Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
Úvodní fotka Infocentrum
Úvodní fotka Kino 70
Úvodní fotka Městská knihovna
Úvodní fotka Vlastivědné muzeum
Úvodní fotka Kulturní dům
Úvodní fotka Bazén a koupaliště
Úvodní fotka Městský stadion
Úvodní fotka Sportovní hala
Úvodní fotka Sokolovna

Výroční zprávy

Hlavní úkoly

Hlavní úkoly vlastivědného muzea v Dobrušce na rok 2011

1. Práce se sbírkami

 • Konzervace sbírkového fondu
  Ošetřit sbírkový fond sklo a porcelán.
 • Evidence a zpracování sbírek
  Pokračovat v akci Paměť města a využít ji k obohacení muzejních sbírek o nové předměty. Přírůstky evidovat bezprostředně po nabytí. Pokračovat v digitální fotodokumentaci sbírek. Pokračovat v transkripci starých filmů na video. Dokončit zpracování a vytisknout nové katalogizační karty k přemístěným sbírkám. Zrevidovat a nově uložit sbírkový fond kreseb Věry Jičínské a Prokopa Laichtera.
 • Prezentace sbírek
  Umístit na internetové stránky muzea virtuální prohlídku nejzajímavějších muzejních exponátů a jednou ročně tuto sadu obměňovat.

2. Muzejní knihovna

Pokračovat v odborném zpracování muzejní knihovny. Zabezpečovat dostupnou výpůjční službu. Rozšiřovat nabídku titulů o další kroniky regionu. Aktualizovat seznam regionálních titulů. Podílet se na programu odborného zpracování regionální literatury pro Národní knihovnu České republiky. Připravit články do Dobrušského zpravodaje, upozorňujících na zajímavé tituly v muzejní knihovně.

3. Výzkumné programy

Rozšiřovat databázi kronik na Dobrušsku. Postupně zpřístupňovat všechny kroniky z okolních obcí a podle možnosti i kroniky církevní a soukromé v tištěné i digitální podobě.

Pokračovat ve fotodokumentaci a videodokumentaci současnosti. Pokračovat v natáčení zvukových záznamů vzpomínek pamětníků. Při videodokumentaci úzce spolupracovat s dobrušským televizním vysíláním.

Ve spolupráci s obecními kronikáři průběžně aktualizovat dokumentaci památek na Dobrušsku. Výstupy poskytovat orgánům státní památkové péče a jednotlivým obcím.

Poskytovat materiály a poradenský servis studentům středních a vysokých škol.

Paměť města:

Pokračovat v dlouhodobé akci, jejímž cílem je rozšíření informací a poznatků o dějinách Dobrušky, především ve 20. století. Zároveň by měla občanům přiblížit muzeum a jeho činnost. Zahájit spolupráci se školami v oblasti dokumentace, orientovat se zejména na rozhovory s pamětníky.

Základní rozčlenění záměru:

 • paměť věcí (trojrozměrné předměty)
 • paměť písma (archiválie, psané vzpomínky, kroniky apod.)
 • paměť slova (magnetofonové záznamy vzpomínek pamětníků - události, historky)
 • paměť fotografie (darování nebo poskytnutí fotografií k digitálnímu záznamu)
 • paměť filmu (8 mm, 16 mm, 35 mm filmy i videozáznamy - zapůjčit k přepisu na video)
 • paměť lidí (psané vzpomínky a životopisné medailónky významných regionálních osobností)

Zahájit odloženou realizaci dlouhodobého nosného muzejního programu Paměť regionu v obcích Dobré a Val.

4. Stálé expozice

Trvalou pozornost věnovat nadále kvalitě průvodcovské služby v domku F. L. Věka, na radnici i v expozici Židé v dějinách Dobrušky. Dokončit přípravu scénáře nové expozice v Laichterově domě. Připravit scénář pro novou expozici v čp. 45.

5. Výstavy

V muzeu:

 • Démoni a strašidla Karla Štětiny (červen - září)

V kině 70:

 • Řemeslo má zlaté dno (červen - září)
 • Sto let fotoateliéru Ouřada (říjen)

V synagoze:

 • Patchwork (září)

Putovní výstavy:

 • Národní obrození v Podorlicku - školy v Dobrušce a spádových obcích (od podzimu).

6. Akce pro veřejnost

Klub seniorů

Programy pro seniory, připravované se sborem Církve bratrské v Bystrém. Pravidelný čas každé pondělí od ledna do dubna a od listopadu do prosince vždy v 15 hodin v přednáškové síni muzea.

 • 7. února - Zahájení nového ročníku (Roman Toušek)
 • 14. února - 690 let Dobrušky (Jiří Mach)
 • 21. února - Posezení u kávy
 • 28. února - Církev a vlastenectví (Jiří Mach)
 • 7. března - Povídání o knížkách (Lenka Bendzová)
 • 14. března - Tkalcování na Zlatém potoce (Tereza Pavlíčková)
 • 21. března - Beseda se starostou města Petrem Tojnarem
 • 28. března - Čína (Milič Světlík)
 • 4. dubna - Posezení u kávy
 • 11. dubna - Filmové odpoledne (Jiří Mach)
 • 18. dubna - Velikonoce (Roman Toušek)

Podzimní sezóna:

 • 7. listopadu - Zahájení sezóny (Roman Toušek)
 • 14. listopadu - Jak se dělá televize (Zdeněk Friml, Jiří Mach)
 • 21. listopadu - Posezení u kávy
 • 28. listopadu - Události roku 1848 (Jiří Mach)
 • 5. prosince - Izrael (Roman Toušek)
 • 12. prosince - Sto let fotoateliéru Ouřada (Lenka Ouřadová)
 • 19. prosince - Vánoce (Roman Toušek)

Velikonoční jarmark (17. dubna)

Jarní přehlídka tradičních a uměleckých řemesel s doprovodným programem.

