Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Expozice

Návštěvní řád

Návštěvní řád vlastivědného muzea v Dobrušce pro stálé expozice a kulturní akce

 1. Při vstupu si všichni návštěvníci zakoupí vstupenku podle platného ceníku vyvěšeného u pokladny a na webu muzea. Vstupné se platí v hotovosti v Kč a vstupenka je platná pouze pro jednu návštěvu. Návštěvníci si ji uschovají minimálně do opuštění budovy.
 2. Na některé kulturní akce je možné zakoupit v předprodeji v informačním centru místenku.
 3. Do objektů muzea není dovolen přístup osobám podnapilým či pod vlivem jiných omamných látek a osobám se psy a jinými zvířaty s výjimkou psů asistenčních, dále s jízdními koly a jinými dopravními prostředky s výjimkou kočárků do vstupního prostoru a invalidních pomůcek.  
 4. Objekty muzea nemají bezbariérový přístup. Osobám s pohybovým omezením se proto doporučuje předem se informovat na možnost a rozsah prohlídky.
 5. Z  kapacitních a bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednom okamžiku v jednotlivých expozicích a na akcích omezen.
 6. Návštěvníci si po dohodě s průvodcem mohou odložit rozměrná zavazadla a deštníky na určeném místě. Při kulturních akcích si všichni návštěvníci odloží svrchní oděv v šatně.
 7. Dětem do 15 let je vstup povolen jen v doprovodu dospělých osob, které za ně zodpovídají.
 8. Badatelské návštěvy, specifické komentované prohlídky a složité odborné dotazy lze vyřídit individuálně na základě předchozí domluvy s vedoucí muzea.
 9. Návštěvníci svým vstupem do prostor muzea dávají souhlas k tomu, aby muzeum mohlo pořídit ve svých prostorách jejich fotografie za účelem své propagace na internetových stránkách, v médiích a propagačních materiálech.
 10. Prostory, které jsou monitorované kamerovým systémem, jsou označeny upozorněním.
 11. Fotografování a filmování vystavených exponátů pro osobní potřebu je návštěvníkům v expozicích  povoleno, fotografování originálů obrazů pouze bez blesku. Zahrnutí průvodce do záběru je možné pouze s jeho souhlasem. Dokumentování kulturních akcí není návštěvníkům dovoleno.
 12. V prostorách muzea je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 13. Návštěvníkům není dovoleno dotýkat se vystavených exponátů, rušit hlukem, telefonováním ani jinak ostatní návštěvníky nebo výklad průvodce.
 14. Není dovoleno vnášet do objektu jídlo a pití s výjimkou nápojů v uzavíratelných lahvích.
 15. Návštěvníkům je zakázáno vstupovat na místa nesouvisející s prohlídkovou trasou nebo zhasínat v expozicích světla.
 16. Poškození či odcizení sbírek nebo majetku muzea je trestné a při přistižení účastníka je řešeno okamžitě buď sepsáním protokolu o škodě (v případě neúmyslného poškození a se souhlasem návštěvníka), nebo oznámením Policii ČR (při nesouhlasu návštěvníka a úmyslném zavinění).
 17. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu.
 18. Nedodržení návštěvního řádu může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady  vstupného.

 

V Dobrušce 1. 5. 2021

                                                                                                                               Mgr. Pavla Skalická
                                                                                                                                   vedoucí muzea