Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
Úvodní fotka Infocentrum
Úvodní fotka Kino 70
Úvodní fotka Městská knihovna
Úvodní fotka Vlastivědné muzeum
Úvodní fotka Kulturní dům
Úvodní fotka Bazén a koupaliště
Úvodní fotka Městský stadion
Úvodní fotka Sportovní hala
Úvodní fotka Sokolovna

Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.

Výroční zprávy

Hlavní úkoly

Hlavní úkoly vlastivědného muzea v Dobrušce na rok 2015

1. Práce se sbírkami

  • Revize sbírek
    Zrevidovat sbírkový fond obrazů v depozitáři Domašín včetně fotodokumentace.
  • Konzervace sbírkového fondu
    Kontrola stavu, fotodokumentace a konzervace další části sbírkového fondu textilu.
  • Evidence a zpracování sbírek
    Pokračovat v akci Paměť města a využít ji k obohacení muzejních sbírek o nové předměty. Přírůstky evidovat bezprostředně po nabytí. Pokračovat ve vyhledávání, získávání a transkripci starých filmů na video. Průběžně zpracovávat a tisknout nové katalogizační karty k přemístěným sbírkám.
  • Prezentace sbírek
    Ve spolupráci s IT umístit na internetové stránky muzea virtuální prohlídku nejzajímavějších muzejních exponátů a jednou ročně tuto sadu obměňovat.

2. Muzejní knihovna

Pokračovat v odborném zpracování muzejní knihovny. Zabezpečovat dostupnou výpůjční službu. Rozšiřovat nabídku titulů o další získané a digitalizované kroniky regionu. Aktualizovat seznam regionálních titulů.

3. Výzkumné programy

Rozšiřovat databázi kronik na Dobrušsku. Postupně zpřístupňovat všechny kroniky z okolních obcí a podle možnosti i kroniky církevní a soukromé v tištěné i digitální podobě.

Pokračovat ve spolupráci s dobrušským televizním vysíláním na videodokumentaci současnosti. Pokračovat ve fotodokumentaci současnosti a natáčení zvukových záznamů vzpomínek pamětníků. Při videodokumentaci úzce spolupracovat s dobrušským televizním vysíláním. Vybrat záznamy nejdůležitějších událostí a sestavit z nich filmovou kroniku města za příslušný rok.

Ve spolupráci s obecními kronikáři průběžně aktualizovat dokumentaci památek na Dobrušsku. Výstupy poskytovat orgánům státní památkové péče a jednotlivým obcím.

Poskytovat materiály a poradenský servis studentům středních a vysokých škol i dalším badatelům.

Rozšiřovat databázi programu Fotografický registr domů v Dobrušce a postupně i ve sloučených a spádových obcích.

Paměť města:

Pokračovat v dlouhodobé akci, jejímž cílem je rozšíření informací a poznatků o dějinách Dobrušky, především ve 20. století. Zároveň by měla občanům přiblížit muzeum a jeho činnost. Zahájit spolupráci se školami v oblasti dokumentace, orientovat se zejména na rozhovory s pamětníky.

Základní rozčlenění záměru:

  • paměť věcí (trojrozměrné předměty)
  • paměť písma (archiválie, psané vzpomínky, kroniky apod.)
  • paměť slova (magnetofonové záznamy vzpomínek pamětníků - události, historky)
  • paměť fotografie (darování nebo poskytnutí fotografií k digitálnímu záznamu)
  • paměť filmu (8 mm, 16 mm, 35 mm filmy i videozáznamy - zapůjčit k přepisu na video)
  • paměť lidí (psané vzpomínky a životopisné medailonky významných regionálních osobností)

Setkání kronikářů

Zorganizovat setkání kronikářů dobrušského regionu s výměnou zkušeností (20. května).

4. Stálé expozice

  • Trvalou pozornost věnovat nadále kvalitě průvodcovské služby v domku F. L. Věka a na radnici.
  • Uspořádat den otevřených dveří ve všech expozicích muzea včetně večerních prohlídek a doprovodného programu při příležitosti Mezinárodního dne muzeí a Muzejní noci 13. května.
  • V nových historických expozicích pořádat večerní prohlídky s tématickým zaměřenými přednáškami a kulturními pořady.
  • Ochoz radniční věže opatřit informačními tabulkami s panoramaty výhledů.
  • Ve výstupu na radniční věž připravit a instalovat stálou expozici věnovanou Aloisu Beerovi.
  • Otevřít expozici hospodářského a domácího nářadí ve sklepě domku F. L. Věka.

