Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Akce Květen 2021

Foto
1. 5. 2021 - 31. 5. 2021   FOTOGRAFIE LUBOŠE DOLEŽALA

Luboš Doležal je náchodským rodákem a fotografování se věnuje již více jak 40 let. Má za sebou řadu úspěšných výstav a ocenění v ČR i v zahraničí. Je samoukem, neabsolvoval žádnou fotografickou školu. K fotografování ho přivedl zájem o výtvarné umění a filozofii.

Autor se nezříká barevných digitálních fotografií, ale často preferuje černobílé zpracování. Jde zásadně svou cestou. Nepodléhá módním trendům a v konfrontaci s dnešní tvorbou se může zdát až konzervativní. Ctí zásady estetiky a kompozice. Klade důraz na vnitřní význam, nikoli na pouhé zobrazování reality. Říká: “Fotografie musí mít svůj vnitřní život, který lze zachytit citlivým vnímáním.“ Své snímky zásadně nearanžuje, ale pokorně zachycuje obrazy, které k němu přicházejí.

Fotografie jsou jeho vnitřní výpovědí, mají svoji poetiku s mystickým zabarvením. Forma snímků se mnohdy blíží černobílé grafice, kde hlavní roli hraje světelný kontrast a práce se siluetami objektů. Jsou to převážně všední věci kolem nás, viděné přes duchovní zkušenost autora. Symboly v jeho tvorbě se dotýkají základních otázek našeho bytí. Přes povrch věcí se snaží proniknout k jejich smyslu, podstatě; zastavuje se nad pozoruhodnými kompozicemi v krajině – krajině přírodní i lidské – a k zastavení přiměje i toho, kdo se na jeho obrázky dívá.

Diváci často hodnotí fotografie jako smutné. Autor ale říká, že jsou spíš vážné, protože pouze přes vážné věci lze vyjádřit hlubší význam zobrazovaného.

Fotografie zde vystavené čekají na diváka, zda s nimi naváže dialog. Důležité je, aby se v nitru dotkly duchovní podstaty jeho osobnosti. Toto souznění není samozřejmé a vyžaduje ztišení a klid duše-meditaci pozorovatele.

Výstava bude přístupná pouze v případě příznivé epidemiologické situace.

|   výstava ve foyer knihovny   |
 
LOVCI PEREL

Děti od 6 do 15 let se budou moci zapojit do dalšího ročníku čtenářské hry Lovci perel, která se v naší knihovně velmi osvědčila. Princip je jednoduchý a zábavný – děti čtou speciálně označené knihy, tzv. „perlorodky“ a vyplňují k nim pracovní list, kde odpovídají na povinné i speciální nepovinné otázky a rozvíjí tak svoje kreativní myšlení. Za to jsou odměněny nejenom krásnými perlami, které budou vyvěšené u nás v knihovně po celou dobu trvání soutěže, ale také speciálními virtuálními penízky - Moriony.

Oblíbená soutěž plná krásných příběhů začne 1. června 2021. Perly budou moci čtenáři shromažďovat do 24. listopadu 2021 Vyhlášení výsledků soutěže proběhne o týden později, v pondělí 29. listopadu 2021. Nebude chybět ani bohatý jarmark, ve kterém děti budou moci utrácet získané Moriony a třeba vybrat i nějaké hezké dárečky na Vánoce. Nejlepší lovce perel čekají skvělé odměny! Tak se nezapomeňte v květnu přihlásit!

|   čtenářská hra pro děti   |