Obsah

Muzejní knihovna

Knihy, zejména s regionálním zaměřením, tvořily součást muzea již od jeho samotných začátků. Ale až teprve v šedesátých letech byly vyjmuty ze sbírkového fondu (s výjimkou starých tisků) a začala být budována odborná muzejní knihovna. Dnes obsahuje více než 5 000 svazků a každoročně se rozrůstá o desítky, v některých letech i o stovky položek.
Knihy se do muzejní knihovny dostávaly a dostávají většinou darem od občanů města a okolí, v posledních desetiletích obohacují knihovnu i nákupy nových knih, většinou s regionální tematikou.
Knihovna dnes slouží široké veřejnosti, jejích služeb využívají i studenti středních a vysokých škol. Některé unikátní regionální publikace staršího data jsou digitalizovány a půjčovány v kopiích. Zvláštností dobrušské odborné muzejní knihovny je sbírka více jak stovky kopií regionálních kronik. Tyto kroniky jsou k dispozici jak v tištěné, tak i v digitální formě. Ve spolupráci se Státním okresním archivem v Rychnově nad Kněžnou je tato sbírka neustále rozšiřována.
Součástí knihovních služeb je i poradenství, a to jak v oblasti regionální literatury, tak i v oblasti literatury obecně historické, zejména studentům. Půjčování v odborné muzejní knihovně je bezplatné.

Přírůstkový seznam knihovny muzeaSeznam regionálních kronik, Knihovní řád