tak čítá celkem 7.251 přírůstkových čísel.

Digitalizované fotografie, filmové záznamy i písemnosti jsou kromě CD ROM a DVD ukládány i na externí disky, čímž je zabezpečeno jejich dlouhodobé uchování. Navíc jsou v dalších kopiích uloženy ve Státním okresním archivu v Rychnově nad Kněžnou.

3. Muzejní knihovna

Odborná knihovna muzea slouží všem zájemcům o historii, zvláště pak o historii regionální. V roce 2014 zde bylo registrováno 170 čtenářů, kteří si vypůjčili 121 knih. Do knihovny přibylo 94 knih. Celkem je v muzejní knihovně 6.783 knih. Podstatnou část výpůjček tvoří regionální kroniky a odborná regionální historická literatura, která slouží především zájemcům z řad studentů.

Badatelům, především studentům vysokých škol, jsou poskytovány konzultace a všechny potřebné archivní materiály i studijní literatura.

4. Prezentace

Nové expozice

V roce 2014 byla otevřena pro veřejnost nová expozice v čp. 45 na Šubertově náměstí. Má tři části: Osobnosti dobrušské historie, Příběh města Dobrušky a Příběh židovské obce dobrušské; třetí část pokračuje i v synagoze.

Na radnici byla zcela renovována a pro veřejnost otevřena stálá expozice Hrdelní právo města Dobrušky, kterou kromě popravčích a mučicích nástrojů zatraktivňuje i postava kata. Scénář zpracoval Jiří Mach, výtvarný scénář Zdeněk Bláha. Realizací expozice byla pověřena firma Tázlera z Hradce Králové, truhlář Pavel Ulrych a pracovníci muzea.

Výstavy

V synagoze:

Po znovuotevření byly v synagoze instalovány výstavy fotografií Pavla Štěpána, patchworku (v rámci Svatováclavských slavností), v posledních měsících roku zde proběhla výstava fotografií Hany Maršíkové a v předvánočním čase výstava Vánoce první republiky.

V kině:

V malém sále Společenského centra - kina 70 instalovalo muzeum výstavy Archeologické nálezy na Dobrušsku (ve spolupráci s Muzeem Orlických hor v Rychnově n. Kn.), retro výstavu věnovanou druhé polovině 19. století a výstavu První světová válka a náš kraj.

Přednášky

Přednášková činnost probíhala jednak v synagoze, jednak ve školách a jednak v malém sále Společenského centra-kina 70. Posledně uvedené místo bylo dějištěm především přednášek cestopisných realizovaných ve spolupráci s městskou knihovnou. Přednášky pro školy byly zaměřeny na období národního obrození a první světové války v našem regionu. Uskutečnily se v ZŠ v Pulické ulici, ZŠ v Opočně a na gymnáziu.

V synagoze byl zahájen cyklus nového typu programů pro veřejnost pod názvem Setkání v synagoze. V roce 2014 se uskutečnily následující programy:

 • 8. ledna - Kde bylo Leštno? (počátky města Dobrušky)
 • 29. ledna - Vyprávění o starých mlýnech (Hejzlarova kronika)
 • 19. února - Ezopovy bajky (literárně hudební program)
 • 5. března - Historky kronikáře Vaňka (Vaňkova kronika Kamenice)
 • 15. října - Z kronik a vzpomínek na první světovou válku (literárně hudební program) 30. října - Výkřik ze zapomnění (prezentace knihy Tomáše Kašpara)
 • 19. listopadu - Dobrušské podzemí (sklepy, chodby)
 • 26. prosince - Vyprávění o vánocích našich pradědečků
 • 30. prosince - Evropské legendy (literárně hudební program)

Většina těchto programů byla zahájena komentovanou prohlídkou nových historických expozic, zaměřenou na některý z vystavených exponátů. O tyto programy měla veřejnost značný zájem.

O Vánocích se uskutečnily tři pořady pro veřejnost. 26. a 30. prosince to byla již uvedená Setkání v synagoze, 27. prosince vánoční koncert Gabriely a Zdeňka Svědíkových, který byl plně vyprodán. V týdnu před Štědrým dnem a před vánočními programy byla otevřena i výstava Vánoce první republiky, rovněž v synagoze.

