Tištěné

A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Publikace

Příběh jednoho domu
Přebal V hlavní budově muzea na Šubertově náměstí, v informačním centru a v rodném domě Fr. Vl. Heka je v prodeji nová publikace Příběh jednoho domu autorského týmu Jirka Mach - Pavla Skalická - Pavel Štěpán - Pavel Taussig v grafice Petra Vlčka. Knížka obsahuje přes 120 fotografií, historické snímky domku, obrázky ze seriálu F. L. Věk, z otevření pro veřejnost v roce 1972, rekonstrukcí a mnoho dalšího. V textech najdete dějiny domu i zajímavosti z provozu expozice. Všechny knihy je možné si u nás také objednat, zašleme vám je poštou. 48 barevných stran A4 za 100 Kč. Cena je dotovaná městem Dobruška, děkujeme. ukázka
Pavla Skalická: Věra Jičínská / doma v Dobrušce
Přebal Publikace vyšla při příležitosti 60. výročí úmrtí malířky Věry Jičínské (3. července 1898 – 27. března 1961)  v roce 2021. Kniha je členěna do kapitol podle výraznějších životních a tvůrčích etap malířky, které jsou často provázány (dcera, studentka, malířka, žena, matka), dále obsahuje kapitolu o cestě obrazů do muzea a o tom, jakým způsobem byly v minulosti prezentovány. Závěrem nechybí kapitola o smutném konci života Věry Jičínské, spojeném s tragickým úrazem při restaurování stropní malby. Katalogová část je rozdělena na dvě výrazněji se lišící období (1931-1937, 1938-1947) a obsahuje více než 80 reprodukcí děl ze sbírky Vlastivědného muzea Dobruška. Součástí publikace jsou tři odborné exkurzy – o vztahu s Janem Zrzavým, o dějinách Dobrušky a o proběhlém restaurování. Věra Jičínská je nesmazatelně spojena s Dobruškou nejen rodinným svazkem, ale také svým dílem. V Dobrušce často tvořila a město se vyskytuje jako jeden z nejčastějších krajinných motivů její tvorby ve 40. letech 20. století.

Vydáno v roce 2021, 128 stran A5 na šířku celobarevně, cena 200 Kč v muzeu, v informačním centru a v knihkupectví U Hoňků v Dobrušce, ukázka
Josef Ptáček: Město Dobruška sběratelsky
Přebal Obrazová publikace obsahuje výběr z autorovy sbírky pohlednic, fotografií, firemních a spolkových propagačních materiálů a dalších sběratelských kuriozit týkajících se Dobrušky.

Vydáno v roce 2020, 203 strany A4 na šířku, cena 290 Kč
Dobrušský vlastivědný almanach 2020
Přebal Almanach obsahuje tyto články:
Mgr. Jiří Mach, Mgr. Pavla Skalická: Slovo na úvod
Ing. Libor Laža: Vážky a jejich výskyt na Dobrušsku
Vojtěch Volf: Jak velké byly ptačí populace v minulosti a jaké jsou nyní
Mgr. Pavel a Radka Světlíkovi: Dvacet let A Rocha v České republice
Mgr. Michal Hofman: Malá exkurze do mikrosvěta podhorské vsi Hlinného
Dr. Josef Ptáček: Přírodní léčitel Jan Mikolášek a Dobruška. Pravdivý příběh
Stanislav Kupka: Dobrušská Zastavilka
Mgr. Václav Mach: Historie a současnost českých bratří v Dobrušce, 15 let samostatného sboru
Mgr. Václav Hlavsa: Historie divadelního souboru „Čáp“ Dobruška
Mgr. Josef Frýda, Mgr. Jiří Mach: Dobrušsko v literatuře
Mgr. Michal Štefanides: Jan Laichter: Počátky v Ottově nakladatelství
Petr Slavík: Obnova památkového fondu na Dobrušsku
Ing. Luděk Břoušek, Ing. Libor Laža: Jak vznikala expozice Vojenská geografie vlastivědného muzea v Dobrušce
Josef Flégl: Archeologie, muzeum a já
Václav Verner: Vlastivědné muzeum v Dobrušce v roce 2019
Mgr. Bohumír Dragoun: Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orl. h. v roce 2019

