Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
Úvodní fotka Infocentrum
Úvodní fotka Kino 70
Úvodní fotka Městská knihovna
Úvodní fotka Vlastivědné muzeum
Úvodní fotka Kulturní dům
Úvodní fotka Bazén a koupaliště
Úvodní fotka Městský stadion
Úvodní fotka Sportovní hala
Úvodní fotka Sokolovna

Dobruška a stavební slohy

V dobách středověku nesla tato obec název známý jako osada Leštno. Historie, sahající až do 14. století, řadí Dobrušku mezi stará, ryze česká města. Obec prošla dlouhým stavebním vývojem, od gotické výstavby, přes renesanci, baroko, klasicismus a slohy 19. století až k výstavbě 20. století. Jeden z nejstarších nálezů ve městě je kamenná kalichovitá křtitelnice pocházející z románského období. Dokladem existence vlivu románského stavitelství je i umístění dnešního kostela sv. Václava mimo historické centrum. Z doby gotiky se dochovala zejména sklepení měšťanských domů na dnešním náměstí F. L. Věka. Zvláště slohům renesančnímu a baroknímu se ve městě zalíbilo. Svědkem těchto období jsou památky, které patří mezi výrazné dominanty a i přes četné požáry se zachovaly do dnešních dnů. Po prvním velkém požáru v Dobrušce roku 1565 utrpělo město značné škody. I tak ale zažívalo jako mnoho dalších okolních měst jakýsi zlatý věk. Je to již doba, kdy slohům vládne renesance, doba nových myšlenek, zámořských objevů, obrody, a tak i domy v Dobrušce povstávají ze spálenišť a rodí se v tomto novátorském stavebním stylu. Součástí těchto nových domů je i nynější čp. 40 a čp. 14 - stará radnice se zachovalým sklepením, sloužícím v minulosti jako šatlavy. Dům čp. 14 si dodnes zachoval renesanční dispozici a výraz ve fasádě. Z 16. století se zachovaly dvě hodnotné stavby. První z nich je nepřehlédnutelná dominanta města, která nemá v okolí obdoby - radnice s věží z roku 1565. Její jemné volutové štíty jsou zdobeny renesančními prvky. Hranolovitá věž vysoká 45 metrů je ozdobena arkádovým ochozem. Toskánský řád byl využit při stavbě sloupů v ochozu radnice. Celý objekt svým pojetím nezapře, že ke stavbě byli přizváni vlašští mistři, kteří v Opočně stavěli pro Viléma Trčku sídlo v duchu severoitalských paláců. Druhou stavbou z tohoto období je kostelík sv. Ducha, malebné dílo s šindelovou střechou z poloviny 16. století. Jeho podoba vévodí okolní krajině a při pohledu z nedalekého Sendražského kopce tvoří společně s dřevěným kostelíkem sv. Jana Křtitele ve Slavoňově typický ráz této podhorské krajiny.

Doba barokní se v Dobrušce představuje také především ve formě vrcholného baroka. Ten nalezneme např. na kostele sv. Václava, přestavěného z původně gotické stavby v letech 1709 - 1724. Na náměstí se nachází monumentální mariánský sloup z let 1733 - 1736 ve slohu dynamického baroka, město zdobí také několik barokních soch, z nichž nejstarší je sv. Jan Nepomucký z roku 1712. Barokní je také rodný domek F. L. Věka, který podává obraz života venkovských rodin konce 18. století.

Doba klasicismu je patrná na budově děkanství z roku 1807. Tento objekt byl znovu postaven na místě původního dřevěného děkanství, které padlo za oběť snad nejničivějšímu požáru v roce 1806. Požár výrazně pozměnil vzhled města. U věže radnice a zvonice u sv. Václava byly zničeny pozlacené střechy - báně, velké ztráty utrpěla i židovská čtvrť na dnešním Šubertově náměstí. Objekt synagogy byl zřejmě i následného požáru v roce 1866 ušetřen, a tak se nám do současnosti zachoval velice zajímavý interiér z 20. let 18. století. Rabínský dům čp. 45, dnes sídlo Městského muzea, má v přízemí zachované klenby z 18. století a ukrývá také sklepení s rituální očistnou lázní židů - mikví.

Dobu secesní ve městě reprezentuje fasáda domu čp. 17, dříve kupeckého krámu Josefa Heka (Věka), a vila v areálu nynější prodejny Jech z roku 1910. V roce 1919 byla vytvořena v Novoměstské ul. zajímavá stavba - obytná vila čp. 187, jejíž podobu navrhl známý architekt Jan Kotěra jako studii venkovského bydlení.

Dvacátá a třicátá léta 20. století jsou ve znamení kvalitní moderní architektury, která se projevila na budovách sokolovny od Ladislava Machoně, žáka J. Kotěry, Husova sboru a na podobě vil průmyslníků Hendrycha a Klausnera. Éra 70. a 80. let 20. století je dobou výstavby typizovaných staveb - panelových sídlišť, historický střed byl sevřen zástavbou bloků bytových domů, a tak typický pohled na město, jaký existoval ještě v 60. letech 20. století, byl výrazně pozměněn. I dnes se město neustále vyvíjí, rodinné domky nových typů v pestrých barvách vyrůstají zejména v severní části města a majitelé domů v centru postupně obnovují své nemovitosti. Silniční obchvaty ve směru Náchod - Rychnov nad Kněžnou a Opočno odlehčily dopravě ve městě. Perspektivou Dobrušky je slibný vývoj a úspěšná léta v blízké budoucnosti.

 nám. F. L. Věka čp. 40 Hendrychova vila Klausnerova vila Sokolovna

 panelová sídliště

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
5
2
5
3
4
4
6
5
5
6
5
7
5
8
4
9
5
10
5
11
5
12
5
13
5
14
6
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
6
22
5
23
5
24
5
25
5
26
5
27
5
28
6
29
5
30
5
31
5
1
5
2
5
3
4
4
5

František Kupka

František Kupka [nové okno]

Aktuální akce

Den židovských památek

Koncert ke dni židovských památek

Výstava kreseb

Loutková Dobruška

Výstava Magie loutek

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Publicita

mapa

nahoru