Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
Úvodní fotka Infocentrum
Úvodní fotka Kino 70
Úvodní fotka Městská knihovna
Úvodní fotka Vlastivědné muzeum
Úvodní fotka Kulturní dům
Úvodní fotka Bazén a koupaliště
Úvodní fotka Městský stadion
Úvodní fotka Sportovní hala
Úvodní fotka Sokolovna

Výroční zprávy

Hlavní úkoly

Hlavní úkoly vlastivědného muzea v Dobrušce na rok 2014

1. Práce se sbírkami

 • Revize sbírek
  Zrevidovat sbírkový fond loutek a první část sbírkového fondu textilu. Zrevidovat sbírkový fond obrazů v Domašíně.
 • Konzervace sbírkového fondu
  Kontrola stavu a konzervace sbírkového fondu loutek a první části fondu textilu.
 • Evidence a zpracování sbírek
  Pokračovat v akci Paměť města a využít ji k obohacení muzejních sbírek o nové předměty. Přírůstky evidovat bezprostředně po nabytí. Pokračovat v digitální fotodokumentaci sbírek zfotografováním sbírky obrazů v depozitáři Domašín, první části sbírkového fondu textilu a sbírky loutek. Pokračovat ve vyhledávání, získávání a transkripci starých filmů na video. Průběžně zpracovávat a tisknout nové katalogizační karty k přemístěným sbírkám.
 • Prezentace sbírek
  Ve spolupráci s IT umístit na internetové stránky muzea virtuální prohlídku nejzajímavějších muzejních exponátů a jednou ročně tuto sadu obměňovat.

2. Muzejní knihovna

Pokračovat v odborném zpracování muzejní knihovny. Zabezpečovat dostupnou výpůjční službu. Rozšiřovat nabídku titulů o další získané a digitalizované kroniky regionu. Aktualizovat seznam regionálních titulů. Podílet se na programu odborného zpracování regionální literatury pro Národní knihovnu České republiky.

3. Výzkumné programy

Rozšiřovat databázi kronik na Dobrušsku. Postupně zpřístupňovat všechny kroniky z okolních obcí a podle možnosti i kroniky církevní a soukromé v tištěné i digitální podobě.

Vydat elektronicky sborník referátů z konference Hudební tradice regionu spolu s hudebním CD.

Pokračovat ve spolupráci s dobrušským televizním vysíláním na videodokumentaci současnosti. Pokračovat ve fotodokumentaci současnosti a natáčení zvukových záznamů vzpomínek pamětníků. Při videodokumentaci úzce spolupracovat s dobrušským televizním vysíláním.

Ve spolupráci s obecními kronikáři průběžně aktualizovat dokumentaci památek na Dobrušsku. Výstupy poskytovat orgánům státní památkové péče a jednotlivým obcím.

Poskytovat materiály a poradenský servis studentům středních a vysokých škol i dalším badatelům.

Rozšiřovat databázi programu Fotografický registr domů v Dobrušce a postupně i ve sloučených a spádových obcích.

Paměť města:

Pokračovat v dlouhodobé akci, jejímž cílem je rozšíření informací a poznatků o dějinách Dobrušky, především ve 20. století. Zároveň by měla občanům přiblížit muzeum a jeho činnost. Zahájit spolupráci se školami v oblasti dokumentace, orientovat se zejména na rozhovory s pamětníky.

Základní rozčlenění záměru:

 • paměť věcí (trojrozměrné předměty)
 • paměť písma (archiválie, psané vzpomínky, kroniky apod.)
 • paměť slova (magnetofonové záznamy vzpomínek pamětníků - události, historky)
 • paměť fotografie (darování nebo poskytnutí fotografií k digitálnímu záznamu)
 • paměť filmu (8 mm, 16 mm, 35 mm filmy i videozáznamy - zapůjčit k přepisu na video)
 • paměť lidí (psané vzpomínky a životopisné medailonky významných regionálních osobností)

4. Stálé expozice

 • Trvalou pozornost věnovat nadále kvalitě průvodcovské služby v domku F. L. Věka a na radnici.
 • Uspořádat den otevřených dveří ve všech expozicích muzea včetně večerních prohlídek a doprovodného programu při příležitosti Mezinárodního dne muzeí a Muzejní noci 14. května.
 • V nových historických expozicích pořádat večerní prohlídky s tématickým zaměřením přednáškami a kulturními pořady.
 • Ochoz radniční věže opatřit informačními tabulkami s panoramaty výhledů.
 • Připravit renovovanou expozici hrdelního práva na radnici.
 • Připravit expozici hospodářského a domácího nářadí ve sklepě domku F. L. Věka.

