Obsah

Sbírky

Archeologie

Archeologické sbírky představují jednak pravěké, jednak středověké nálezy. Jádro archeologické muzejní sbírky představuje sbírka amatérského archeologa Jana Klena, který ji vytvářel po téměř půl století. I když jde o sběr amatérský, jsou všechny tyto artefakty odborně posouzeny a zařazeny do jednotlivých archeologických period. Na jejich vědeckém zkoumání se podíleli přední odborníci, jako například Dr. Žebera, Dr. Charvát, Dr. Vencl, Dr. Fridrich, Dr. Vokolek, Dr. Beková a B. Dragoun. Některé výsledky jejich zkoumání byly publikovány v odborných časopisech.

Klenova sbírka je natolik rozsáhlá, že podává reprezentativní obraz o časově souvislém pravěkém osídlení dobrušské kotliny a jejího okolí. Jsou v ní obsaženy artefakty, pokrývající všechna pravěká období od paleolitu až po dobu železnou. Valounová industrie, pazourkové úštěpy, kosti pravěkých zvířat, kamenné nástroje, bronzové výrobky a další předměty dokládají život a práci našich předchůdců na tomto území.

V poslední době se dobrušskému muzeu daří navazovat na tuto činnost a soustavným kontaktem s dobrovolnými spolupracovníky dochází i k dalšímu obohacování muzejních sbírek.

K dalším amatérským sběratelům a nálezcům patří pan Němeček z Českého Meziříčí, pan Václav Krejcar z Valu, pan Petr z Mělčan, či pan Josef Flégl z Dobrušky, který je také nejaktivnějším spolupracovníkem muzea. Každý nález, který se dostane do muzejních sbírek, je řádně a pečlivě dokumentován, tedy změřen (někdy i zvážen), vyfotografován a uložen do depozitáře.

Středověká archeologie je představována především nálezy při zemních pracích zejména v centru města. Nacházejí se zejména nádoby a jejich střepy. Nejatraktivnější archeologický nález je nepochybně depot stříbrných mincí z Orlických hor. Celý středověký poklad byl (a dosud částečně ještě je) vědecky zkoumán ve spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci Králové.

Pazourková čepelka
Pazourková čepelka
Kamenná sekerka
Kamenná sekerka
Sekerka s tulejkou
Sekerka s tulejkou
Bronzový srp
Bronzový srp
Středověká keramika
Středověká keramika