Obsah

Historie Dobrušky a sloučených obcí

Běstviny

Jak napovídá již jméno, jsou Běstviny obcí velmi starou. Její jméno v sobě obsahuje slovo "běs", což značí tajemného nečistého ducha, člověku nebezpečného. Naznačuje tedy, že počátky obce sahají až do dob předkřesťanských. Obec i přilehlý les Halín se poprvé připomínají 28. června 1361 v nadační listině dobrušského kostela, vydané pány Mutinou a Sezemou z Dobrušky. V Běstvinách je bývalý dvůr, který 15. dubna 1596 koupilo město od své vrchnosti Viléma a Krištofa Jaroslava Trčků z Lípy, kteří se zadlužili stavbou opočenského zámku.Ale válkami ochuzení měšťané jej byli 30. listopadu 1623 nuceni prodat rytíři Andreáši Nejmanovi z Ryglic. Jeho synové drželi běstvinský dvůr do 3. července 1651, kdy objekt prodali Rudolfu hraběti Colloredovi z Wallsee a jako evangelíci se vystěhovali ze země.

Na návsi najdeme obecní zvoničku, zřízenou v roce 1892. V obci je také několik objektů lidové zděné architektury a kamenných plastik a křížů.

V lese Halíně, při kraji od Běstvin, je mohylové pohřebiště z doby bronzové. V místě, nazývaném U Tří dubů vyvěrá pramen, jehož léčivé účinky byly 10. října 1845 komisionálně prozkoumány a ověřeny.

V posledních letech byl v obci vybudován velmi pěkný společenský areál a celá obec je velmi pěkně upravena především díky aktivitě místních obyvatel. Je zde i čilý kulturní a společenský život, především zásluhou místního sboru dobrovolných hasičů.

Součástí Běstvin je osada Březiny. Nejstarší zmínka o ní pochází z roku 1588. Patřila k opočenskému panství a v roce1849 se stala součástí Běstvin. Společně s nimi je od 1. dubna 1960 sloučena s městem Dobruškou.

Běstvinský dvůrPravěké pohřebiště v HalíněPamětní deska ve dvoře