Školy a vzdělávací zařízení - Základní škola Pulická

A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Základní škola Pulická

Adresa

Pulická 378
518 01 Dobruška

Kontakty

telefon
494 623 980

GPS: 50° 17′ 41.643″N  16° 9′ 1.926″E

zobrazit v mapě
adresa: Pulická 378, 518 01 Dobruška
telefon: 494 623 980
web: www.zspulicka.cz
adresa:


ředitel školy
telefon / fax:
e-mail:

zástupce ředitele:  
telefon:
e-mail:

výchovný poradce:  
e-mail:

www:
Pulická 378
518 01  Dobruška

Mgr. Václav Hlavsa
494 623 980
zsred@dobruska.cz

Mgr. Petra Poulová
494 622 290
poulova.petra@centrum.cz

Mgr. Hana Novotná
zsporadce@seznam.cz

www.zspulicka.cz


Charakteristika školy:

Základní škola Pulická v Dobrušce je úplná ZŠ s 1. – 9. ročníkem a se čtyřmi odděleními školní družiny, která aplikuje školní vzdělávací program „Naše škola“. Zrekonstruovaná budova poskytuje plně bezbariérový přístup včetně výtahu a upraveného sociálního zařízení. Nachází se ve školském areálu spolu s budovou gymnázia. V budově gymnázia využívá školní jídelnu pro žáky a zaměstnance školy.

Volitelné předměty v 7., 8. a 9. ročnících:

 • literárně dramatická výchova
 • společenskovědní seminář
 • mediální výchova
 • fyzikální praktika
 • užité výtvarné činnosti
 • přírodovědný seminář
   

Nepovinné předměty:

 • náboženství
 • dopravní výchova ve 4. ročníku
 • zájmová tělesná výchova


Kroužky:

 • keramické
 • hra na zobcovou flétnu
 • počítačové didaktické hry
 • moderní gymnastika
 • sportovní - florbal
 • reedukace (předmět speciálně pedagogické péče)


Vybavení školy:

Ve škole je devět kmenových učeben a odborné pracovny na výuku: počítačová učebna, atelier výtvarné výchovy, informační a studijní centrum s knihovnou, učebna hudební výchovy, sál pro kulturní a pohybovou výchovu; dále jsou využívány učebny fyziky, chemie a přírodopisu a cvičná kuchyňka. Ve všech učebnách se při výuce používají interaktivní tabule nebo interaktivní dataprojektory. Součástí areálu školy je relaxační plocha vybavená pískovištěm, travnatým hřištěm; pro výuku slouží experimentální skleník.

Škola je připojena pevnou linkou k internetové síti a umožňuje žákům práci na počítačích i mimo vyučování. Na webových stránkách školy najdete podrobné informace o organizaci, rozvrhu žáků a učitelů, mimoškolních aktivitách a další aktuální sdělení.