Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Ceník služeb

Sazba za užívání sálů sokolovny pro sportovní činnost    ceny za 1 hodinu 1 hod. při rezervaci min.
6 hodin/ měsíc
velký sál 300 Kč 250 Kč
malý sál 180 Kč 150 Kč

pozn. Výše uvedené ceny služeb sokolovny pro sportovní činnost jsou ceny konečné.

pozn. Cvičební / tréninkové hodiny se organizacím využívajícím prostory v sokolovně budou účtovat pravidelně měsíčně dle skutečně využitých hodin.

 
Sazba za pronájem sokolovny při ostatních akcích cena za 1. hodinu každá další
započatá hodina
pozn.
velký sál 3 000 Kč 950 Kč včetně DPH
malý sál 1 100 Kč 500 Kč včetně DPH
loutková scéna 350 Kč 200 Kč včetně DPH
jídelna 150 Kč 150 Kč včetně DPH
 
Sazba za ubytování v pokojích v budově sokolovny a v přilehlých chatkách za 1 noc   pozn.
cena za osobu a den / lůžko s povlečením 150 Kč   včetně DPH
cena za osobu a den / lůžko bez povlečení (vlastní spacák) 100 Kč   včetně DPH
pozn. Při pronájmu v délce trvání více než 48 hodin jsou výše uvedené ceny konečné.
 
Sazba za pronájem a služby sokolovny při akcích celý objekt sokolovny bez ubytovny od 17:00 do 03:00 hodin základní cena snížená cena * pozn.
pro kulturní a jiné akce jako: plesy, taneční zábavy, diskotéky apod. 12 000 Kč 10 000 Kč včetně DPH
cena za přípravu sálů před akcí, úklid prostor po akci, vyprání ubrusů 5 000 Kč   včetně DPH

* pozn. Snížená cena platí pro akce, které pořádají příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Dobruška, spolky a sportovní oddíly se sídlem v územním obvodu Dobrušky nebo příspěvkové organizace, spolky a profesionální soubory, jejichž zřizovatelem není město Dobruška a nemají sídlo v územním obvodu Dobrušky, ale jejichž akce je zaměřena na školská zařízení (MŠ, ZŠ a SŠ) v územním obvodu Dobrušky. Nedílnou součástí této snížené ceny (10.000 Kč) je vlastní příprava prostor na akci, úklid celého objektu po konci akce a uvedení prostor do původního stavu před předáním a to včetně případného vyprání zapůjčených ubrusů. V případě neprovedení těchto činností, je třeba doplatit standardní částku za úklid 5000 Kč. Časem 17:00 - 03:00 se myslí čas konání akce a není v něm započítán čas nezbytný na přípravu akce a úklid prostor po akci.


Tento ceník schválený Radou města Dobrušky dne 27.12.2017 je platný od 1.1.2018

Jan Jirák
vedoucí Sportovních zařízení města Dobrušky