Obsah

Významné osobnosti Dobrušska

Pohl-Doberský Josef

Portrét

* 16.03.1888 v Dobrém
† 11.02.1967 v Praze

Po studiích na filosofické fakultě Karlo-Ferdinandovy university v Praze se stal učitelem dějepisu a zeměpisu na středních školách (Pardubice, Praha). V roce 1927 se na Karlově universitě habilitoval pro obor antropogeografie, roku 1937 byl jmenován mimořádným a 1946 řádným profesorem. Ve své vědecké práci se zabýval vývojem populačních poměrů, měnou a hustotou obyvatelstva, sídelním zeměpisem, sociologicko-geografickými a regionálně antropogeografickými tématy. Podílel se na vytvoření Nového zeměpisného atlasu světa, byl členem zahraničních zeměpisných společností, aktivně rozvíjel mezinárodní spolupráci geografů. Byl autorem dodnes aktuálních odborných článků a studií, vypracoval metodu, terminologii a program studia sídelního zeměpisu. Nejrozsáhlejší antropogeografická práce Doberského - Dobrušsko, země a lid - je věnována rodnému kraji (dosud nebyla v plném rozsahu publikována). Doberský je právem označován za zakladatele našeho sídelního zeměpisu.