Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
Úvodní fotka Infocentrum
Úvodní fotka Kino 70
Úvodní fotka Městská knihovna
Úvodní fotka Vlastivědné muzeum
Úvodní fotka Kulturní dům
Úvodní fotka Bazén a koupaliště
Úvodní fotka Městský stadion
Úvodní fotka Sportovní hala
Úvodní fotka Sokolovna

Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.

Českoslovenští legionáři 1914 - 1921

Křovice - pamětní deska legionáře Šenkýře


Ruská legie

 1. Bartoš František, nar. 1. 12. 1895 v Očelicích, kočí, bytem Spáleniště. Mobilizován 1915 a téhož roku u Rovna zajat. Do legií vstoupil 1917. Účastnil se bojů na Sibiři. Návrat do vlasti 1920.
 2. Bednář Ferdinand, nar. 27. 7. 1877 v Javornici, dělník, bytem Semechnice, od 1920 Pulice 46. Mobilizován 1915 a téhož roku u Lucku zajat. Do legií vstoupil 1917, kde byl příslušníkem radioroty. Návrat do vlasti 1920. Zemřel 27. 4. 1958.
 3. Čáp Václav, nar. 1. 7. 1889 na Cháborách, učitel, bytem Dobruška, Solnická 381. Mobilizován 1914 a 1916 u Kolky zajat. Do legií vstoupil 1916. Bojoval na Sibiři a dosáhl hodnosti poručíka. Návrat do vlasti 1920. Další data nejsou známa.
 4. Doležal František, nar. 31. 12. 1895, pivovarský dělník, bytem Jiráskova 499. Další zprávy chybí.
 5. Drahorád Josef, nar. 6. 4. 1882 v Dobrušce, zednický mistr, bytem Jiráskova 457, na ruské frontě padl do zajetí, kde vstoupil do legií. Po válce se vrátil do Dobrušky a zde 1. 8. 1937 také zemřel. Ostatní není známo.
 6. Dvořák František, nar. 3. 12. 1874, strojník, bytem Dobruška. Zemřel 28. 8. 1953 v Pulicích 14. Jiné údaje nejsou k dispozici.
 7. Dyntar Vilém, nar. 13. 4. 1889 v Osečnici, bytem Dobruška, Pulická 464, nakonec Vanovka 1. Košíkář. Mobilizován 1915 a téhož roku u Lucku zajat. Do legií vstoupil 1917. Účastník bitvy u Bachmače a bojů proti bolševikům. Návrat do vlasti 1919. Zemřel 15. 9. 1955.
 8. Dyntera František, nar. 25. 11. 1889 na Cháborách. Tkadlec, od r. 1920 bytem v Dobrušce 425, kde byl listonošem. Mobilizován 1914 a již v září téhož roku u Rávy Ruské zajat. Do legií zařazen 1918. Bojoval v Povolží a na Sibiři. Návrat do vlasti 1920. Zemřel 22. 5. 1935.
 9. Fabián Alois, nar. 1. 1. 1886, čeledín, bytem Pulická 179. Zemřel 22. 11. 1961.
 10. Flégr Rudolf, nar. 28. 4. 1896 na Spáleništi, bytem tamtéž, tkadlec. Mobilizován 1915 a téhož roku u Rovna zajat. Do legií vstoupil 1916. Bojoval u kulometného oddílu u Bachmače a později proti bolševikům. V Tomsku na Sibiři se v listopadu 1919 od své jednotky vzdálil a do vlasti se nevrátil.
 11. Geitner Oldřich, nar. 28. 3. 1890 v Náchodě. Účetní v dobrušské stuhárně. Narukoval 1914. V zajetí vstoupil do legií. Domů se vrátil 1919. Člen Sokola a ochotnického divadel. spolku F. A. Šubert. Zemřel 21. 3. 1937 v rychnovské nemocnici.
 12. Havránek František, hodinář, bytem v Dobrušce. Zůstal v Rusku a vrátil se až 1930. Jiné údaje nejsou.
 13. Hejcman Jan, nar. 15. 8. 1892 v Dobrušce, pekař a cukrář, bytem Jasenná, okr. Náchod. Mobilizován 1914 a u Komarova zajat. Účastník bitvy u Zborova. V roce 1918 se ke své jednotce nevrátil a byl ze seznamu příslušníků pluku vyškrtnut. Kdy se z Ruska vrátil, není známo. Zemřel však ve vlasti 1968.
