Obsah

Historie Dobrušky a sloučených obcí

Miškov

Osada Miškov leží jihovýchodně od Domašína. První zmínka o ní je z roku 1544. Původní podoba jména byla snad Mníškov, tedy Mníškův dvůr. Možné je i založení obce jako kolonizační cisterciáckým klášterem Svaté Pole.

Do konce 18. století patřil Miškov k domašínské rychtě a byl zde zastoupen i jedním svým konšelem. Asi od roku 1800 měl však již svého rychtáře, a to až do roku 1850, tedy do rozsáhlé správně územní reformy.

Osada Miškov je typem osady rozptýlené, což znamená, že nebyla založena plánovitě na lánovém systému. Její nejstarší základ tvoří čísla popisná 1, 3 a 5. Ostatní chalupy se nacházejí na okraji katastru, většinou na odprodaných částech selských a panských pozemků.

Společně s obcí Domašín je i Miškov od 1. ledna 1981 součástí Dobrušky. Historii obce a jejích jednotlivých gruntů velmi podrobně zpracoval domašínský kronikář Antonín Rejzek v prvním díle své Historie obce Domašína, jejíž kopii je možné si vypůjčit v dobrušském muzeu.

Osada MiškovOsada MiškovOsada MiškovOsada Miškov