Obsah

Příroda a přírodní zajímavosti

Ptáci

Okolí Dobrušky je na létající faunu dosti bohaté. Krásné a zajímavé druhy ptáků se dají pozorovat zejména u vody: na rybnících (Drňák, Halínský rybník, soustava rybníků Podchlumský, Semechnický a Broumar), ale i na Zlatém potoce a na Brtvě a také v lesích (Halín, Chlum, Dobrušské lesy) a zahradách v okolí Dobrušky nebo i ve městě samotném. Na rybnících jsou především různé druhy vrubozubých ptáků (podle vroubků na okrajích silného zobáku). Nepřehlédnutelným zástupcem této skupiny je dost hojná labuť velká, která si staví ostrůvkovitá hnízda. Z kachen se kromě kachny divoké neboli březňačky můžeme nejčastěji setkat s polákem velkým a polákem chocholačkou, čírkou obecnou a vzácněji i s čírkou modrou. Během jarního a podzimního tahu mohou na rybnících odpočívat i některé vzácnější druhy kachen, např. lžičák pestrý nebo hohol severní, nezřídka se v této době můžeme na rybnících a okolních polích setkat s odpočívajícími a pasoucími se husami (husou velkou a husou polní), nebo se zástupcem veslonohých ptáků - kormoránem velkým, který si nemastí peří, a proto si je musí po lovu ve vodě usušit na slunci.

Dalším velice hojným ptákem na rybnících je zástupce chřástalovitých ptáků - lyska černá. To, že nepatří mezi kachny, je patrné zejména při pohledu na její menší zobák bez vroubků a nohy, kde je typicky "kachní" plovací blána nahrazena širokým lemem okolo prstů.

Ozdobou vodních ploch v okolí Dobrušky je ledňáček říční ze skupiny srostloprstých ptáků, který loví drobné rybky a hnízdí v norách vydlabaných v březích. Přestože se jeho blýskavý šat dá stěží přehlédnout a jeho typický hlas stěží přeslechnout, díky své plachosti často naší pozornosti uniká.

Na rybnících, polích, v lesích okolo Dobrušky a dokonce i v Dobrušce samé se můžeme často setkat s brodivými ptáky. V lesích hnízdí v ústraní na stromech čáp černý, na vyvýšených místech (hlavně na komínech) v Dobrušce a v okolních vesnicích hnízdí čáp bílý a poblíž Podchlumského rybníku vznikla v posledních letech rozsáhlá stromová hnízdní kolonie volavek popelavých.

Typickými zástupci ptačí říše v lesích a zahradách jsou šplhaví ptáci s pevným ocasem a jako dláto ostrým zobákem, pomocí kterého si dlabou do kmenů hnízdní dutiny. I v okolí Dobrušky se zle setkat s naším největším zástupcem této skupiny datlem černým, ale i s jako vrabec velikým strakapoudem malým.

Z velmi početné skupiny pěvců se můžeme v okolí Dobrušky poblíž vody setkat zejména s několika druhy rákosníků, kteří si staví hnízda na stéblech rákosu, a cvrčilek, jejichž zpěv připomíná cvrkání cvrčka; na kamenech v korytě proudící vody nebo přímo při sběru potravy pod vodou můžeme zahlédnout skorce vodního, při procházce do okolí rybníků lze obdivovat umně spletené hnízdo moudivláčka lužního. V zahradách zpívá v noci slavík obecný, v šípkových keřích si stavějí hnízda ťuhýci obecní. V lesích nás svým zpěvem potěší naši nejmenší ptáčci, králíčci obecní, a četné druhy sýkor.

Majestátními vládci ptačí říše jsou dravci a jejich noční příbuzní, sovy. Kromě všudypřítomných kání obecných můžeme u vody zahlédnout i motáka pochopa, který hnízdí v rákosinách a jehož poznáme podle křídel držených do tvaru V. Když budeme mít štěstí, ukáže se nám při lovu ryb i orlovec říční. V lesích a zahradách můžeme obdivovat lovecké umění krahujce obecného a jestřába lesního, jejichž krátká a široká křídla jim umožňují snadno manévrovat mezi stromy. Na několika místech v okolí Dobrušky hnízdí na zemi největší zástupce našich sov - výr velký, v těsném okolí nebo přímo ve městě najdeme kalouse ušatého nebo objevíme dutinu s hnízdem puštíka obecného.

Mnozí z těchto ptáků patří mezi chráněné a ohrožené druhy. Měli bychom proto být při jejich pozorování co nejvíce nenápadní, neplašit a je a nerušit při hnízdění.

Hnízdo v pulické cihelněHnízdo v HalíněDivoké kachnyLedňáčekBrkoslav