5. Výstavy

V kině 70:

 • Archeologické nálezy na Dobrušsku (březen)
 • Jak se žilo v 19. století (duben)
 • První světová válka (září)
 • Dobrušské kronikářství (říjen)

V synagoze:

 • Výstava fotografií Pavla Štěpána (leden - březen)
 • Patchwork (28. září - 6. října)
 • Výstava fotografií Hany Maršíkové (říjen - prosinec)
 • Vánoce první republiky (prosinec)

Putovní výstavy:

 • Národní obrození v Podorlicku - školy ve spádových obcích.

6. Akce pro veřejnost

 • Setkání v synagoze - noční prohlídky muzea a synagogy se závěrečnou tématickou besedou nebo kulturním programem v synagoze.

Jaro 2014

 • Kde bylo Leštno? (počátky města Dobrušky) - 8. ledna - pravěké osteologické nálezy
 • Vyprávění o starých mlýnech (Hejzlarova kronika) - 29. ledna - bible kralická
 • Ezopovy bajky (literárně hudební program) - 19. února - Spirochův rukopis
 • Historky kronikáře Vaňka (Vaňkova kronika Kamenice) - 12. března - rychtářské právo

Podzimní témata a termíny budou upřesněny.

Klub seniorů

Programy pro seniory, připravované se sborem Církve bratrské v Bystrém. Pravidelný čas každé pondělí od ledna do dubna a od listopadu do prosince vždy v 15 hodin ve Spolkovém domě - Rýdlově vile v Novoměstské ul.

 • 6. ledna - Po stopách bojů 1. světové války v Itálii a ve Slovinsku (Jan Prudil)
 • 13. ledna - beseda s velitelem městské policie Jaroslavem Ficencem
 • 20. ledna - setkání u kávy
 • 27. ledna - Péče o památky na Dobrušsku (Petr Slavík)
 • 3. února - Omán (Bohumil Vašíček)
 • 10. února - filmy o dějinách Dobrušky (Jiří Mach)
 • 17. února - setkání u kávy
 • 24. února - návštěva muzejních expozic
 • 3. března - Transsibiřská magistrála (Martin Kleiner)
 • 10. března - Zajímavosti z historie Podorlicka (Jiří Mach)
 • 17. března - setkání u kávy
 • 24. března - Jarní ptačí příroda (Vojtěch Volf)
 • 31. března - beseda se starostou města
 • 7. dubna - setkání u kávy
 • 14. dubna - Velikonoce (Roman Toušek)

Podzimní programy budou upřesněny.

Jarní tvoření (12. dubna)

Jarní přehlídka tradičních a uměleckých řemesel s doprovodným programem.

Podzimní tvoření (18. října)

Podzimní přehlídka tradičních a uměleckých řemesel s doprovodným programem.

Komorní pořady v synagoze

 • Koncert ZUŠ (únor)
 • Moravské pašije (duben)
 • Absolventský koncert ZUŠ (červen)
 • Koncert mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka
 • Labyrint světa a ráj srdce (Víťa Marčík)

Den muzeí a Muzejní noc (14. května)

Den otevřených dveří v historických expozicích muzea s doprovodným programem:

 • vystoupení mažoretek na Šubertově náměstí
 • vystoupení starosty města
 • vystoupení vedoucího muzea
 • vystoupení Dobrušského žesťového sdružení na Šubertově náměstí
 • koncert na dvorku domku F. L. Věka nebo v synagoze
 • večerní prohlídky radniční věže
 • večerní prohlídky domku F. L. Věka
 • komentovaná prohlídka historické expozice od 20 hodin s vystoupením ZUŠ v synagoze
 • noční prohlídky expozice ve 21 a 22 hodin s hudebním vystoupením

