Obsah

Příroda a přírodní zajímavosti

Živočichové

Stejně jako rostlinná, je ve městě a okolí bohatě zastoupena i říše živočišná. Jsme-li dostatečně tiší a pozorní, můžeme na toulkách přírodou spatřit plaché zástupce ještěrek a plazů, zejména slepýše, ještěrku obecnou, či vzácněji užovku a zmiji. Nevítanými hosty jsou pro zahrádkáře plži, zastoupení především hlemýžděm zahradním. Ve vlhkém lesním podrostu je často k vidění plzák lesní.

Vlhká místa u vod jsou domovem obojživelníků, z nichž nejčastějším je skokan hnědý. Objevuje se i ropucha obecná a v čistších vodách čolek obecný. Po deštích potkáváme velkého a krásně zbarveného mloka skvrnitého.

V "nebeském" (tj. bez trvalého přítoku a naplňovaném jen dešťovou vodou) rybníku Drňáku chovají rybáři kapra obecného a tolstolobika. Ryby se chovají také v Halínském rybníku. Na Zlatém potoku nad Dobruškou byl znovu vysazen pstruh potoční a najdeme zde i menší druhy ryb.

Nepřeberné množství hmyzu je vítanou potravou ježka západního, který je však bohužel častou obětí automobilů. Žije zde také krtek obecný, rejsci a hraboš polní s četnými příbuznými druhy. Vzácněji se objevuje plšík lískový. Zato však četnější, zejména ve městě, je potkan obecný, který v nepořádku okolo kontejnerů a popelnic nachází bohaté zdroje potravy.

Ve městě je možné uvidět také veverku obecnou v její černé i rezavé formě. Jejím pravým domovem je však les, o který se dělí s dalšími zvířaty. V dobrušských lesích žije srnec obecný, či prase divoké. Z šelem zde najdeme lišku obecnou a jezevce lesního, i když spatřit jej není obvyklé, protože jde o zvíře aktivní v noční době. Častější je kuna skalní, zdržující se i v blízkosti lidských obydlí, kde se jí čas od času podaří "přepočítat" slepice.

V okolí Dobrušky žijí i některá zvířata dříve hojně, dnes již jen poměrně málo se vyskytující, jako je například zajíc polní nebo bažant obecný. V mysliveckém areálu Na Drnově jsou bažanti odchováváni uměle a vypouštěni do volné přírody. K téměř vyhynulým živočichům patří dnes koroptev polní, které bylo zničeno její původní přirozené stanoviště na mezích a v remízcích.

Stejně jako u rostlin je i výčet zástupců živočichů, kteří žijí ve městě a okolní přírodě, samozřejmě neúplný. Můžete si jej však doplnit. Budete-li se v přírodě chovat dostatečně tiše, pozorně a ohleduplně, spatříte nejenom uvedená, ale jistě i další zvířata.

BěláskovéHlemýžďPulci skokana hnědéhoSkokan hnědýZmijeJežekJeštěrka