 14. Hejzlar František, nar. 10. 10. 1894 v Dobrušce. Dělník, bytem Pulická 165. Na ruskou frontu nasazen v říjnu 1914 a v bojích v Karpatech byl zajat. Do legií se přihlásil 1917. V boji u obce Kin utrpěl těžké zranění. Návrat do vlasti 1919.
 15. Holeček František, nar. 6. 10. 1881 v Křovicích 33, kde měl i bydliště. Obuvník. Do války povolán 1914 a u Komarova zajat. Do legií se přihlásil 1918. Bojoval na Uralské frontě a na sibiřské magistrále. Návrat do vlasti 1920. Zemřel 27. 4. 1954 v nemocnici v Opočně.
 16. Honěk Antonín, nar. 27. 8. 1897 v Dobrušce, bytem Dobruška. V legiích 1917 do 1920. Účastnil se bojů u Čeljabinska, Trojicka, Zlatoustu a Jakatěrinburku. Jiné údaje se nedochovaly. Zemřel v Olomouci 16. 10. 1951.
 17. Hradecký Antonín, nar. 16. 4. 1891 v Dobrušce. Truhlář v Dobrušce. Zajat v bojích na řece San 1914. Do legií vstoupil 1918. Na Sibiři se zúčastnil bojů proti bolševikům. Návrat do vlasti 1919. Datum úmrtí neznáme.
 18. Hušák Jindřich, nar. 13. 7. 1895 na Cháborách 12, bytem Dobruška, Pulická 125, pak Svatodušní 307. Poštovní úředník. Do války povolán 1915. Zajat byl 1916 u Marijanovky. Do legií vstoupil 1917. Bojoval u Čeljabinsku a na Uralské frontě, kde byl 1918 těžce zraněn. Návrat do vlasti 1919. O své účasti v bojích, zajetí, legii a cestě domů kolem světa sepsal vynikající paměti. Zemřel v Novém Městě n. M. 30. 9. 1987.
 19. Hušek Jan, nar. 23. 5. 1896 v Dobrušce. Soustružník tamtéž. Na frontu odešel 1915 a v srpnu téhož roku zajat. Do legií vstoupil 1917. Bojoval v Povolží a 13. 12. 1918 spáchal sebevraždu. Pohřben v Šadrinsku.
 20. Chmelař Antonín, nar. 14. 9. 1889 v Teplicích n. Met. Dopravní úředník, bytem Pulice. Po vypuknutí války odešel 1914 na frontu jako velitel roty a téhož roku byl také zajat. Do legií se přihlásil 1916. Jako důstojník prošel mnohými velitelskými funkcemi a boji, kupř. u Bachmače atp. Do vlasti se navrátil 1920 v hodnosti majora.
 21. Ježek Josef, poštovní zřízenec v Dobrušce. Data chybí.
 22. Kejval Josef, tkadlec, Křovická 282. Další údaje chybí.
 23. Kodytek Gustav, nar. 7. 8. 1885 v Dobrušce, bytem Křovická. V zajetí se přihlásil do legií. Střežil sibiřskou magistrálu. Další údaje nejsou.
 24. Král Josef, nar. 27. 11. 1881 v Dobrušce, strojní zámečník, bytem Dobruška. Mobilizován 1915, kdy padl i do zajetí. V roce 1916 se přihlásil do legií. Zúčastnil se bitvy u Zborova a ústupových bojů na Sibiři. Návrat do vlasti 1920. Pak pracoval na dráze. Jiné údaje nemáme.
 25. Kuchař Rudolf, nar. 26. 6. 1889 v Dobrušce. Truhlář, bytem Novoměstská 249. Zemřel 30. 5. 1971.
 26. Kupka Václav nar. 27. 8. 1889 v Dobrušce. Elektrotechnik, bytem Opočenská 432. Na frontu odešel 1914. Kdy padl do zajetí, nevíme. Do legií se přihlásil 1918. Návrat 1920. R. 1968 se odstěhoval do Karviné.
 27. Kuťák Josef, nar. 22. 4. 1888 v Pulicích. Rolník tamtéž. Mobilizován 1914 a ještě téhož roku byl u Tarnova zajat. V roce 1918 vstoupil do legií. Bojoval u Kungurska. Do vlasti se vrátil 1920. Více nevíme.
