Obsah

Muzea a kulturní památky Podorlicka

Kuks

Hospital Kuks

Velmi známý barokní komplex, kde je nyní přístupná barokní lékárna, kostel s rodinnou kryptou, kaple, klášterní zahrada a lapidárium originálů barokních plastik Matyáše Bernarda Brauna. Sochy z let 1712-1731, zobrazující alegorie Náboženství a řadu Ctností a Neřestí, zdobí prostor před průčelím kostela a hospitalu. Budova původního zámku, jehož majitelem byl hrabě Špork, a která stála na protějším kopci přes údolí shořela při požáru a její zbytky byly později strženy.

Otevírací doba:
duben, říjen sobota, neděle, svátek 9,00 - 17,00 hod.
květen, červen, září každý den kromě pondělí 9,00 - 17,00 hod.
červenec, srpen denně 9,00 - 17,00 hod.

Kontakt: 499 692 161, 724 663 535
E-mail:
hospital.kuks@josefov.npu.cz
Web: www.hospital-kuks.cz

Betlém

Pokud navštívíte hospitál Kuks, za prohlídku také stojí Betlém Matyáše Bernarda Brauna, který se nachází v lese západně od Kuksu - u obcí Žireč a Hřibojedy. Jedná se o skupinu sousoší vytesaných přímo do skalních stěn nebo do velkých balvanů.

Památka je přístupná po celý rok.