Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
Úvodní fotka Infocentrum
Úvodní fotka Kino 70
Úvodní fotka Městská knihovna
Úvodní fotka Vlastivědné muzeum
Úvodní fotka Kulturní dům
Úvodní fotka Bazén a koupaliště
Úvodní fotka Městský stadion
Úvodní fotka Sportovní hala
Úvodní fotka Sokolovna

Protifašistický odboj 1939 - 1945

Památník obětem nacismu


Účastníci zahraničního odboje 1936 - 1945

 1. Hartman Jaroslav, nar. 4. 2. 1913, bytem Dobruška, Jiráskova 451. Nejprve španělský interbrigadista, pak příslušník čs. jednotky ve Francii a později příslušník 310. čs. stíhací peruti RAF ve Velké Británii. Zemřel 13. 7. 1964 v Brně.
 2. Přibyl Karel, nar. 17. 10. 1913, bytem Dobruška, Jiráskova 549. Od r. 1937 španělský interbrigadista, od r. 1940 příslušník čs. vojenské jednotky ve Velké Británii. Zemřel 13. 12. 1981 v Praze.
 3. Štandera Miroslav, nar. 5. 10. 1918, bytem Dobruška, Novoměstská 222, pak Poddomí 185. Nejprve příslušník čs. letky ve Francii, pak 68. britské noční stíhací peruti RAF ve Velké Británii.
 4. Tláskal František, nar. 25. 7. 1912, bytem Křovice 19. Nejprve příslušník vládního vojska v Itálii, kde přeběhl k partyzánům. Pak do konce války v čs. jednotce ve Francii. Zemřel 8. 4. 1969.
 5. Tojnar Jaroslav, nar. 25. 1. 1915. Bytem Dobruška, Pulická 162. Nejprve španělský interbrigadista, pak příslušník čs. jednotky ve Francii a Velké Británii. Zemřel v Austrálii 9. 8. 1968.
 6. Zeman Karel, nar. 20. 8. 1916, bytem Dobruška, Novoměstská 205. Nejprve příslušník čs. jednotky na Středním východě a v Africe, pak u 312. stíhací peruti RAF ve Velké Británii.