Pokračovat v realizaci přednášek pro školy

 • Národní obrození
 • První světová válka a náš kraj

Připravit přednášky pro veřejnost

 • Nové archeologické nálezy na Dobrušku (Beková, Dragoun - březen - malý sál Společenského centra - kina 70)
 • Dobrušské kronikářství (říjen - malý sál SC - kina 70, k výstavě)
 • Cesty poutníků (listopad - malý sál Společenského centra - kina 70)

Pro školy

 • Přednáška Národní obrození
 • Pořad Potkal Khon Roubíčka

Cestopisné přednášky

Připravit ve spolupráci s městskou knihovnou v malém sále kina. (Dvě na jaře a dvě na podzim).

Toulky po dobrušských památkách (13. září)

Vánoční jarmark (14. prosince)

Vánoční přehlídka tradičních a uměleckých řemesel s doprovodným kulturním programem.

Na Vánoce dlouhý noce aneb Vánoce první republiky

 • Výstavy Vánoce první republiky a Vánoční pohlednice v synagoze (Matuška) - výstava otevřena od 17. do 30. prosince (17. - 22. denně 13 - 16 hod., 26., 28. a 30. 13 - 16 hod.)
 • Vyprávění o Vánocích našich pradědečků - 26. 12. v 16 hod.
 • Vánoční koncert Gabriely a Zdeňka Svědíkových (Mach, Jelínek) - 27. 12. v 16 hod.
 • Evropské legendy (Mach) - 30. 12. v 16 hod.
 • Workshop vánočních výrobků při výstavě (17. - 22.)

7. Publikační a propagační činnost

 • Natočit film
  Propagační film o dobrušském muzeu
 • Vydat DVD
  Dobrušskou minulostí, I. a II. část
 • Publikace
  Stopami minulosti Dobrušska
 • Počítačové prezentace
  Pro školy připravit počítačové prezentace z regionálních dějin (po dohodě s učiteli dějepisu a vlastivědy):
  • Alois Jirásek a Podorlicko
  • Památky Dobrušska
 • Internet
  Průběžně aktualizovat webové stránky muzea. Připravit a aktualizovat virtuálního průvodce po dobrušském muzeu a jeho nejatraktivnějších sbírkách.
 • Spolupráce se sdělovacími prostředky
  Propagace akcí muzea v Dobrušském zpravodaji, Dobrušském listu a v dobrušském televizním vysílání. Spolupráce s královéhradeckým studiem Českého rozhlasu na reportážích o práci a aktivitách muzea. Články a propagační příspěvky do regionálního periodického tisku.

