Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Ceník služeb

  nekomerční akce    komerční akce pozn.
Sál, bar, vestibul, WC, divadelní šatna s WC (celkem 312 m2)
pronájem na akci do 4 hodin provozu 3 000 Kč 5 500 Kč včetně DPH
každá další započatá hodina 600 Kč 1 200 Kč včetně DPH
+ 5% z tržby (počet diváků krát vstupné) při výši vstupného od 100 Kč
 
Vestibul, WC (celkem 25 m2)
pronájem na akci do 4 hodin provozu 250 Kč 500 Kč včetně DPH
každá další započatá hodina 100 Kč 100 Kč včetně DPH
 
Bar, vestibul, WC (celkem 70 m2)
pronájem na akci do 4 hodin provozu 450 Kč 800 Kč včetně DPH
každá další započatá hodina 100 Kč 150 Kč včetně DPH
 
Divadelní šatna s předsíní, WC (celkem 52 m2)
pronájem na akci do 4 hodin provozu 350 Kč 600 Kč včetně DPH
každá další započatá hodina 100 Kč 100 Kč včetně DPH
 
Plesy, taneční zábavy apod. od 18:00 do 02:00 hodin 3 000 Kč 7 500 Kč včetně DPH
každá další započatá hodina 600 Kč 1 200 Kč včetně DPH
 
Prodejní akce
pronájem na akci do 4 hodin provozu   3 000 Kč včetně DPH
každá další započatá hodina   600 Kč včetně DPH
 
Šatna - odložený svršek na vydanou známku (v rámci pronájmů prostor) 10 Kč 10 Kč včetně DPH
Šatna - zavazadlo (v rámci pronájmů prostor) 10 Kč 10 Kč včetně DPH
pozn. Při odložení věcí do šatny v rámci kulturních akcí (divadlo, kino, výstava apod.) jsou výše uvedené ceny konečné.
 
pozn. Nekomerční akcí se rozumí akce, kde může být vybíráno vstupné a pořádají je příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Dobruška, spolky se sídlem v územním obvodu Dobrušky nebo příspěvkové organizace, spolky a profesionální soubory, jejichž zřizovatelem není město Dobruška a nemají sídlo v územním obvodu Dobrušky a předvádějí svou činnost pro školská zařízení (MŠ, ZŠ a SŠ) Dobrušky.
Pronajímatel (město Dobruška) si vyhrazuje právo u akcí komerčního i nekomerčního charakteru určit cenu služby individuálně.


Tento ceník schválený Radou města Dobrušky dne 12.12.2022 je platný od 01.01.2023

Ing. Jana Hedvičáková
vedoucí Kulturních zařízení města Dobrušky