Vydáno v roce 2020, 106 stran A4, cena 100 Kč
Dobrušský vlastivědný almanach 2019
Přebal Almanach obsahuje tyto články:

Mach Jiří: Trojí narozeniny F. Vl. Heka - F. L. Věka
Bartošová Romana: Památné stromy - nejen pamětníci starých časů
Volf Vojtěch: Opeření tuláci
Kučera Josef: Botanická procházka přírodní rezervací Skalecký háj
Světlík Pavel a kol.: Příspěvek české A Rocha pro krajinu a její biodiverzitu
Flégl Josef: Zajímavé archeologické nálezy v dobrušském regionu
Frýda Josef: Svět loutek v Dobrušce
Mach Jiří: Historie dobrušského kina
Melicharová Jana: 70 let učňovského školství v Dobrušce
Bachura Zdeněk: Olešnický pivovar Oskara Miguly
Dragoun Bohumír: Ves, tvrz a dvůr Bezděkov
Melicharová Jana: 320 let poutního místa Studánka u Dobrušky
Slavík Petr: Architekt Jindřich Freiwald a jeho díla na Dobrušsku
Ptáček Josef: Josef Štandera
Šimek Vlastimil: Válcový mlýn K. Hrnčíře v Českém Meziříčí
Pavelka Milan: Zaniklá samota V Lukách
Svatoň Vladimír: Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea v Dobrušce v roce 2018
Dragoun Bohumír: Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách v roce 2018
Dragoun Bohumír: Nová regionální publikace

Vydáno v roce 2019, 81 strana A4, černobílé fotografie, barevná fotopříloha, cena 100 Kč

Dobrušský vlastivědný almanach 2018
Přebal Almanach obsahuje tyto články:
Vladimír Svatoň: Dobrušské vlastivědné muzeum v roce 2017
Josef Ptáček: Dobrušský tzv. převrat nepravý v říjnu 1918
Stanislav Kupka: Předčasné úmrtí Jeronýma Ferdinanda Rudolfa hraběte z Mansfeldu
Josef Flégl: Co skrývají archeologické sbírky v depozitáři dobrušského vlastivědného muzea
Jiří Mach: Zánik dobrušské obce židovské
Petr Slavík: Dobrušské vily 1. poloviny 20. století
Václav Svatoň: Zvonice a zvony v Rohenicích
Vladimír Svatoň: František Kupka (1871-1957)
Vladimír Svatoň: Pozemková reforma v Rohenicích (1922)
Pavel Světlík: A Rocha krupárna - infocentrum pro přírodu
Josef Kučera: Floristický minikurz v Dobrušce
Vojtěch Volf: Výsledky celoročního přikrmování ptáků
Jan Marša: Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad si připomíná 15. výročí své existence

Vydáno v roce 2018, 40 stran A4, barevné fotografie, cena 80 Kč
Dobruška - příběh města
Přebal Nová výpravná kniha Dobruška – příběh města je dílem autorského kolektivu pod vedením Jiřího Macha. Jeho úvodní stať podává přehled o dobrušském dějepisectví a kronikářství. Archeoložka Martina Beková využila pro kapitolu o pravěku vlastních nejnovějších výzkumů, stejně jako Bohumír Dragoun v části Cesta k městu o počátcích městského osídlení. Obdobím od středověku až po třicetiletou válku a protireformaci se ve třech kapitolách zabývá Michal Hofman. Na něj navazuje kapitolou o národním obrození Josef Frýda a kapitolou o vzniku občanské společnosti v 19. století Tereza Vinterová. Počátky a rozvoj dobrušského průmyslového podnikání shrnuje Josef Ptáček. Poslední tři části knihy – Od války k válce, Půlstoletí totalit a Na prahu třetího tisíciletí jsou dílem Jiřího Macha. Na vzniku publikace se významnými recenzními připomínkami podílel i historik Zdeněk Zahradník. Kniha je doprovázena téměř čtyřmi stovkami fotografií, mapek a reprodukcí historických dokumentů. Vydalo ji město Dobruška a vytiskla tiskárna AG TYP v Kostelci nad Orlicí.