Popravení, umučení a nezvěstní občané v letech 1939 - 1945

 1. Bittner Josef, nar. 10. 1. 1897, bytem Opočenská 75, dělník. Zatčen 4. 5. 1940 a v červenci propuštěn. Znovu zatčen 16. 7. 1942. Popraven ve Stuttgartu 1. 6. 1943.
 2. Boura Jindřich, nar. 26. 11. 1901, obuvník, bytem Nádražní 533. Zatčen 24. 2. 1943, v r. 1945 osvobozen. Zemřel následkem útrap v koncentračních táborech 30. 8. 1945 v Dobrušce.
 3. Čáp Ladislav, nar. 30. 4. 1918, dělník, bytem Opočenská 473. Zatčen 5. 1. 1943, umučen 2. 3. 1943 v Osvětimi.
 4. Dostál Emul, nar. 15. 8. 1893, úředník, bytem Nádražní 533. Zatčen 25. 2. 1943, umučen v Osvětimi 2. 6. 1943.
 5. Flígr Josef starší, nar. 2. 7. 1893, invalida, bytem Pulická 169. Zatčen 22. 8. 1944, popraven v Praze 1. 9. 1944.
 6. Flígr Josef mladší, nar. 20. 8. 1920, strojní zámečník, bytem Pulická 169. Zatčen 22. 8. 1944, popraven v Praze 1. 9. 1944.
 7. Hartman Bohdan, nar. 8. 11. 1894, podplukovník, bytem náměstí F. L. Věka 26. Zatčen 9. 5. 1940, popraven ve Stuttgartu 6. 4. 1943.
 8. Hončl Václav, nar. 17. 8. 1870, dělník, bytem Solnická 624. Zatčen 2. 7. 1940, popraven v Mnichově 9. 11. 1942.
 9. Kašpar Bohuslav, štábní rotmistr, nar. 18. 9. 1895, vojenský pilot - držitel světového rekordu v rychlostním průletu tratě 200 km, ze 7. září 1924, který je registrován Mezinárodní leteckou federací ( FAI ). Po rozpuštění vojenského letectva úředník, bytem Dobruška, J. Drejska 625. Zatčen 22. 2. 1943, popraven v Brandenburgu 15. 1. 1945.
 10. Klenčík Oldřich, nar. 21. 1. 1920, elektrotechnik, bytem Opočenská 473. Zatčen 23. 4. 1943, umučen v Drážďanech 18. 8. 1944.
 11. Kratochvíl Petr, nar. 5. 12. 1905, účetní, bytem Jiráskova 567. Zatčen 4. 5. 1940, popraven 26. 3. 1943 v Berlíně.
 12. Kroš Josef, nar. 24. 2. 1903, dělník, bytem Dobruška 477. Zatčen 24. 2. 1943, umučen v Osvětimi 29. 5. 1943.
 13. Kurzweil Josef, nar. 1. 5. 1918, obchodní příručí, bytem Dobruška 653. Zatčen 23. 4. 1943, popraven v Drážďanech 13. 9. 1944.
 14. Langr Oldřich, nar. 15. 6. 1912, typograf, bytem Poříč 547. Zatčen 27. 9. 1941, popraven v Mauthausenu 16. 12. 1941.
 15. Ludvík Karel, nar. 5. 9. 1906, ředitel banky Kooperativa, bytem Křovice 1. Zatčen 1. 6. 1942. Popraven téhož dne v Praze za heydrichiády.
 16. Moravec Karel, nar. 12. 12. 1885, bytem Domašín 11. Zatčen 15. 12. 1943, umučen v Praze 18. 2. 1944.
 17. Petřík Josef, nar. 6. 3. 1891, plukovník, bytem náměstí F. L. Věka 27. Zatčen 4. 4. 1941, popraven v Berlíně 10. 5. 1943.
 18. Potočková Anna, nar. 16. 11. 1897, bytem Solnická 379. Zatčena 23. 1. 1943, umučena 4. 4. 1943 v Osvětimi.
 19. Rašek Václav, nar. 21. 8. 1898, rolník, Křovice 46. Zatčen 7. 6. 1943, umučen ve Výmaru 24. 8. 1944.
 20. Směták Jiří, nar. 7. 3. 1921, studující, Opočenská 561. Zatčen na Slovensku 14. 2. 1945. Od té doby nezvěstný.
 21. Sojka Pavel, nar. 23. 6. 1907, typograf, bytem Opočenská 81. Před zatčením spáchal 27. 7. 1940 v Dobrušce sebevraždu.
 22. Šenkýř Alois, nar. 4. 2. 1896, strojní zámečník, bytem Domašínská 359. Zatčen 20. 4. 1943, umučen 29. 10. 1944 v Mauthausenu.
 23. Šrom Karel, nar. 10. 8. 1907, sklenář, bytem náměstí F. L. Věka 32. Zatčen 27. 1. 1941, umučen v Mauthausenu 9. 12. 1941.
 24. Šrůtek Oldřich, nar. 8. 2. 1905, obuvník, bytem Domašínská 681. Zatčen 23. 2. 1943, popraven 18. 8. 1944 v Praze.
 25. Štencl Antonín, nar. 6. 5. 1897, dělník, Poříčí 586. Zatčen 22. 2. 1943, umučen 10. 1. 1945 ve Flossenbürgu.
 26. Vaněk Josef, nar. 4. 3. 1900, puškař, bytem Pulice 43. Zatčen 4. 5. 1940, umučen 4. 2. 1942 v Praze.
 27. Voltr Alois, nar. 27. 2. 1907, radiomechanik, náměstí F. L. Věka 36. Zatčen 23. 2. 1943, umučen 9. 2. 1945 ve Výmaru.
 28. Vomáčka Rudolf, nar. 10. 1. 1875, truhlář, Chábory 11. Zatčen 16. 9. 1940, umučen 19. 1. 1943 v Gollnově.
 29. Vopršálek Karel, nar. 16. 9. 1895, nejprve důstoník, pak prokurista, bytem Dobruška, pak České Budějovice. Zatčen za heydrichiády 3. 7. 1942 a téhož dne v Táboře popraven.
 30. Žabokrtský Josef, nar. 24. 2. 1899 v Bílém Újezdě, pak Dobruška Čs. odboje 664. Zatčen 15. 2. 1940, popraven 1. 6. 1943 ve Stuttgartu.