Mezinárodní den muzeí (18. května)

Při této příležitosti zpřístupnit všechny muzejní expozice zdarma. Expozice popularizovat především v regionálním tisku a městském televizním vysílání. Večerní výstup na věž radnice doplněný kulturním programem. Ve spolupráci se základními školami připravit Strašidelnou muzejní noc (20. května) s nočním průvodem strašidel městem.

Komorní pořady na dvorku domku F. L. Věka

Koncert absolventů ZUŠ (v případě nepříznivého počasí v synagoze)

Komorní pořady v synagoze

 • Koncert Polyfonního sdružení z Nového Města n. Met. (květen)
 • Absolventský koncert ZUŠ (červen)
 • Koncert mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka (listopad)

Čtení o...

Ve spolupráci s městskou knihovnou postupně připravit pořady pro školy "Čtení o..." se zaměřením na historickou a regionální literaturu:

 • Národní obrození
 • Alois Jirásek

Připravit programy z regionální historie

 • Hrůzostrašné příběhy z dobrušské katovny
 • Malovaná Dobruška (malíři, kteří kreslili a malovali naše město)
 • Humor našich pradědečků (veselé historky z dob dávných i nedávných)

Škola v muzeu

K 80. výročí založení muzea zorganizovat programy ve spolupráci se ZŠ a gymnáziem.

Cestopisné přednášky

Připravit ve spolupráci s městskou knihovnou v malém sále kina (dvě na jaře a dvě na podzim).

Den otevřených dveří v depozitářích v Domašíně (listopad)

Zpřístupnit nové depozitáře v Domašíně s výstavou. Spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů v Domašíně.

Vánoční jarmark (11. prosince)

Vánoční přehlídka tradičních a uměleckých řemesel s doprovodným kulturním programem.

7. Publikační a propagační činnost

 • Filmy
  Dobrušská radnice (dokončit)
  Dobrušskou minulostí, XVIII. díl
  Propagační film o dobrušském muzeu (scénář)
 • CD ROM
  Dobruško ve středověku
  Památky na Dobrušsku
  Alois Beer
 • DVD
  Dobrušskou minulostí I. část
 • Publikace
  Památky Dobrušska (textová příprava)
  Zlatý věk města Dobrušky (konec 15. - 20. léta 17. století - příprava)
 • Počítačové prezentace
  Pro školy připravit počítačové prezentace z regionálních dějin (po dohodě s učiteli dějepisu a vlastivědy):
  Alois Jirásek a Podorlicko
  Památky Dobrušska
 • Internet
  Průběžně aktualizovat webové stránky muzea. Připravit a aktualizovat virtuálního průvodce po dobrušském muzeu a jeho nejatraktivnějších sbírkách.
 • Spolupráce se sdělovacími prostředky
  Propagace akcí muzea v Dobrušském zpravodaji a v dobrušském televizním vysílání. Spolupráce s královéhradeckým studiem Českého rozhlasu na reportážích o práci a aktivitách muzea. Články a propagační příspěvky do regionálního periodického tisku.
  Příspěvky do Dobrušského zpravodaje:
  • Seriál o dobrušských ulicích v díle Aloise Beera. Dvanáctidílný seriál - procházka po dobrušských ulicích. Z Beera použít jak obrázky, tak i text - charakteristiky obyvatel, historické exkurzy apod.
   1. Náměstí F. L. Věka
   2. Šubertovo náměstí
   3. Opočenská ulice
   4. Pulická ulice
   5. Park
   6. Kostelní ulice
   7. Křovická ulice
   8. Svatodušská ulice (Fr. Kupky)
   9. Domašínská ulice
   10. Solnická ulice
   11. Novoměstská ulice
   12. Dobytčí trh
  • Seriál K čemu je to dobré?; vybrané muzejní předměty, u nichž má čtenář uhodnout jejich funkci (každý měsíc, vyhodnotit jako soutěž s odměnami v podobě knižních publikací).
  • Seriál článků o muzejní knihovně, tématicky zaměřených na vybrané okruhy.
 • Významná výročí
  • 650 let dobrušského školství (1361)
  • 650 let od první zprávy o Běstvinách, Pulicích a Křovicích
  • 150 let od založení pěveckého spolku Dobroš (1861)
  • 100 let Stuhy (1911)
  • 80 let dobrušského muzea (1931)
  • 50 let pobočky Univerzity Karlovy v Dobrušce (1961)
  • 50 let Základní umělecké školy v Dobrušce (1961)
  • 50 let od založení Klubu důchodců (1961)
  • 50 let Dobrušského zpravodaje (1961)

 

Pozn.: Změna jednotlivých programů je vyhrazena. Přesné aktuální informace budou zveřejňovány v kulturních programech na webových stránkách města, v Dobrušském zpravodaji, Dobrušském listu a Dobrušském kaleidoskopu.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
3
29
3
30
4
31
6
1
4
2
5
3
5
4
4
5
5
6
4
7
5
8
5
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
6
20
5
21
5
22
4
23
4
24
5
25
5
26
5
27
5
28
4
29
4
30
4

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Publicita

mapa

nahoru