Obsah

Sbírky

Militaria

Samotný výraz je odvozen od latinského slova mílés, což česky znamená voják. Jde tedy o věci vojenské, o věci sloužící nebo přímo spojené s vojáky či válkou.

Většina lidských dějin je vlastně dějinami válek. Mírová období byla v minulosti jenom přestávkami mezi jednotlivými válkami, takže to, že dnes žijeme již více než půl století bez války (alespoň na našem území) je takřka malým zázrakem. Samozřejmě, že se tato skutečnost odráží i ve sbírkách muzeí, v nichž militaria tvoří poměrně početnou skupinu.

Nejstarší předměty této skupiny v našem muzeu pocházejí ze středověku. Jsou to například tyto železné bodce, které byly poházeny volně po zemi a zapichovaly se do koňských kopyt. Kůň se pak splašil a svého jezdce - bojovníka - shodil. Je zajímavé, že na stejném principu jsou založeny a dokonce mají stejný tvar protitankové překážky z doby druhé světové války. Dalšími doklady válečnického středověku, ale i novověku jsou například dělové koule, původně kamenné, později železné a nakonec byly nahrazeny dělostřeleckými granáty.

Nejvíce militarií v našich sbírkách pochází z prusko - rakouské války roku 1866, která probíhala v našem kraji. Jsou to zbraně střelné i sečné, které způsobily krvavé ztráty rakouské armády, v jejíchž řadách bojovalo i mnoho českých vojáků. Pocházejí zejména z bojiště Na Brance u Náchoda. Velmi barvitě popsal tyto válečné události jejich současník, dobrušský kronikář Alois Beer.

Do skupiny militarií patří ale také například střepina dělostřeleckého granátu, který vystřelil Windischgrätzův dělostřelec proti bojujícím pražským barikádám v revolučním roce 1848. Střepinu si přivezl jako památku přímý účastník bojů, tehdy student, později kněz a dobrušský děkan Antonín Flesar.

Z první světové války je dělostřelecký granát, vystřelený v legendární bitvě československých legií u Zborova. Další granát ovšem už pamatuje druhou světovou válku.

Sbírka militarií je vlastně určitým mementem a je nepochybně velikým přáním každého člověka, aby se už dále nerozšiřovala o přírůstky ze současné doby.

Železný bodec (středověk)
Železný bodec (středověk)
Dělová koule
Dělová koule
Střepina granátu z pražských barikád roku 1848
Střepina granátu z pražských barikád roku 1848
Dělostřelecký granát z bitvy u Zborova
Dělostřelecký granát z bitvy u Zborova