Věznění občané

 1. Bláha Jaroslav, bytem Domašín 79. Osobní data neznáme. V Drážďanech vězněn pro sabotáž. Účastník jednoho pochodu smrti. Osvobození se dočkal v Míšni.
 2. Cvrček Josef, nar. 27. 7. 1895, učitel, bytem Solnická 592. Vězněn od 5. 5. 1940 do 29. 5. 1940.
 3. Čiháček Josef, nar. 25. 3. 1895, tkalcovský mistr. Bytem Jiráskova 569. Vězněn od 2. 7. 1940 do osvobození. Zemřel 6. 7. 1958 v opočenské nemocnici.
 4. Doležal František, nar. 24. 10. 1913, strojní zámečník, bytem Dobruška. Zatčen 1. 6. 1940, datum osvobození neznáme. Zemřel 31. 1. 1999 v Náchodě.
 5. Dražan Radovan, nar. 18. 9. 1923, obchodní příručí, bytem Jiráskova. Vězněn od 14. 1. 1941 do osvobození 29. 4. 1945.
 6. Dudek Alois, nar. 18. 6. 1893, dělník, bytem Pulice. Vězněn od 7. 4. 1939 do osvobození 29. 4. 1945.
 7. Hnatovitz Oldřich, nar. 6. 7. 1903, učitel, bytem Dobruška. Vězněn od 4. 5. 1940 osvobození 25. 4. 1945. Jiné údaje nemáme.
 8. Frinta Bohumil, nar. 1. 4. 1907, obchodník, bytem Pulice. Vězněn od 18. 2. 1940 do osvobození 25. 4. 1945.
 9. Huk Václav, nar. 27. 9. 1906, četnický strážmistr, bytem Dobruška. Poprvé zatčen 5. 5. 1940, pak zatčen 20. 5. 1940 a vězněn do osvobození 25. 4. 1945. Jiné údaje neznáme.
 10. Kalabza Vilém, nar. 5. 10. 1914, úředník, bytem Příčnice 671. Vězněn od 15. 6. 1944 do 29. 10. 1944. Zemřel v opočenské nemocnici 15. 9. 1991.
 11. Káš Miroslav, nar. 10. 3. 1911, úředník, bytem Dobruška. Vězněn od 9. 9. 1944 do osvobození. Domů se vrátil 17. 5. 1945.
 12. Krč Arnošt, nar. 5. 8. 1896, důstojník, bytem Dobruška. Zatčen 12. 2. 1940. Kdy byl osvobozen, nevíme.
 13. Kubáček Boleslav, nar. 26. 10. 1900, bytem Dobruška. Vězněn od listopadu 1944 do osvobození 23. 4. 1945. Pak z Dobrušky odešel.
 14. Kučera Jan, nar. 27. 10. 1906, nejprve důstojník, pak lesní správce, bytem Dobruška. Vězněn od 26. 2. 1943 do osvobození. Do Dobrušky se již nevrátil.
 15. Kurzweil Josef, nar. 4. 4. 1890, trafikant. Vězněn od 25. 2. 1943 do osvobození. Další údaje chybí.
 16. Kužmiak Teodor, nar. 24. 9. 1886 na Ukrajině, dělník, bytem Dobruška, Pulická 131. Vězněn od 7. 6. 1943 do osvobození 23. 4. 1945. Jeho další osudy neznáme.
 17. Lukášek Josef, nar. 9. 6. 1907, kovář, bytem Běstviny. Poprvé zatčen 10. 5. 1940, podruhé 23. 2. 1944 a vězněn do osvobození 11. 5. 1945. Zemřel 15. 7. 1980 v opočenské nemocnici.
 18. Lukeš Josef, nar. 8. 1. 1914, studující, pozdější MUDr. a lékař v Dobrušce, bytem Javorová 698. Vězněn od 17. 11. 1939 do 22. 1. 1942. Zemřel v Dobrušce 30. 3. 1974.
 19. Pancíř Josef, nar. 4. 2. 1906, učitel, bytem Dobruška. Vězněn od 4. 5. 1940 do osvobození 25. 4. 1945. Jiné zprávy nemáme.
 20. Pátek František, nar. 23. 5. 1876, rolník, bytem Domašín 46. Vězněn od 22. 9. 1941 do 26. 12. 1942. Zemřel v Křovicích 18. 10. 1974.