 28. Král Josef, nar. 27. 11. 1881 v Dobrušce, strojní zámečník, bytem Dobruška. Mobilizován 1915, kdy padl i do zajetí. V roce 1916 se přihlásil do legií. Zúčastnil se bitvy u Zborova a ústupových bojů na Sibiři. Návrat do vlasti 1920. Pak pracoval na dráze. Jiné údaje nemáme.
 29. Kuchař Rudolf, nar. 26. 6. 1889 v Dobrušce. Truhlář, bytem Novoměstská 249. Zemřel 30. 5. 1971.
 30. Kupka Václav, nar. 27. 8. 1889 v Dobrušce. Elektrotechnik, bytem Opočenská 432. Na frontu odešel 1914. Kdy padl do zajetí, nevíme. Do legií se přihlásil 1918. Návrat 1920. R. 1968 se odstěhoval do Karviné.
 31. Kuťák Josef, nar. 22. 4. 1888 v Pulicích. Rolník tamtéž. Mobilizován 1914 a ještě téhož roku byl u Tarnova zajat. V roce 1918 vstoupil do legií. Bojoval u Kungurska. Do vlasti se vrátil 1920. Více nevíme.
 32. Linhart František, nar. 27. 1. 1893 v Kamenici, pozdější učitel. Na ruské frontě 1916 u Čartarijska zajat, 1917 vstoupil do legií. Bojoval u Bachmače, vrátil se 1920. Pak učitelem v Dobrušce. Později se odstěhoval.
 33. Mádr Josef, nar. 14. 1. 1891 v Dobrušce, obuvník, bytem tamtéž, Pulická 167. Vyhlášení války jej zastihlo v aktivní službě a brzy odešel na frontu, kde byl v říjnu 1914 zajat. Do legií se přihlásil 1918 s účastnil se bojů o magistrálu. Domů se vrátil 1920. Později se stal poštovním úředníkem na Slovensku. Více není známo.
 34. Matejsek Antonín, nar. 11. 6. 1888 v Nahořanech. Učitel, bytem Dobruška. Na frontu odvelen 1914 a ještě téhož roku byl u Lvova zajat. Do legií vstoupil 1917. Návrat 1920. Pak se odstěhoval.
 35. Melichar Václav PhDr., nar. 8. 9. 1885 v Domašíně, bytem Rychnov n. Kn., kde působil jako profesor gymnázia. Do války odešel 1914. Při kapitulaci pevnosti Přemyšlu 1915 padl do ruského zajetí. Do čs. vojska se přihlásil 1917. Byl velitelem dělostřelecké baterie. S bolševiky bojoval u Buzuluku. V hodnosti podplukovníka se stal velitelem dělostřeleckého pluku a dosáhl řady vyznamenání. Po návratu do vlasti setrval v další vojenské službě. Zemřel v roce 1972.
 36. Michálek Václav, nar. 24. 9. 1893 v Dobrušce. Obchod. příručí, bytem tamtéž. Na frontu odešel 1914 a 1915 u Dukly zajat. Do legií vstoupil 1918 a zúčastnil se bojů o Vladivostok i dalších bitev na Uralské frontě. Domů se vrátil 1920. Více nevíme.
 37. Novotný Josef, nar. 14. 12. 1886 v Dobrušce, Solnická 57. Krejčí, bytem tamtéž. Mobilizován 1914 a téhož roku v bojích u Komarova zajat. Příslušníkem čs. vojska se stal 1918. Bojoval na Povolžské frontě a střežil magistrálu. Domů se vrátil 1920. Jiné informace nejsou.
 38. Novotný Stanislav, nar. 12. 11. 1892 na Cháborách, pekař. Na frontu odvelen 1914, 1915 u Rovna zajat a 1917 vstoupil do legií. Domů se navrátil 1920. Jiného nevíme.
 39. Oubrecht Antonín, nar. 12. 3. 1895 v Pulicích, bytem tamtéž, dělník. Na frontu odešel 1915 a zanedlouho zajat. Do legií se přihlásil 1917. Zúčastnil se bojů na Sibiři. Návrat 1920. Více o něm nevíme.
 40. Patočka Josef, nar. 6. 3. 1884. Obuvník v Dobrušce, Jiráskova 546. Zemřel 11. 11. 1956 a jiného nevíme.
 41. Petr František, nar. 17. 4. 1889 v Dobrušce, vyučen obchod. příručím, pak železniční zřízenec, bytem Dobruška, Jiráskova 514. Na frontu odešel 1914, zajat 1916 v bojích u Rudniku. Do čs. vojska vstoupil 1917. Bojoval na Uralské frontě. Vrátil se 1920. Zemřel v opočenské nemocnici 28. 2. 1960.
