Obsah

Významné osobnosti Dobrušska

Laichter Josef

Portrét

* 09.01.1864 v Dobrušce
† 23.05.1949 v Praze

Byl synem dlouholetého dobrušského starosty Františka Laichtera a bratrem nakladatele Jana Laichtera. Po absolvování právnických studií se stal úředníkem finanční prokuratury v Praze. Ve svých literárních dílech usiloval o realistické vylíčení maloměstského života koncem 19. století. Román Za pravdou vypráví o osudech studenta v době pražských bouří a procesu s Omladinou. Dále napsal romány Na prahu republiky, Mezi dvěma světy, Kam od Říma aj. Jeho nejznámějším a nejhodnotnějším dílem je román Sychrova éra (1892), jehož dějištěm je Dobruška v závěru minulého století. Laichterovi se zde v dramatičnost nepostrádající formě podařilo vylíčit proměny maloměstské společnosti v období převratných vlivů průmyslové revoluce, v níž se osudy jednotlivců úzce prolínají se sociálními a politickými konflikty.