 21. Patrman František, nar. 18. 3. 1903, bytem Pulice. Vězněn od 15. 8. 1939 do osvobození 5. 5. 1945. Více o něm nevíme.
 22. Petr Rudolf, nar. 16. 2. 1913, rolník a železniční dělník, bytem Mělčany. Zatčen 4. 5. 1940. Zemřel 15. 10. 1986 v Opočně.
 23. Pohl František, nar. 9. 6. 1921, bytem Dobruška. Vězněn do 11. 4. 1945. Datum zatčení ani jeho další osud neznáme.
 24. Pochobradský Jaromír, nar. 27. 7. 1921, studující. Vězněn od 2. 6. 1944 do 24. 8. t. r., kdy uprchl na svobodu. Později bytem Dobruška, Radima Drejsla. Zemřel v opočenské nemocnici 2. 6. 1977.
 25. Potoček Bohumil, nar. 8. 11. 1893, strojní zámečník, bytem Solnická 649. Vězněn od 21. 1. 1943 do osvobození 1. 5. 1945. Zemřel r. 1979 v opočenské nemocnici.
 26. Pultar Josef, nar. 28. 8. 1908, kovář, bytem Křovice. Vězněn od 25. 5. 1943 do osvobození. Navrátil se 22. 5. 1945. Zemřel 17. 6. 1988.
 27. Roubal Bohumil, nar. 10. 11. 1887, dělník, bytem na Poddomí 235. Poprvé zatčen 7. 12. 1942, podruhé 24. 2. 1943 a vězněn až do osvobození 29. 4. 1945. Zemřel 9. 4. 1956.
 28. Rybín Ladislav, nar. 8. 10. 1898, úředník, bytem Dobruška. Zatčen 1. 6. 1940. Více o něm nevíme.
 29. Řehůřek Josef, nar. 10. 7. 1902, úředník, bytem Jiráskova 638. Vězněn od 24. 4. 1941 do osvobození. Zemřel 3. 2. 1980.
 30. Sedláček Josef, nar. 8. 10. 1898, úředník, bytem Dobruška. Zatčen 7. 12. 1944. Více o něm nevíme. Pak se odstěhoval do Blešna, kde i 1951 zemřel.
 31. Strnad Josef, nar. 4. 8. 1901, obchodní zástupce, bytem Dobruška. Vězněn od 24. 2. 1943 do osvobození 11. 4. 1945. Další zprávy chybí.
 32. Sýkora Josef, nar. 15. 2. 1911, učitel, bytem ulice Čs. odboje. Vězněn od 1. 2. 1945 do 15. 2. 1945. Zemřel v opočenské nemocnici 13. 12. 1996.
 33. Ševc František, nar. 30. 4. 1888 v Kamenici, knihař, bytem Dobruška, Jiráskova 571. Vězněn od 22. 11. 1941 do osvobození 11. 4. 1945. Zemřel 1. 4. 1959.
 34. Ševc Karel, nar. 14. 7. 1920, knihař, bytem Jiráskova 571. Vězněn od 4. 12. 1942 do 10. 1. 1943. Později se odstěhoval do Prahy.
 35. Šolín Bedřich, nar. 19. 9. 1920, strojní zámečník, bytem Nejedlého 539. Vězněn od 21. 2. 1945 do osvobození. Navrátil se 18. 5. 1945. Zemřel 24. 10. 2001 v Rychnově nad Kněžnou.
 36. Šrytr Jiří, nar. 17. 4. 1904, tkadlec, bytem Spáleniště. Vězněn od 26. 2. 1943 do 27. 3. 1943. Více neznáme.
 37. Vacek František, nar. 28. 1. 1911, podúředník, bytem Javorová 698. Vězněn od 25. 2. 1943 do osvobození 11. 4. 1945. Zemřel v Opočně 18. 3. 1983.
 38. Vávra Pavel, nar. 24. 11. 1901, důstojník, bytem Dobruška. Vězněn od 18. 1. 1941 do osvobození 11. 4. 1945. Později se z Dobrušky odstěhoval.
 39. Veselý Josef, nar. 30. 1. 1909 ve Velké Jesenici, učitel, bytem Komenského 687. Vězněn od 1. 4. 1940 do 22. 6. 1940. Zemřel v opočenské nemocnici 3. 9. 1990.
 40. Vonka Lubomír, nar. 14. 12. 1919, studující, bytem Dobruška. Vězněn od 17. 11. 1939 do 20. 4. 1940. Pak se odstěhoval.


