Obsah

Významné osobnosti Dobrušska

Ziegler Josef Liboslav

kněz, obrozenecJosef Liboslav Zieglerký spisovatel

* 10.07.1782 v Hradci Králové
† 23.05.1846 v Chrudimi

Gymnázium vystudoval v Hradci Králové, teologická studia absolvoval v Praze. V roce 1806 byl vysvěcen na kněze a nastoupil jako kaplan v Dobrušce, kde působil do října 1809. Po krátkém pobytu v Českém Meziříčí se stal lokalistou v Dobřanech v Orlických horách. Za jeho působení byla dobřanská fara významným střediskem národního uvědomování. Jeho častými hosty bývali například vikář František Rayman z Častolovic, dobrušský kupec František Vladislav Hek, solnický rodák Michal Silorad Patrčka a jiní. V roce 1814 ho navštívil i Josef Dobrovský. Ziegler byl všestranně vzdělaným a osvíceným vlastencem. Překládal antické autory a napsal pedagogické spisy Milozor, dvousvazkový Věrný raditel rodičů, dítek a učitelů a jazykové učebnice. Mimo to vydával a redigoval dvanáctisvazkový Dobroslav aneb rozličné spisy a v letech 1823 - 1836 první český pedagogický časopis Přítel mládeže. Vydal také dílo Jana Amose Komenského Umění kazatelské s jeho podrobným životopisem. Z Dobřan odešel v roce 1817 do Hradce Králové, kde působil v teologickém semináři až do roku 1825 jako profesor bohosloví a české literatury. Potom se stal děkanem v Chrudimi.

Dobřanská fara, kde Ziegler působil v letech 1809 - 1816Zieglerův pedagogický časopis Přítel mládeže