Obsah

Významné osobnosti Dobrušska

Čudová Magdaléna

předloha k hlavní postavě románu Babička

* 1770 v Křovicích
† 27.03.1841 ve Vídni

Byla jedním ze sedmi dětí křovického tesaře Jana Čudy (čp. 22). Již v dětství se poznala se svým budoucím manželem, Jiřím Novotným z Dobrušky (asi v roce 1763), s nímž uzavřela 5. února 1792 v Kladsku sňatek. Jiří Novotný se vyučil tkalcem, před naverbováním do rakouské armády uprchl do Kladska a zde také sloužil jako mušketýr v pruské armádě. V roce 1794 utrpěl těžké zranění a jako invalida byl z armády propuštěn. Rodina se živila tkalcovstvím. V květnu 1805 Novotný zemřel a téhož roku se jeho ženě narodila dcera, která se stala matkou Boženy Němcové. Roku 1807 se M. Novotná vrátila do Čech, kde vychovávala své děti. V roce 1825 se přestěhovala do Ratibořic ke své provdané dceři Tereze Panklové. Zde se také setkala se svou vnučkou Barunkou. Později odešla ke své dceři Johance, s níž se přestěhovala do Dobrušky a do Vídně. Přestože Babička (1855) není románem historicko-faktografickým, byla osobnost Magdalény Novotné prvotním předobrazem hlavní postavy tohoto románu, který patří ke zlatému fondu naší národní literatury.

Rodný dům Čudové v Křovicích (dnešní stav)Titulní list prvního vydání Babičky (1855)Babička v ilustraci Adolfa KašparaILustrace Adolfa Kašpara k Babičce