Oběti holocaustu

 1. Adler Bohumil, nar. 5. 7. 1877, obchodník, bytem náměstí F. L. Věka. Pak vystěhován do Městce n. Děd. a 18. 12. 1942 převezen do Hradce Králové, odtud 21. 12. 1942 do Terezína. Z ghetta odeslán s transportem 6. 9. 1943 do koncentračního tábora Osvětim - Birkenau, kde byl v plynové komoře zavražděn.
 2. Adlerová Emilie, nar. 22. 11. 1881, manželka předešlého. Sdílela manželův osud včetně mučednické smrti v plynové komoře.
 3. Adler Otto, nar. 16. 11. 1910, syn předešlých. Spolu s rodiči převezen do terezínského ghetta, odkud 26. 1. 1943 do Osvětimi, kde byl 2. 12. 1943 umučen.
 4. Adler Karel, nar. 25. 1. 1919, úředník, bytem Novoměstská 186, syn Bohumila a Emilie. Převezen 18. 12. 1942 do Hradce Králové a 21. 12. t. r. do Terezína, odkud 29. 1. 1943 odtransportován do Osvětimi, kde byl zavražděn v plynové komoře.
 5. Adlerová Marta, nar. 12. 6. 1914, Karlova manželka, bytem tamtéž. Sdílela manželův osud včetně mučednické smrti v plynové komoře.
 6. Adlerová Hana, nar. 21. 3. 1938, dítě Karla a Hany. Zavražděna spolu s rodiči.
 7. Bergmannová Pavla, nar. 8. 7. 1860, vdova, bytem náměstí F. L. Věka 21. Dne 13. 7. 1942 odtransportována do Prahy a odtud do Terezína. Zde byla 1. 8. 1942 umučena.
 8. Bergmannová Marie, nar. 2. 7. 1893, vdova po obchodníku, bytem náměstí F. L. Věka 21. Společně s tchyní odvezena do Terezína a pak 19. 10. 1944 do Osvětimi, kde byla umučena v plynové komoře.
 9. Bergmannová Alice, nar. 7. 8. 1921, bydliště náměstí F. L. Věka, dcera Marie. S matkou a babičkou odtransportována do Terezína a odtud 19. 10. 1944 do Osvětimi. Zemřela při pochodu smrti na samém konci války.
 10. Bonnová Eva, roz. Bergmannová, nar. 27. 7. 1919, sestra Evy, bytem náměstí F. L.Věka 21. Od 13. 7. 1943 vězněna v terezínském ghettu, kde se dočkala osvobození.
 11. Dörflerová Marie, nar. 28. 5. 1899, vdova po obchodníku, bytem náměstí F. L. Věka 29. Nejprve 18. 12. 1942 odeslána s transportem do Hradce Králové, odkud 21. 12. t. r. převezena do Terezína. Dne 1. 2. 1943 dopravena do Osvětimi, kde byla zavražděna v plynové komoře.
 12. Dörflerová Olga, nar. 7. 7. 1922, dcera Marie Dörflerové. S matkou trasportována přes Hradec Králové a Terezín do Osvětimi, kde byla taktéž zavražděna v plynové komoře.
 13. Dörflerová Jiřina, nar. 7. 5. 1929, sestra předchozí. Společně s matkou a sestrou také nalezla smrt v plynové komoře.
 14. Fantl Oskar, nar. 18. 8. 1886, úředník, bytem Jiráskova 611. Vězněn od 25. 6. 1943 v Terezíně, kde se dočkal osvobození.
 15. Feinová Selma, nar. 20. 10. 1881, obchodnice, bytem náměstí F. L. Věka 29. Dne 18. 12. 1942 transportována do Hradce Králové, odkud 21. 12. t. r. do Terezína a 6. 9. 1943 na smrt v plynové komoře koncentračního tábora v Osvětimi.
 16. Feinová Eliška, nar. 11. 8. 1912, dcera Selmy. Sdílela stejný osud s matkou Selmou, i smrt v plynové komoře.
 17. Feinová Olga, nar. 16. 8. 1914, dcera Selmy, sestra Elišky. Skončila stejně krutě jako matka a sestra Eliška.
 18. Fleischer Josef, nar. 17. 10. 1853, obchodník, bytem Šubertovo nám 46. Dne 18. 12. 1942 transportován do Hradce Králové, odtud 21. 12. 1942 do Terezína, kde byl 20. 4. 1943 umučen.
