Obsah

Historie Dobrušky a sloučených obcí

Křovice

Křovice od Dobrušky dnes odděluje nový obchvat silnice Náchod - Rychnov nad Kněžnou. První zmínka o obci je z roku 1361 a týká se obdarování dobrušského chrámu, mj. i pozemky patřícími ke Křovicím. Z dalších staletí se nám žádné písemnosti, týkající se Křovic, nedochovaly.

Křovice byly součástí opočenského trčkovského panství. V roce 1598 potvrdil Jaroslav Trčka z Lípy nadání městu Dobrušce, v němž jí mj. slevil i křovické platy. Z toho je patrné, že již v této době byla obec Křovice součástí města Dobrušky, kterému tak připadly poddanské dávky křovických sousedů. Například v roce 1609 stanovil Jan Rudolf Trčka z Lípy, že platební povinnosti křovických sousedů představují 11 kop a 6 grošů, 64 vajec a 14 slepic.

V roce 1770 se v Křovicích narodila jejich nejslavnější osobnost, Magdaléna Čudová, později provdaná Novotná, babička české spisovatelky Boženy Němcové a historická předloha hlavní postavy jejího nejslavnějšího románu.

Křovice se zapsaly do dějin našeho regionu i v 19. století, konkrétně za prusko-rakouské války. 24. července 1866, tady již po rozhodující krvavé bitvě u Hradce Králové, přepadli ozbrojení vesničané z Křovic a okolí za podpory povstalců z Jesenice, Bohuslavic a Krčína pruské vojáky. Pod velením Jana Voborníka ze Lhoty u Nahořan zaútočili v časných ranních hodinách na pruský vojenský tábor na louce Špitálky mezi Křovicemi a Dobruškou. Samozřejmě, že selský útok byl odražen a v odvetu odvedli pruští vojáci starostu Křovic Novohradského a několik dalších do kladské pevnosti, odkud se vrátili až po několika měsících.

Kromě zemědělství živila obyvatele Křovic i cihelna, kterou založil Jan Vlček v roce 1900. Na jejím místě je dnes úložiště odpadu. Zajímavostí je, že v křovické cihelně byly nalezeny kosterní pozůstatky mamuta a další nálezy, dokládající pravěký život v našem regionu.

V Křovicích minulého století aktivně pracoval sbor dobrovolných hasičů, který byl i nositelem kulturních aktivit v obci. Ještě v padesátých letech 20. století hráli křovičtí ochotníci pod hlavičkou hasičského sboru divadelní představení.

V letech 1849 až 1944 byly Křovice samostatnou obcí, od 10. srpna 1944 jsou součástí Dobrušky.

KapličkaRodný domek legionáře ŠenkýřeSocha Jana Křtitele