Obsah

Významné osobnosti Dobrušska

Laichter Jan

nakladatelJan Laichter, spisovatel

* 28.12.1858 v Dobrušce
† 31.10.1946 v Praze

Syn dlouholetého dobrušského starosty Františka Laichtera a bratr spisovatele Josefa Laichtera. Vyučil se knihkupcem. Jako samouk získal znalosti literatury a jazyků (němčina, ruština, francouzština, angličtina). V roce 1882 byl přijat do Ottova nakladatelství, kde spoluredigoval Ottův slovník naučný. V roce 1893 založil spolu s univerzitními profesory T. G. Masarykem a F. Drtinou měsíčník Naše doba. To byl vlastně počátek významného Laichterova nakladatelství, založeného v roce 1896. Vydával v něm především literaturu z oblasti humanitních věd, zejména filozofie a historie. Kladl důraz i na dokonalou grafickou úpravu knih. V letech 1899 - 1911 vydával filozofický měsíčník Česká mysl. Je považován za prvního českého vydavatele vědecké literatury. Byl dlouholetým předsedou Svazu knihkupců a nakladatelů. Za své zásluhy o českou vědu a kulturu dostal v roce 1945 čestný doktorát filozofie na Univerzitě Karlově v Praze.

Univerzita Karlova udělila Janu Laichterovi čestný doktorátLaichterovo nakladatelství vydávalo původní českou vědeckou literaturuLaichterova hrobka