 19. Fleischerová Jenny, nar. 8. 6. 1874, manželka předešlého. Spolu s manželem převezena do Terezína, kde se dočkala osvobození. Zemřela na následky útrap 30. 8. 1945.
 20. Fleischer Jan, nar. 9. 6. 1922, studující, bytem Poddomí 11. Dne 14. 8. 1942 transportován z Hořic v Podkr., místa svého původu, do Hradce Králové. Odtud 17. 12. t. r. do Terezína a 26. 1. 1943 do Osvětimi, kde byl zavražděn v plynové komoře.
 21. Jellinková Karolina, roz. Feinová, nar. 27. 4. 1877, bytem náměstí F. L. Věka 29. Dne 18. 12. 1942 odeslána transportem do Hradce Králové a odtud 21. 12. 1942 do terezínského ghetta, kde byla 1. 5. 1943 umučena.
 22. Kaplunov Lazar MUDr., nar. 23. 7. 1896, lékař, bytem náměstí F. L. Věka 21. Dne 18. 12. 1942 odtransportován do Hradce Králové, 21. 12. t. r. do Terezína a 29. 1. 1943 do Osvětimi, kde byl 15. 9. 1944 umučen.
 23. Kaplunovová Ida MUDr., nar. 18. 12. 1905, lékařka. Spolu s manželem transportována do Osvětimi, kde byla umučena v plynové komoře.
 24. Kaplunovová Naděžda, nar. 14. 7. 1937, dcera předešlých. Následovala smutný úděl matky včetně smrti v plynové komoře.
 25. Kašparová Jolana, nar. 22. 11. 1909, manželka vojenského pilota v tzv. smíšeném manželství, bytem Dobruška R. Drejsla 625. Zatčena 22.2. 1943 gestapem za činnost v protifašistickém odboji. Dne 15. 3. 1944 umučena v Osvětimi.
 26. Katz Rudolf, nar. 29. 5. 1885, výrobce likérů, bytem Nádražní 533. V roce 1941 celá rodina vystěhována do Kounova - Rozkoše 44. Odtud 18. 12. 1942 převezen do Hradce Králové, pak 21. 12. t. r. do Terezína a nakonec 23. 1. 1943 do Osvětimi, kde byl zavražděn v plynové komoře.
 27. Katzová Marie, nar. 12. 2. 1894, manželka Rudolfa, bytem tamtéž. Spolu s manželem odtransportována přes Hradec Králové a Terezín do Osvětimi, kde rovněž nalezla v plynové komoře svoji smrt.
 28. Katzová Vlasta, nar. 13. 9. 1921, dcera Rudolfa a Marie, nar. 13. 9. 1921, bytem tamtéž. Ve stejných transportech následovala rodiče do osvětimské plynové komory.
 29. Katzová Zdeňka, sestra předchozí, nar. 22. 8. 1929. Potkal ji stejný osud včetně smrti v plynové komoře.
 30. Kohnová Otýlie, nar. 11. 10. 1871, roz. Fleischerová, sestra Jenny, bytem Dobruška 46. Ze svého bydliště v Mostu uprchla před záborem Sudet do Dobrušky. Ale dne 18. 12. 1942 byla odvezena transportem do Hradce Králové a pak do Terezína, kde 17. 11. 1943 umučena.
 31. Kornfeld Bedřich, nar. 26. 4. 1882, velkoobchodník, bytem Kostelní 8. Dne 18. 12. 1942 odvezen do Hradce Králové, 21. 12. t. r. do Terezína a 6. 9. 1943 do Osvětimi. Zde byl v plynové komoře zavražděn.
 32. Kornfeldová Anna, nar. 24. 11. 1897, manželka předešlého, Kostelní 8. S manželem odtransportována přes Hradec Králové a Terezín do Osvětimi, kde byla v plynové komoře zavražděna.
 33. Kornfeldová Hana, nar. 29. 12. 1927, dcera předešlých. I ji potkal stejně krutý osud jako rodiče.
 34. Kornfeld Rudolf, nar. 15. 3. 1880, velkoobchodník, bratr Bedřichův, bytem Dobruška, náměstí F. L. Věka 19. Pak byla celá rodina vystěhována do Lhoty u Dobrušky 15. Zatčen 1941 a vězněn v Opočně, Hradci Králové a Terezíně. Pak transportován do koncentračního tábora v Osvětimi, kde byl 16. 10. 1942 umučen.