 42. Petr Josef, nar. 3. 8. 1886 ve Valu. Bytem Dobruška, Jiráskova 302. Policejní strážník. Na frontu odvelen 1914 a v říjnu téhož roku zajat. Do legií vstoupil 1918. Bojoval u Penzy, na Povolžské frontě i jinde. Domů se vrátil 1920. Zemřel v Dobrušce 5. 7. 1941.
 43. Petr Václav, nar. 18. 9. 1894 v Kvasinách, domovská obec Mělčany, obchodní příručí. Na frontu odešel 1915 a v krátkém čase téhož roku přešel u Rovna k Rusům. Do čs. legií vstoupil 1916 a sloužil u vojenské finanční správy. Do vlasti se vrátil 1920 a později se stal důstojníkem z povolání.
 44. Petřík Josef, narozen 6. 3. 1891 v Dobrušce 27, stavební technik. Na frontu odvelen 1914 a již v říjnu téhož roku přešel s celou rotou do ruského zajetí. Několikrát podal přihlášku do legií, ale ruské úřady povolily jeho přijetí až 1916. Stal se důstojníkem. Bojoval u Zborova a Bachmače, na Ukrajině i jinde. Dosáhl řady vyznamenání. V 1920 se vrátil do vlasti a zůstal vojákem z povolání. Po vytvoření Protektorátu Čechy a Morava vstoupil do odboje. Byl však zatčen a 10. 5. 1943 v Berlíně popraven. R. 1946 byl plukovník Petřík povýšen na brigádního generála in memoriam.
 45. Práza Petr, nar. 7. 8. 1880 v Dobrušce, malorolník na Cháborách 29. Na frontu odvelen 1914 a ještě téhož roku byl u Jaroslavi zajat. Do legií se přihlásil 1918 a bojoval na Povolžské frontě, kde byl těžce raněn. Domů se vrátil jako válečný invalida a zemřel 27. 2. 1937.
 46. Rais Josef, rolník, nar. 6. 12. 1884 v Dobrušce, Domašínská 354. Zemřel v opočenské nemocnici 25. 1. 1967. Více o něm není známo.
 47. Ryšavý Jan, Miškov - stručná poznámka v domašínské kronice.
 48. Skolil Václav, četnický strážmistr, Dobruška, Jiráskova. Zemřel 2. 5. 1969 v Dobrušce. Další údaje nejsou známy.
 49. Štěpán Jaroslav, nar. 17. 7. 1897 v Dobrušce, bytem Dobruška, Domašínská 332. Měl obchod s uhlím. Na frontu odešel 1915 a 1916 byl zajat. Do čs. vojska na Rusi vstoupil 1918. Do vlasti se vrátil 1920.
 50. Vaněk Josef, nar. 16. 1. 1885 v Semechnicích, bydliště Pulice, zedník. Povolán 27. 7. 1914 a v září téhož roku byl již v zajetí. V roce 1918 přijat do legií. Účastnil se různých bojů. Domů se vrátil 1920. Více není známo.
 51. Verner Josef, nar. 28. 1. 1884 v Bystrém, dělník, bytem na Spáleništi. Na frontu odešel 1914, kde byl zajat. Datum však neznáme. R. 1918 se přihlásil do legií. Padl v bojích s bolševiky 27. 8. 1918 u Alexandrovky.
 52. Vrátný Václav, nar. 29. 9. 1892 v Pulicích, kočí. Na frontu odešel přímo z aktivní služby dne 25. 9. 1914 a v listopadu t. r. byl již v zajetí. Do čs. vojska přijat 1918. Roku 1920 se vrátil do vlasti. Zemřel 11. 2. 1980.
 53. Zelinger Josef, nar. 4. 5. 1896, holič. Bydlel na dnešním náměstí F. L. Věka 36 a zemřel 23. 4. 1934. Jiné údaje nejsou známy.
 54. Zima Josef, nar. 9. 6. 1886 v Dobrušce, pekař. Mobilizován 1914 a v listopadu téhož roku již v zajetí. V roce 1918 přijat do legií. Pro nemoc však do bojů nenasazen. Návrat domů 1919. Více o něm nevíme.
 55. Žďárek Václav, pekař v Dobrušce, Pulická 131. Nic dalšího není známo.