Vydáno v roce 2018, 294 strany, cena 294 Kč.
Tomáš Kašpar: Výkřik ze zapomnění
Přebal Kniha, která se dotýká i minulosti našeho města a regionu, nese podtitul Cesta vojenského pilota z oblaků do ilegality. Autor se v ní zabývá životním příběhem svého otce Bohuslava Kašpara, prvorepublikového pilota, který se nesmířil s okupací naší vlasti německými nacisty a zapojil se do aktivního odboje ve vojenské organizaci Obrana národa. Přestože autor není historik, velmi důkladně a poctivě prostudoval archivní materiály, na jejichž základě životní osudy svého otce zpracoval. Působivost knihy je umocněna tím, že autor nelíčí historické události s chladným neosobním odstupem, ale nezřídka popisuje i svoje vlastní pocity a svůj vlastní příběh. V knize vzpomněl i na svoji statečnou matku Jolanu Kašparovou, která byla rovněž zapojena do odbojové práce a stala se jednou ze čtyř desítek dobrušských obětí holocaustu. Kniha představuje výrazné obohacení regionální historické literatury, která se právě období okupace věnuje snad až příliš poskrovnu.

Vydáno v roce 2014, 166 stran, cena 180 Kč
Dobrušsko - stopami minulosti
Přebal Reprezentativní publikaci sestavil kolektiv autorů Jiří Mach, Petr Slavík, Josef Frýda a fotograf Petr Šulc. V jednotlivých oddílech knihy jsou zastoupeny památky archeologické, církevní stavby, lidová architektura a technické památky, měšťanské domy, památky na události a osobnosti, poutní místa, sochy a kříže, válečné památky, zámky a židovské památky. Jsou zde uvedeny všechny typy památek od těch zapsaných ve státním památkovém seznamu až po ty méně známé. Památky z Dobrušska, Opočenska, Orlických hor a některé i ze širšího okolí zde nejsou jen suše popsány, ale je zachycena i jejich zajímavá minulost včetně osudů lidí, které jsou s nimi spjaty.

Vydáno v roce 2014, 170 stran, 248 barevných fotografií, 290 Kč
Jiří Mach: Pověsti z Dobrušska
Přebal Obsahuje velice čtivou formou převyprávěné pověsti a příběhy z našeho okolí - pověsti z nejstarších dob, pověsti o původu názvů obcí, pověsti o strašidlech a tajemných silách, vyprávění pro dlouhou chvíli. Knížku doplnil půvabnými obrázky dobrušský výtvarník Karel Štětina a vytiskla ji tiskárna AG TYP z Kostelce nad Orlicí.

Vydáno v roce 2010, 153 strany, cena 190 Kč
Dobrušská privilegia
Přebal Vydalo město Dobruška při příležitosti 690. výročí od první písemné zprávy o městě. Kniha obsahuje kromě historického úvodu fotografie a texty dvanácti nejvýznamnějších privilegií a seznam dalších městských privilegií, uložených v rychnovském státním archivu. Na přípravě publikace spolupracoval kolektiv autorů: Jiří Mach, Josef Frýda a Blanka Koubková s využitím překladů a přepisů privilegií zpracovaných dnes již zesnulým dobrušským historikem Václavem Matoušem.

Vydáno v roce 2010, 73 strany, barevné fotografie, cena 190 Kč


Uvedené tituly můžete zakoupit v informačním centru na náměstí F. L. Věka nebo v muzeu na Šubertově náměstí.