 35. Kornfeldová Hermína, narozená 22. 6. 1886, manželka Rudolfa, Před transportem do terezínského ghetta spáchala ve Lhotě sebevraždu.
 36. Kornfeld Karel, nar. 26. 5. 1912, syn předešlých, bydliště nejprve Dobruška, pak Lhota. Dne 18. 12. 1942 odjel s transportem do Hradce Králové, 21. 12. t. r. do Terezína a 26. 1. 1943 do Osvětimi, kde byl 4. 3. 1943 umučen.
 37. Kornfeld Zdeněk, nar. 16. 10. 1916, rovněž syn Rudolfa a Hermíny, bytem náměstí F. L. Věka 19. I on byl odtransportován 18. 12. 1942 přes Hradec Králové do Terezína a 26. 1. 1943 do Osvětimi, kde se dočkal osvobození. R. 1947 si změnil jméno na Klimeš a dokončil právnická studia. Po r. 1948 se s manželkou Zdenou vystěhoval do Argentiny a posléze do Brazílie, kde v Sao Paulu 3. 8. 2003 zemřel.
 38. Král Bedřich, nar. 30. 6. 1902, bytem Pulice 65. Odešel s transportem 18. 12. 1942 do Hradce Králové, 21. 12. do Terezína, kde se dožil osvobození.
 39. Kubáčková Milada, nar. 15. 3. 1904, roz. Fleischerová, manželka Němci uvězněného Boleslava Kubáčka, bytem Dobruška. Od listopadu 1944 se úspěšně ukrývala na Slovensku. Zemřela 20. 7. 1992.
 40. Lawetzká Mariana, nar. 11. 11. 1909, roz. Thonová, dcera továrníka, bytem náměstí F. L. Věka 38. Dne 4. 9. 1942 převezena do terezínského ghetta, kde se také dočkala osvobození. Pak odejela za svým bratrem do USA.
 41. Ledeč Arnošt, nar. 8. 10. 1891, obchodník, bytem náměstí F. L. Věka 13. Dne 30. 1. 1942 transportován do Terezína, odkud 6. 9. 1943 do Osvětimi, kde byl v plynové komoře zavražděn.
 42. Ledečová Božena, nar. 23. 2. 1899, manželka předešlého. Společně s manželem transportována do Terezína, pak do Osvětimi, kde byla rovněž zavražděna v plynové komoře.
 43. Ledeč Karel, nar. 25. 5. 1898, obchodník, bytem Radima Drejsla 625. Dne 18. 12. 1942 odvezen do Hradce Králové, 21. 12. t. r. do Terezína a 1. 10. 1944 do Osvětimi, kde byl v plynové komoře zavražděn.
 44. Ledečová Emilie, nar. 24. 9. 1906, manželka výše jmenovaného. S manželem transportována 18. 12. 1942 do Hradce Králové a odtud do Terezína a 6. 10. 1944 odvezena do Osvětimi na smrt v plynové komoře.
 45. Ledečová Věra, nar. 24. 2. 1939, dcera předchozích. Prodělala transporty se svými rodiči i mučednickou smrt v plynové komoře v Osvětimi.
 46. Tausig Arnošt Ing. (Tomský), nar. 8. 12. 1887, bytem Novoměstská 186. Transportován 20. 6. 1942 do Terezína a odtud 25. 8. t. r. do koncentračního tábora Trotinec u Minska v Bělorusku. Zde byl ještě téhož roku umučen.
 47. Traubová Helena, nar. 14. 12. 1913, rozená Adlerová, bytem náměstí F. L. Věka 15, později Praha. Dne 14. 12. 1941 odtransportována do Terezína a 18. 12. 1943 do Osvětimi. Odtud byla později převezena do koncentračního tábora Bergen Belsen, kde se dožila osvobození. Zemřela v Praze 21. 2. 1991.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
3
29
3
30
4
31
6
1
4
2
5
3
5
4
4
5
5
6
4
7
5
8
5
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
6
20
5
21
5
22
4
23
4
24
5
25
5
26
5
27
5
28
4
29
4
30
4

František Kupka

František Kupka [nové okno]

Aktuální akce

Sedm zastavení sedmi staletí

Loutková Dobruška

Výstava dřevořezeb

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Publicita

mapa

nahoru