Italská legie

 1. Balcar Antonín, nar 8. 3. 1897 na Cháborách, krejčí. Na frontu odešel v roce 1916 a téhož roku byl zajat. Do legií vstoupil 1918 a bojoval u Doss Alto. Zúčastnil se i osvobozovacích bojů na Slovensku proti Maďarům, odkud se později vrátil do Dobrušky. Zemřel v opočenské nemocnici 2. 5. 1979.
 2. Bělobrádek Alois, nar. 21. 9. 1875. Dělník, bytem Dobruška. Zemřel v Dobrušce 14. 4. 1954. Další údaje chybí.
 3. Čuda Václav, nar. 5. 8. 1895 v Dobrušce. Krejčí, bytem tamtéž, Solnická 61. Zemřel ve Folignu v Itálii 12. 6. 1918. Další údaje chybí.
 4. Duchač Václav, nar. 10. 8. 1878 v Běstvinách. Obchodník v Dobrušce, náměstí F. L. Věka 23. Zajat na italské frontě 1916, do legií přijat 1918 a do civilu propuštěn 1919.
 5. Ficenec František, nar. 16. 7. 1877 v Dobrušce. Dělník, bytem Pulice. Na frontu odešel 1915 a téhož roku zajat. Do legií přijat 1918. Bojoval u Doss Alta. Domů se vrátil 1918 a příštího roku byl z legií propuštěn. Jiné údaje neznáme.
 6. Flégl Bohumír, nar. 8. 11. 1894, zemřel 24. 9. 1956. Jiného o něm nevíme.
 7. Halama František, nar. 8. 2. 1891 v Dobrušce, dělník. Na frontu odvelen 1915, zajat 1916. Do legií přijat 1918. Bojoval na Slovensku proti Maďarům. Z legií propuštěn 1919. Jiného není o něm nic známo.
 8. Hartman Josef, nar. 27. 2. 1882 ve Valu. Dělník. Mobilizován 1914 a téhož roku také zajat. Do čs. vojska přijat 1918. Do bojů už nezasáhl. Domů se vrátil 1919. Jiné informace nemáme.
 9. Jarkovský Jaroslav, nar. 8. 7. 1881 ve Valu, dělník. R. 1915 pak do zajetí a 1917 se přihlásil do legií. Bojoval u Doss Alto a po návratu do republiky proti Maďarům na Slovensku. Domů se vrátil 1919. Zemřel 30. 9. 1926 v Dobrušce.
 10. Jarkovský Josef čp. 24, Domašín - tak zní strohý zápis v Domašínské kronice.
 11. Jarkovský Josef čp. 84, Domašín - poznámka tamtéž.
 12. Jarkovský Václav z Valu - poznámka tamtéž.
 13. Macháň Josef, nar. 15. 2. 1897 v Cháborách. Dobrušský lesní hajný, který se staral i o městský lom, kde byl střelmistrem. V Alpách padl do italského zajetí a v roce 1919 vstoupil do legií. Do bojů již nezasáhl. Zemřel 11. 6. 1962.
 14. Martínek Václav, nar. 3. 11. 1896 v Dobrušce, rolník tamtéž. Na frontu odešel 1915 a později zajat. Tam vstoupil do legií. Po válce se stal soudním podúředníkem na Slovensku. Další informace chybí.
 15. Petr Antonín, nar. 21. 11. 1897 v Dobrušce, člen Sokola. Později školník na dobrušské obecné škole. Zemřel 13. 1. 1951 v opočenské nemocnici. Více neznáme.
 16. Ptáček Jan, nar. 23. 12. 1896 v Křovicích 67. Zemřel 23. 4. 1979. Jiné údaje nemáme.
 17. Ryšavý Jan, Miškov 42 - strohý zápis v domašínské kronice.
 18. Seidl Jaroslav, Domašín 72 - stručný zápis v obecní kronice.
 19. Šaršoun Václav, nar. 17. 9. 1874 v Dobrušce. Kamenosochař tamtéž. Kdy odveden, není známo. R. 1917 zajat. Do legií vstoupil 1918. Demobilizován 1919. Pracoval jako úředník na ministerstvu zahraničí v Praze. Bydlel v Radotíně, kde také 13. 12. 1934 zemřel.
 20. Šenkýř Josef, nar. 19. 1. 1896 v Dobrušce. Krejčí bytem tamtéž. R. 1915 odveden na frontu a 1916 padl do zajetí. Do legií vstoupil 1917. Bojoval na Piavě. Po návratu se zúčastnil bojů na Slovensku. Po demobilizaci 1920 se stal četníkem. Jiných zpráv není.
 21. Včeliš Josef, nar. 25. 10. 1894 v Dobrušce. Dělník bytem v Krčíně. Na frontu odešel 1914, zajat 1916. Do legií vstoupil 1918. Bojoval u Doss Alto. Účastnil se i bojů na Slovensku. Demobilizován 1920. Více nevíme.


