Školy a vzdělávací zařízení - Základní škola Fr. Kupky

A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Základní škola Fr. Kupky

Adresa

Fr. Kupky 350
518 01 Dobruška

Kontakty

telefon
739 251 130

GPS: 50° 17′ 43.404″N  16° 9′ 55.849″E

zobrazit v mapě
adresa: Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška
telefon sekretariát: 739 251 130
telefon školní družina: 722 917 967
web: zsdobruska.cz
adresa:telefon sekretariát:
telefon školní družina:
fax:
e-mail:

ředitel školy:
zástupkyně pro I. stupeň:  
zástupce pro II. stupeň:
výchovná poradkyně:

www:

kapacita školy:
kapacita školní družiny:
Fr. Kupky 350
518 01  Dobruška
příspěvková organizace

739 251 130
722 917 967
494 623 700
reditel@zsdobruska.cz

Mgr. Bc. Alena Bačíková
Mgr. Eva Malošíková
Mgr. Petr Škalda
Mgr. Milena Vodehnalová

zsdobruska.cz

770 žáků
150 žáků


Charakteristika školy:

Základní škola Františka Kupky v Dobrušce je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol s právní subjektivitou. Je úplnou městskou základní školou v rozsahu 1. - 9. ročníku. Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání, vychovává v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Poskytuje mravní, estetickou, pracovní, dopravní, protidrogovou, tělesnou a ekologickou výchovu žáků.


Volitelné předměty v 7., 8. a 9. ročnících:

 • práce s počítačem
 • literární výchova
 • technické kreslení
   

Nepovinné předměty na I. stupni:

 • pohybové hry
 • zdravotní tělesná výchova
 • náboženství
   

Nepovinné předměty na II. stupni:

 • konverzace v anglickém jazyce
 • pohybové hry
 • zdravotní tělesná výchova

Kroužky:

 • anglického jazyka

Vybavení školy:
Škola je vybavena odbornými pracovnami:

 • počítačová učebna na I. a na II. stupni
 • fyzika – chemie
 • chemické laboratoře
 • výtvarná výchova
 • hudební výchova na I. a na II. stupni
 • cvičná kuchyňka
 • školní dílna

Údaje o mimoškolních aktivitách:

Nejvýznamnější mimoškolní aktivitou je Školní sportovní klub "BODLINKA". S jeho činností jsou děti, učitelé i rodiče seznamováni na nástěnkách ve škole i ve městě. Klub rozvíjí pohybové schopnosti a volní vlastnosti každého žáka, probouzí v dětech zájem o sportovní činnost konáním náborových soutěží, přeborů školy ve všech sportech, které jsou uvedeny na logu klubu. Jedná se o:

 • vodáctví
 • košíkovou
 • házenou
 • vybíjenou
 • odbíjenou
 • florbal
 • softbal
 • malou kopanou
 • lyžování
 • lehkou atletiku
 • plavání
 • střelbu ze vzduchovky
 • stolní tenis
 • kuželky
 • šachy


Umožňuje dětem sportovat ve volném čase na hřištích školy, učí je základům sportovních her a činností, rozvíjí sportovní talenty. Významnou měrou se podílí na protidrogovém programu školy dle zásady klubu "Kdo s Bodlinkou sportuje, jasně říká drogám NE".