Obsah

Významné osobnosti Dobrušska

Novotný Josef Jiří

Portrét

* 21.12.1851 v Dobrušce
† 20.11.1907 v Dobrušce

Pocházel ze staré kantorské rodiny a v učitelské tradici sám pokračoval. Po vychození reálky odešel na varhanickou školu do Prahy, kterou v roce 1878 úspěšně absolvoval. Na otcovo přání se věnoval učitelskému povolání, nejprve ve Zbečníku u Hronova a nakonec natrvalo jako učitel hudby a ředitel kůru v Dobrušce. Zde se také stal sbormistrem pěveckých jednot Dobroš a Vlasta. Založil a dirigoval Filharmonické sdružení pro Dobrušku a okolí. Jako učitel vychoval řadu výborných hudebníků a zasloužil se tak o kontinuitu regionální hudební tradice. Na sklonku života těžce onemocněl a téměř oslepl, přesto však dále aktivně řídil hudební život ve městě. Jeho vlastní skladatelská tvorba má těžiště především v hudbě církevní a pro roztříštěnost a neúplnost pramenů není dosud odborně zpracována.