V malém sále Společenského centra-kina 70 proběhla beseda se známým publicistou a historikem Stanislavem Motlem o osudech československého zlatého pokladu. Přes velmi nevhodnou dobu (dopoledne) se jí zúčastnila téměř stovka návštěvníků.

Další akce

V malém sále kina 70 proběhl druhý ročník akce Jarní tvoření, ukázek tradičních lidových a uměleckých řemesel, spojené s workshopem. Ve školní jídelně SODEXHO ZŠ Františka Kupky se uskutečnil oblíbený tradiční Vánoční jarmark.

Akce muzea i samotné město Dobruška byly propagovány prostřednictvím dobrušského televizního vysílání, několik relací bylo odvysíláno i v Českém rozhlasu Hradec Králové.

Ve spolupráci s dobrušským televizním vysíláním byly připraveny dva nové filmy: Dobrušský kaleidoskop 2010 - 2014 a Dobruška z oblaků. Oba byly odvysílány v městském televizním vysílání a druhý z nich uveden na slavnostním večeru ve Společenském centru-kině 70.

Klub seniorů

Programy pro seniory, připravované se sborem Církve bratrské v Bystrém. Pravidelný čas každé pondělí od ledna do dubna a od listopadu do prosince vždy v 15 hodin ve Spolkovém domě - Rýdlově vile.

Jarní část:
 • 6. ledna - Po stopách bojů 1. světové války v Itálii a ve Slovinsku (Jan Prudil)
 • 13. ledna - beseda s velitelem městské policie
 • 20. ledna - setkání u kávy
 • 27. ledna - Péče o památky na Dobrušsku (Petr Slavík)
 • 3. února - Hudební tradice Dobrušska (Jiří Mach)
 • 10. února - filmy o dějinách Dobrušky
 • 17. února - setkání u kávy
 • 24. února - návštěva muzejních expozic
 • 3. března - Ekvádor (Bohumil Vašíček)
 • 10. března - setkání u kávy
 • 17. března - Zanzibar (Milič Světlík)
 • 24. března - Jarní ptačí příroda (Vojtěch Volf)
 • 31. března - beseda se starostou města Ing. Mgr. Petrem Tojnarem
 • 7. dubna - prohlídka synagogy
 • 14. dubna - Velikonoce (Roman Toušek)
Podzimní část:
 • 3. listopadu - Úvodní setkání (Roman Toušek)
 • 10. listopadu - beseda o nové knize Dobrušsko-stopami minulosti (Mach)
 • 24. listopadu - setkání u kávy
 • 1. prosince - Nigérie (Vašíček)
 • 8. prosince - beseda s vedoucím A Rochy Pavlem Světlíkem
 • 15. prosince - Vánoce (Roman Toušek)

5. Publikační činnost

Muzeum se významně podílelo na přípravě nové publikace města Dobrušsko - stopami minulosti.

6. Hospodaření

Stálé expozice muzea navštívilo v roce 2014 celkem 6 819 platících návštěvníků, z toho domek F. L. Věka 2 709, radniční věž 3 058 a muzeum 1 052. Celkem bylo vybráno za vstupné do expozic 193 260 Kč. Pořadů v synagoze se uskutečnilo 9 a navštívilo je 346 zájemců, kteří zaplatili za vstupné 9 360 Kč. Při třech přednáškách ve Společenském centru - kině 70 bylo vybráno dobrovolné vstupné ve výši 2 895 Kč.

V roce 2014 bylo zvýšeno vstupné do expozic z 10 a 20 Kč na 20 a 40 Kč a zároveň byly vytištěny nové vstupenky s kresbami jednotlivých objektů od Josefa Benedikta. Bylo zavedeno tzv. sdružené vstupné, které poskytuje slevu při návštěvě všech tří expozic na 50, resp. 100 Kč.

Příjem z prodeje suvenýrů činil 83 440 Kč, z toho 44 210 Kč za nově vydanou publikaci Dobrušsko - stopami minulosti.

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
3
30
4
1
3
2
4
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
4
9
3
10
3
11
4
12
3
13
4
14
5
15
6
16
5
17
4
18
4
19
4
20
4
21
4
22
4
23
5
24
5
25
5
26
5
27
3
28
3
29
3
30
4
31
6
1
3
2
4

František Kupka

František Kupka [nové okno]

Aktuální akce

Arnoštova cesta odložena

Výstava dřevořezeb

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Publicita

mapa

nahoru