Francouzská legie

 1. Disman Josef, nar. 2. 2. 1896 v Dobrušce. Cukrář tamtéž, dnešní náměstí F. L. Věka 25. Zemřel v Dobrušce 12. 8. 1959. Další informace nemáme.
 2. Dörfler Julius, obchodník v Dobrušce, nám. F. L. Věka 5. Více o něm nevíme.
 3. Hrudík Karel, nar. 30. 4. 1891 v Provozi 30. Truhlář v Dobrušce. Do rakouské armády povolán k základní službě 1912. Sloužil v Hercegovině a po vypuknutí války odešel na srbskou frontu, kde byl ještě v roce 1914 zajat. R. 1917 převezen do zajateckého tábora ve Francii, kde vstoupil do legií. Účastník bojů u Terronu. Návrat do vlasti 1918. Demobilizován 1919. Jiné údaje nejsou.
 4. Langr Josef, nar. 7. 5. 1882 v Křovicích. Bytem tamtéž, krejčí. Mobilizován 1914 a odeslán na ruskou frontu, kde 1916 zajat. R. 1917 se přihlásil do legií a určen k bojům na západním bojišti. Do Francie přibyl 1918. Zúčastnil se bojů u Terronu. Návrat do vlasti 1919, kde bojoval proti Maďarům na Slovensku Demobilizován 1921. Další údaje nejsou.
 5. Kupka František, nar. 23. 9. 1871 v Opočně. Mládí prožil v Dobrušce, kde se 1884 - 1887 vyučil sedlářem. Po studiích v Praze a ve Vídni se stal akad. malířem. Od roku 1895 žil ve Francii, kde za války vstoupil do legie a dosáhl hodnosti kapitána. Zemřel 21. 6. 1957 v Puteaux u Paříže.
 6. Pařízek Václav, nar. 6. 6. 1890 v Pulicích. Rolník tamtéž. Mobilizován 1915 na ruskou frontu, kde i zajat. Přihlásil se do čs. vojska a odvelen do Francie. Zúčastnil se bojů u Terronu. Pak nasazen i na Slovensku. Demobilizován 1919.
 7. Šabata Vratislav, nar. 15. 11. 1893 v Dobrušce, Kostelní 4. Byl kloboučníkem. Více nevíme.
 8. Šenkýř Josef, nar. 15. 12. 1897 v Křovicích 26. Bytem tamtéž. Povoláním učitel. Odeslán na ruskou frontu, kde se v zajetí přihlásil do legií. Roku 1917 byla jeho jednotka odeslána do Francie. V hodnosti četaře se zúčastnil bojů u Terronu, kde 23. 10. 1918 padl.
 9. Žabka František, nar. 17. 6. 1895 v Dobrušce v dnešní ulici Františka Kupky 303. Klempíř tamtéž. R. 1915 poslán na italskou frontu, kde byl 1917 zajat. Pak převezen do Francie, kde 1918 vstoupil do legií. Účastnil se bojů u Terronu. Po návratu do republiky byl převelen na Těšínsko a později na Slovensko. Demobilizován 1920. Zemřel 27. 7. 1957 v opočenské nemocnici.


Bojovali v jiných armádách

 1. Fultner Jan, nar. 16. 5. 1877 v Pulicích. Vyučen cukrářem a válka jej zastihla na zkušené v Edinburgu ve Velké Británii. Vstoupil zde do anglické armády a účastnil se bojů v Belgii. Po návratu do vlasti si v Opočně zřídil cukrárnu. Zde 25. 7. 1941 zemřel.
 2. Lenfeld František, nar. 25. 7. 1900. Ruský Čech. Bojoval jako kavalerista na straně bolševiků. Po návratu do vlasti bydlel v Křovicích 406. Zemřel 12. 4. 1988 v Havlíčkově Brodě.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
3
30
4
31
3
1
6
2
4
3
4
4
5
5
4
6
8
7
4
8
4
9
4
10
4
11
6
12
4
13
4
14
4
15
5
16
4
17
5
18
4
19
5
20
4
21
4
22
4
23
4
24
5
25
7
26
3
27
4
28
3
29
4
1
3
2
4
3
4

František Kupka

František Kupka [nové okno]

Aktuální akce

Výtvarná soutěž pro dětiVýstava Ze starých časůPřednáška o vykopávkách

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Publicita

mapa

nahoru