Obsah

Významné osobnosti Dobrušska

Klen Jan

Portrét

* 26.08.1907 v Dobrušce
† 01.08.1983 v Dobrušce

Povoláním byl knihař, ale již od mládí se intenzivně zajímal o historii a starožitnosti. Jeho celoživotní úsilí našlo vyústění v hlubokém zájmu o regionální amatérskou archeologii, zaměřenou na období pravěku. Při svých výzkumech spolupracoval s královéhradeckým Ludvíkem Domečkou, prof. Karlem Absolonem, Dr. Žeberou, Dr. Venclem a dalšími odborníky, kteří jeho práci vysoce oceňovali. Systematickým dlouholetým povrchovým sběrem se Klenovi podařilo shromáždit nálezy, dokumentující pravěk Dobrušska od paleolitu po dobu bronzovou. Výběr z jeho sbírky byl vystaven v roce 1970 na výstavě "Dobruška v historii" a na dalších výstavách k dějinám města i širšího regionu. Svoje poznatky publikoval Klen v článcích v populárním i odborném tisku a shrnul je v kapitole o pravěku Dobrušska v publikaci "Dobruška - průvodce městem a okolím" (1972). Podstatná část Klenových nálezů je dnes uložena ve Vlastivědném muzeu v Dobrušce. V padesátých letech byl Klen ve vykonstruovaném politickém procesu odsouzen k dlouholetému vězení. Po roce 1968 byl zcela rehabilitován.