5. Výstavy

V kině 70:

  • Dobrušské kronikářství - květen
  • Věra Jičínská - září
  • Jak se žilo za první republiky - listopad

V synagoze:

  • Hrátky z látky (26. září - 4. října)
  • Dobrušské loutkářství (prosinec)

Putovní výstavy pro školy:

  • Národní obrození v Podorlicku
  • Dobrušská architektura
  • Dobrý den, socho (dobrušské sochy)
  • Nejnovější archeologické výzkumy v Dobrušce
  • Hudební tradice regionu
  • Historie dobrušského školství
  • Dobrušská privilegia

6. Akce pro veřejnost

  • Setkání v synagoze - večerní prohlídky muzea a synagogy se závěrečnou tématickou besedou nebo kulturním programem v synagoze.

Jaro 2015

  • Golem aneb židovské pověsti - 14. ledna
  • O dobrušské vodě (vodní toky, studny, sklepní studánky, vodovod, kanalizace) - 28. ledna
  • Potkal Khon Roubíčka (židovský humor) - 18.února
  • Ohnivý kohout v Dobrušce - 4. března
  • Čapkovy apokryfy - 18. března

Podzim 2015

  • Pověsti z našeho kraje
  • Dobrušské řezbářství (26. prosince)

Klub seniorů

Programy pro seniory, připravované se sborem Církve bratrské v Bystrém. Pravidelný čas každé pondělí od ledna do dubna a od listopadu do prosince vždy v 15 hodin ve Spolkovém domě - Rýdlově vile v Novoměstské ul.

  • 5. ledna - Dobrušská privilegia (Mach)
  • 12. ledna - setkání u kávy
  • 19. ledna - beseda o činnosti Jednoty bratrské v Dobrušce
  • 26. ledna - Terakotová armáda (Mach)
  • 2. února - Setkání u kávy
  • 9. února - Kultura a sport ve městě (Poláček)
  • 16. února - Benediktini a počátky středoevropského křesťanství (Mach)
  • 23. února - Z ptačí říše (Volf)
  • 2. března - setkání u kávy s Romanem Touškem
  • 9. března - Peru, Bolívie (Pohlová)
  • 16. března - beseda se starostou města
  • 23. března - Machu Picchu (Pohlová)
  • 30. března - Velikonoce - pastorační centrum (Augustin Slaninka)
  • 13. dubna - setkání u kávy
  • 20. dubna - Nepál (Pohlová)

Podzimní programy budou upřesněny.

Jarní tvoření (28. března)

Jarní přehlídka tradičních a uměleckých řemesel s doprovodným programem.

Podzimní tvoření (24. října)

Podzimní přehlídka tradičních a uměleckých řemesel s doprovodným programem.

Další pořady v synagoze

  • koncert židovské hudby skupina LA BILACETTA (1. dubna)
  • koncert písničkáře Jaroslava Čížka (13. května)
  • vánoční koncert (29. prosince)

Den muzeí a Muzejní noc (13. května)

Noc kostelů (spolupráce s dobrušským děkanstvím)

Pokračovat v realizaci přednášek pro školy

  • Národní obrození
  • První světová válka a náš kraj

Přednášky pro veřejnost

Připravit cestopisné přednášky ve spolupráci s městskou knihovnou v malém sále kina. (Dvě na jaře a dvě na podzim).

Uskutečnit komentované exkurze

  • Šubertovo náměstí - 13. května
  • Židovský hřbitov - 17. června

Vánoční jarmark (13. prosince)

Vánoční přehlídka tradičních a uměleckých řemesel s doprovodným kulturním programem.

7. Publikační a propagační činnost

  • Natočit film
    Propagační film o dobrušském muzeu
  • Vydat DVD
    Dobrušskou minulostí, I., II., III. a IV. část
  • Publikace
    Průvodce muzejní expozicí (elektronicky)
  • Počítačové prezentace
    Pro školy připravit počítačové prezentace z regionálních dějin (po dohodě s učiteli dějepisu a vlastivědy):
    • Alois Jirásek a Podorlicko
    • Památky Dobrušska
  • Internet
    Průběžně aktualizovat webové stránky muzea. Připravit a aktualizovat virtuálního průvodce po dobrušském muzeu a jeho nejatraktivnějších sbírkách.
  • Spolupráce se sdělovacími prostředky
    Propagace akcí muzea v Dobrušském zpravodaji, Dobrušském listu a v dobrušském televizním vysílání. Spolupráce s královéhradeckým studiem Českého rozhlasu na reportážích o práci a aktivitách muzea. Články a propagační příspěvky do regionálního periodického tisku.

Významná dobrušská výročí roku 2015

 

Pozn.: Změna jednotlivých programů je vyhrazena. Přesné aktuální informace budou zveřejňovány v kulturních programech na webových stránkách města, v Dobrušském zpravodaji, Dobrušském listu a Dobrušském kaleidoskopu.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
3
30
4
31
3
1
6
2
4
3
4
4
5
5
4
6
8
7
4
8
4
9
4
10
4
11
6
12
4
13
4
14
4
15
5
16
4
17
5
18
4
19
5
20
4
21
4
22
4
23
4
24
5
25
7
26
3
27
4
28
3
29
4
1
3
2
4
3
4

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Publicita

mapa

nahoru