Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
Úvodní fotka Infocentrum
Úvodní fotka Kino 70
Úvodní fotka Městská knihovna
Úvodní fotka Vlastivědné muzeum
Úvodní fotka Kulturní dům
Úvodní fotka Bazén a koupaliště
Úvodní fotka Městský stadion
Úvodní fotka Sportovní hala
Úvodní fotka Sokolovna

Stálé expozice

Přehled expozic:

MapaLegenda

 Hlavní budova muzea – historické expozice, mikve a synagoga

Po rekonstrukci budovy čp. 45 na Šubertově náměstí vznikly v roce 2013 nové muzejní expozice, které Vám přibliží minulost našeho města a regionu. Prohlídková trasa se skládá ze tří částí. Vstup je věnován několika významným osobnostem dobrušské historie. Stěžejní část expozice tvoří Příběh města Dobrušky, vyprávějící o minulosti našeho města i regionu od nestarších dob pravěku až po současnost. Poslední, třetí částí je Příběh dobrušské obce židovské. Její součástí je i unikátní památka - mikve - židovská rituální očistná lázeň. Prohlídka pokračuje v interiéru synagogy, kde několik panelů seznámí návštěvníka s historií dobrušských Židů.

Otevřeno:

Hlavní sezona - květen až září: denně mimo pondělí od 9 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin.
Vedlejší sezona - říjen až duben: prohlídku je možné předem telefonicky objednat na pracovní dny, tel. 725 048 991.

FotoFotoFotoMikve

 Rodný domek Františka Vladislava Heka (F. L. Věka)

Nachází se v Novoměstské ulici, asi 50 m od náměstí F. L. Věka. Už z dálky ho poznáte podle bílé omítky a šindelové střechy s ozdobným štítem, půvabná je i dřevěná pavlač. Expozice má tři části. Obytná světnička připomíná bydlení lidí na počátku 19. století. Uvidíte v ní dobový ručně malovaný nábytek, obrázky malované na skle, kolovrátek, loučník a spoustu dalších dnes již nepoužívaných předmětů. Hekovu osobnost zde připomínají hudební nástroje a dobové knihy. Na světničku navazuje kupecký krám, ve kterém se seznámíte se sortimentem tehdy prodávaného zboží. Většinou to jsou potřeby pro domácnost a hospodářství, takže se dozvíte, co to je drclák, šráček či trdlo, uvidíte různé nádoby, formy i zemědělské nástroje. Dominantou krámku však jsou dřevěné držáky na váhy v podobě dvou mořských panen, které skutečně pocházejí z Hekova majetku a byly použity i při natáčení televizního seriálu F. L. Věk. Další část expozice je situována do bývalé černé kuchyně, kterou prozrazuje kotel na ohřívání vody a různé nádoby. Zde stojí za pozornost včelí úl, tzv. klát, vyřezaný z jednoho kusu dřeva, který byl použit v televizním seriálu v zahradě souseda Žalmana. Závěr expozice, zrekonstruovaný v roce 2010, Vám připomene život a dílo nejpopulárnější dobrušské osobnosti a oživí i Vaše vzpomínky na úspěšný televizní seriál.

Otevřeno:

Hlavní sezona - květen až září: denně mimo pondělíod 9:00 do 17:00 hodin.
Vedlejší sezona - duben a říjen: soboty a neděle od 9:00 do 17:00 hodin, listopad – březen: zavřeno, prohlídky je možné předem objednat na pracovní dny, tel. 603 373 752.
Polední přestávka 30 minut je pohyblivá podle aktuálního provozu.
Domek nemá bezbariérový přístup.

FotoFotoFotoFoto

 Radniční věž s expozicí prvotin Františka Kupky

Je dominantou náměstí F. L. Věka a symbolem celého města. K její návštěvě vybízí venkovní schodiště, jež je pro milovníky dalekých rozhledů lákadlem pro stoupání po celkem 124 schodech až na ochoz. Za vstupním prostorem je instalována stálá expozice Mládí Františka Kupky. Tento světoznámý malíř se sice narodil v sousedním Opočně, ale své dětství a mládí strávil v našem městě a vytvořil zde svá nejranější díla. A tak zde můžeme spatřit originál vývěsního štítu s motivem koníčka, portrét Kupkova otce, panoramatický obraz Dobrušky, vývěsní štít pro firmu Kupkova mecenáše a další vzácná díla. Výstavka v mezipatře Vám připomene středověkou výsadu Dobrušky - hrdelní právo. Uvidíte zde kopie popravčích a mučících nástrojů, dozvíte se, jak vypadá palečnice a španělská bota či kde byla v Dobrušce popraviště, a uvidíte zde i dobrušského kata. Tuto éru připomíná i popravčí zvonek na vnější straně severní stěny věže. Na schodišti si při odpočinkových zastávkách můžete prohlédnout expozici dobrušského kronikáře a naivního malíře 19. století Aloise Beera či hodinový stroj. Z 45 m vysokého ochozu je pěkná vyhlídka na Orlické hory a Podorlicko, při zvláště jasném počasí i na Krkonoše.

