Obsah

Významné osobnosti Dobrušska

Drejsl Radim

 hudební sklaRadim Drejsldatel

* 29.4.1923 v Dobrušce
† 20.4.1953 v Praze

Již v době, kdy studoval na rychnovském gymnáziu, na kterém v roce 1942 maturoval, komponoval. V letech 1942 - 1946 studoval na pražské konzervatoři skladbu, klavír a dirigování. V prvních poválečných letech patřil Radim Drejsl k organizátorům dobrušského kulturního života. Své hudební vzdělání prohloubil v letech 1946 - 1950 studiem na pražské Akademii múzických umění. V roce 1949 se stal uměleckým vedoucím Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého. Jeho umělecká tvorba, vojenské a masové písně nového typu, které svědčí o nesporném talentu autora, jsou v mnohém poplatné době, v níž vznikaly, a jejímu politickému ovzduší. Vedle tehdy populárních vojenských a budovatelských písní komponoval hodnotnější díla v oblasti vážné hudby. Drejslova hudba je tématicky rozsáhlá, pokusil se i o operu. V nedožitých třiceti letech dobrovolně ukončil svůj život.

Drejsl na koncertě v DobrušceDrejslův notový záznamDrejslův hrob v dobrušském kolumbáriuOdhalení pamětní desky Radimu Drejslovi