Významná dobrušská výročí roku 2014

 • 1364 - 26. 5. Sezema z Dobrušky udělil městu práva hradecká čili magdeburská, zahrnující též právo hrdelní a právo dědit po bezdětných. - 650 let
 • 1624 - Městu Dobrušce byly odňaty všechny výsady - 390 let
 • 1634 - 25. 2. V Chebu byl zavražděn spolu s Albrechtem z Valdštejna i jeho švagr, Adam Erdman hrabě Trčka z Lípy, majitel náchodského a novoměstského panství a dědic panství opočenského. - 380 let
 • 1639 - 13. 3. Zemřel Andreáš Nejman rytíř z Ryglic a Löwensteinu, úředník opočenského panství a majitel dvorů v Pulicích a Běstvinách. Byl pohřben v kostele u sv. Ducha. Narodil se r. 1570 v Ryglicích. - 375 let
 • 1649 - 24. 4. Hejtman opočenského panství Jan Rašín z Rýzmburka potvrdil jménem hraběte Rudolfa Colloredo artikule cechu řeznického v Dobrušce. - 365 let
 • 1699 - Dobrušský sládek Jan Tmej si u pramene ve Studánce vyléčil údajnou slepotu. - 315 let
 • 1709 - V Dobrušce byla zahájena přestavba kostela P. Marie a sv. Václava, která trvala až do roku 1724, kdy byl chrám přejmenován na kostel sv. Václava. - 305 let
 • 1744 - V Dobrušce se narodil Václav Chudý, vynikající vídeňský malíř miniatur a smaltové malby. Zemřel ve Vídni koncem roku 1780. - 270 let
 • 1764 - Jan Kliment Tibelli, tiskař v Hradci Králové, vydal knihu literátského kůru v Dobrušce "Bezpečné k blahoslavené věčnosti putování". - 250 let
 • 1769 - 11. 4. V Dobrušce se narodil pozdější významný národní buditel, hudební skladatel a spisovatel František Vladislav Hek, hrdina románu Aloise Jiráska "F. L. Věk". Zemřel 4. 9. 1847 v Letohradě, tehdejším Kyšperku. - 245 let
 • 1774 - 10. 7. Na radniční věž byly pořízeny hodiny. - 240 let
 • 1804 - Dobrušský učitel Josef Müller zřídil pro mládež školní knihovnu. - 210 let
 • 1804 - 31. 3. V Litomyšli se narodil vlastenecký kněz Jan Karel Rojek, významný regionální historik Opočenska a Novoměstska. Zemřel jako děkan v Budyni nad Ohří 11. 8. 1877. - 210 let
 • 1809 - Na místě bývalých stínadel na Novoměstském kopci u silnice postavil místní sochař Martin Bartoš pozdně rokokovou sochu Nejsvětější Trojice. Obnovena byla roku 1864. - 205 let
 • 1809 - 15. 8. V Kostelci nad Orlicí se narodil vlastenecký kněz a národní buditel, první historik města Dobrušky, Josef Mnohoslav Roštlapil. Zemřel v Dobrušce 10. 10. 1888. - 205 let
 • 1814 - 6. 10. Při pobytu u J. L. Zieglera na dobřanské faře sloužil v tamním kostele mši Josef Dobrovský, který v těchto dnech také navštívil v Dobrušce F. Vl. Heka. - 200 let
 • 1829 - Hodiny na radniční věži byly opatřeny ciferníky do všech čtyř stran. Doposud byly jen směrem k Opočnu a ke kostelu. - 185 let
 • 1829 - 9. 11. V Malé Skalici u Smiřic se narodil Václav František Viravský, pozdější učitel, textilní podnikatel, kronikář a v roce 1897 předseda správní komise v Dobrušce. Zemřel v Dobrušce 27. 3. 1913 a je zde též pochován. - 185 let
 • 1839 - 2. 1. V Mělčanech byla založena první obecní pamětní kniha. - 175 let
 • 1844 - 23. 4. V Táboře se narodil Jiří Václav Dlouhý, v letech 1890 - 1905 ředitel měšťanské školy v Dobrušce a hudební skladatel. Zemřel v Novém Městě nad Metují 26. 4. 1919. - 170 let
 • 1844 - Při východu z náměstí do Pulické ulice mezi domy s dnešními čp. 20 a 21 byla zbořena tzv. "Branka", pátý vchod do města. - 170 let
 • 1864 - 9. 1. V Dobrušce se narodil JUDr. Josef Laichter, autor "Sychrovy éry", knihy z dobrušského prostředí. Zemřel v Praze 23. 5. 1949. - 150 let
 • 1864 - Narodil se Karel Krauser, dobrušský podnikatel, příslušník protirakouského odboje.
 • 1914 - 15. 1. V Plzni se narodil František Matoušek, řezbář betlémů, malíř, fotograf a hudební skladatel. Zemřel v Dobrušce 15. 1. 1987. - 100 let
 • 1914 - Vypuknutí I. světové války. - 100 let
 • 1914 - V Dobrušce zřízen vojenský lazaret. - 100 let
 • 1914 - 30. 12. V dobrušském lazaretu zemřel první raněný voják Lazar Rosemberg ze Slovenska. Byl pohřben na městském hřbitově. - 100 let

 

Pozn.: Změna jednotlivých programů je vyhrazena. Přesné aktuální informace budou zveřejňovány v kulturních programech na webových stránkách města, v Dobrušském zpravodaji, Dobrušském listu a Dobrušském kaleidoskopu.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
5
2
5
3
4
4
6
5
5
6
5
7
5
8
4
9
5
10
5
11
5
12
5
13
5
14
6
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
6
22
5
23
5
24
5
25
5
26
5
27
5
28
6
29
5
30
5
31
5
1
5
2
5
3
4
4
5

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Publicita

mapa

nahoru