Otevřeno:

Hlavní sezona - květen až září: denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin.
Vedlejší sezona - říjen až duben: zavřeno, prohlídky je možné předem objednat na pracovní dny v informačním centru na tel. 494 629 581 nebo v muzeu na tel. 725 048 991.
Polední přestávka 30 minut je pohyblivá podle aktuálního provozu.
Radnice nemá bezbariérový přístup.

FotoFotoFotoFoto

 Nová stálá expozice „Vojenská geografie“

V Rýdlově vile (Novoměstská ul. 187, za domkem F. L. Věka) byla v roce 2018 pro veřejnost otevřena nová stálá expozice věnovaná vojenské geografii, a to při příležitosti 100. výročí jejího založení.

Tato unikátní expozice dává návštěvníkům možnost nahlédnout nejen do vývoje vojenskou geografií využívaných přístrojů, pomůcek, tvoření map, zabezpečení vojsk, ale také je seznamuje s několika významnými osobnostmi této vědy. Provází v ní bývalí pracovníci Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu generála Josefa Churavého v Dobrušce, kteří velmi kvalifikovaně odpoví na každou tematickou otázku.

Otevřeno:

červenec, srpen: úterý až neděle 10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
červen, září: sobota a neděle 10:00 – 12:00,13:00 – 16:00
říjen – květen: zavřeno
Skupiny a školy na objednání.
Rýdlova vila nemá bezbariérový přístup.

FotoFotoFotoFoto

 Dům Františka Kupky

Nová expozice Dům Františka Kupky vznikla v roce 2021 při příležitosti 150. výročí narození světoznámého malíře. Provede návštěvníka životem a dílem průkopníka abstraktní tvorby Františka Kupky (1871–1957). Skládá se ze dvou autentických místností, kde Kupkova rodina žila v letech 1882–1892 a připravena je ve spolupráci s pražskou Galerií KODL. První místnost přiblíží život Františka Kupky v Opočně a Dobrušce, studia v Jaroměři, v Praze a ve Vídni a cestu do Paříže, kde nadále rozvíjel svůj kreslířský talent. Unikátním exponátem je originál obrazu Skály v Bretani, akvarel z roku 1905. Druhá místnost je věnována dosud nepříliš známé Kupkově tvorbě během první světové války, jeho aktivitám v legiích a účasti na vzniku samostatného Československa. Závěr instalace náleží Kupkovu vrcholnému období, přechodu k abstraktní tvorbě, kde se řadí mezi její světové průkopníky. Výstavní panely jsou doplněny dobovými časopisy a předměty dokumentující Kupkovo dílo. V poslední ze tří místností je umístěna zábavně-vzdělávací zóna. Je to prostor pro relaxaci, ale zároveň aktivní interakci s životem i dílem Františka Kupky jak pro děti, tak pro dospělé. Projekt vznikl za podpory mikroregionu Rodný kraj Františka Kupky, Královéhradeckého kraje, Ministerstva kultury ČR a ŠKODA AUTO, a. s.

Otevřeno:

Hlavní sezona - květen až září: denně mimo pondělí 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin.
Vedlejší sezona - duben a říjen: soboty a neděle 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin, listopad – březen: prohlídky je možné objednat pro školní a jiné skupiny nebo individuálně na tel. 603 373 752 nebo 725 048 991.
Polední přestávka pohyblivá podle aktuálního provozu.

FotoFotoFotoFoto

Vstupné do každého z objektů je 40 Kč; děti od 6 let, studenti, senioři od 60 let a ZTP platí 20 Kč. Při návštěvě všech čtyř expozic je možné zakoupit sdruženou vstupenku za 140, resp. 70 Kč. U pokladen lze zakoupit i pohlednice, magnetky, turistické známky, publikace a další suvenýry. Vstup se psy není umožněn. WC lze použít veřejné naproti poště.

 Židovský hřbitov

Židovský hřbitov v Dobrušce byl založen v roce 1675. Nejstarší dochované náhrobky pocházejí z roku 1688. Všechny náhrobky v původní části hřbitova patří k typu stély – deskového kamene, zapuštěného kolmo do země. Na nich můžeme sledovat výtvarný vývoj hebrejského písma. Nápisy udávají datum úmrtí (v pozdějších dobách i pohřbu), jméno zemřelého, jméno jeho otce, u provdaných žen jméno manžela. Řada nápisů vyzdvihuje i dobré vlastnosti zemřelého s použitím citátů ze Starého zákona. Historickou zajímavostí je společný hrob židovských vojáků rakouské armády, kteří padli v bitvě u Náchoda v prusko-rakouské válce roku 1866. Hřbitov byl v roce 1881 podstatně rozšířen.

Kulturní památka je veřejnosti přístupná, klíče jsou proti vratné záloze 500 Kč k zapůjčení v muzeu a v informačním centru v provozní době.

Objekt nemá bezbariérový vstup.

FotoFotoFotoFoto

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
5
2
5
3
4
4
6
5
5
6
5
7
5
8
4
9
5
10
5
11
5
12
5
13
5
14
6
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
6
22
5
23
5
24
5
25
5
26
5
27
5
28
6
29
5
30
5
31
5
1
5
2
5
3
4
4
5

František Kupka

František Kupka [nové okno]

Aktuální akce

Den židovských památek

Koncert ke dni židovských památek

Výstava kreseb

Loutková Dobruška

Výstava Magie loutek

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Publicita

mapa

nahoru