Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
Úvodní fotka Infocentrum
Úvodní fotka Kino 70
Úvodní fotka Městská knihovna
Úvodní fotka Vlastivědné muzeum
Úvodní fotka Kulturní dům
Úvodní fotka Bazén a koupaliště
Úvodní fotka Městský stadion
Úvodní fotka Sportovní hala
Úvodní fotka Sokolovna

Výroční zprávy

Hlavní úkoly

Hlavní úkoly vlastivědného muzea v Dobrušce na rok 2010

1. Práce se sbírkami

 • Konzervace sbírkového fondu
  Ošetřit sbírkový fond betlémů.
 • Evidence a zpracování sbírek
  Pokračovat v akci Paměť města a využít ji k obohacení muzejních sbírek o nové předměty. Přírůstky evidovat bezprostředně po nabytí. Pokračovat v digitální fotodokumentaci sbírek. Pokračovat v transkripci starých filmů na video. Přemanipulovat sbírkový fond starých tisků. Zpracovat a vytisknout nové katalogizační karty k přemístěným sbírkám.
 • Prezentace sbírek
  Umístit na internetové stránky muzea virtuální prohlídku nejzajímavějších muzejních exponátů.

2. Muzejní knihovna

Pokračovat v odborném zpracování muzejní knihovny. Zabezpečovat dostupnou výpůjční službu. Rozšiřovat nabídku titulů o další kroniky regionu. Aktualizovat seznam regionálních titulů. Podílet se na programu odborného zpracování regionální literatury pro Národní knihovnu České republiky. Připravit články do Dobrušského zpravodaje, upozorňujících na zajímavé tituly v muzejní knihovně.

3. Výzkumné programy

Rozšiřovat databázi kronik na Dobrušsku. Postupně zpřístupňovat všechny kroniky z okolních obcí a podle možnosti i kroniky církevní a soukromé v tištěné i digitální podobě.

Pokračovat ve fotodokumentaci a videodokumentaci současnosti. Pokračovat v natáčení zvukových záznamů vzpomínek pamětníků. Při videodokumentaci úzce spolupracovat s dobrušským televizním vysíláním.

Ve spolupráci s obecními kronikáři průběžně aktualizovat dokumentaci památek na Dobrušsku. Výstupy poskytovat orgánům státní památkové péče a jednotlivým obcím.

Poskytovat materiály a poradenský servis studentům středních a vysokých škol.

Paměť města:

Pokračovat v dlouhodobé akci, jejímž cílem je rozšíření informací a poznatků o dějinách Dobrušky, především ve 20. století. Zároveň by měla občanům přiblížit muzeum a jeho činnost.

Základní rozčlenění záměru:

 • paměť věcí (trojrozměrné předměty)
 • paměť písma (archiválie, psané vzpomínky, kroniky apod.)
 • paměť slova (magnetofonové záznamy vzpomínek pamětníků - události, historky)
 • paměť fotografie (darování nebo poskytnutí fotografií k digitálnímu záznamu)
 • paměť filmu (8 mm, 16 mm, 35 mm filmy i videozáznamy - zapůjčit k přepisu na video)
 • paměť lidí (psané vzpomínky a životopisné medailónky významných regionálních osobností)

Zahájit realizaci dlouhodobého nosného muzejního programu Paměť regionu v obcích Dobré a Val.

4. Stálé expozice

Trvalou pozornost věnovat nadále kvalitě průvodcovské služby v domku F. L. Věka, na radnici i v expozici Židé v dějinách Dobrušky. Podle finančních možností přebudovat stálou expozici v domku F. Vl. Heka s důrazem na románové a filmové zpracování jeho osudů. Pokračovat v přípravách nové expozice v Laichterově domě.

5. Výstavy

V muzeu:

 • Obrazy Josefa Kejvala (26. dubna - 9. května)
 • 690 let Dobrušky (26. června - 10. září)
 • Péče o památky na Dobrušsku (20. září - 1. října)

V městské knihovně:

 • Bible - kniha knih (květen, ve spolupráci s církvemi)

V městském lapidáriu:

 • Pověsti z Dobrušska (červen - červenec, ilustrace Karla Štětiny)

V kině 70:

 • Zlatá léta šedesátá ( říjen, kultura v Dobrušce v šedesátých letech 20. století)

Putovní výstavy:

 • Národní obrození v Podorlicku - školy v Dobrušce a spádových obcích.

6. Akce pro veřejnost

Přednášky

Programy zaměřené na nejširší veřejnost (leden - březen a říjen - prosinec).

 • Indonésie
 • Střední a severní Chile

Podzimní programy budou upřesněny. Pořady jsou připravovány ve spolupráci s městskou knihovnou.

Klub seniorů

Programy pro seniory, připravované se sborem Církve bratrské v Bystrém. Pravidelný čas každé pondělí od ledna do dubna a od listopadu do prosince vždy v 15 hodin v přednáškové síni muzea.

 • 4. ledna - Zahájení (Roman Toušek)
 • 11. ledna - 690 let města Dobrušky (Jiří Mach)
 • 18. ledna- Posezení u kávy
 • 25. ledna - Z Moskvy do Petrohradu po stopách umění (Jiří Mach)
 • 1. února - Beseda s představiteli města Dobrušky
 • 8. února - Nové archeologické objevy na Dobrušsku (Josef Flégl)
 • 15. února - Filmy o dobrušských kostelech (Jiří Mach)
 • 22. února - Zvonice v Podorlicku (Petr Slavík)
 • 1. března - Ptačí vítání jara (Vojtěch Volf)
 • 8. března - Posezení u kávy
 • 15. března - Na ryby do Norska (Milič Světlík)
 • 22. března - 60 let dobrušského Světa loutek (Jitka Kozubová)
 • 29. března - Velikonoce (Roman Toušek)
 • 12. dubna - Církve a vlastenectví v našem regionu (Jiří Mach)
 • 19. dubna - Posezení u kávy
 • 26. dubna - Výlet

Podzimní programy budou upřesněny.

Velikonoční jarmark (28. března)

Jarní přehlídka tradičních a uměleckých řemesel s doprovodným programem.

Mezinárodní den muzeí (18. května)

Při této příležitosti zpřístupnit všechny muzejní expozice zdarma. Expozice popularizovat především v regionálním tisku a městském televizním vysílání. Večerní výstup na věž radnice doplněný kulturním programem.

Komorní pořady na dvorku domku F. L. Věka

Literárně hudební pořady a koncerty. Program bude upřesněn.

Toulky po dobrušských památkách (neděle 5. září)

Do programu Toulek zařadit kovárnu, pastorační centrum s výstavou 250 let od zahájení přestavby kostela sv. Ducha, pivovar (výstava 690 let dobrušského pivovarnictví), židovský hřbitov (holocaust v Dobrušce). Ke spolupořadatelství přizvat Staročeský pivovárek, s.r.o., židovskou obec v Praze a Děkanský úřad římskokatolické církve v Dobrušce.

Den otevřených dveří v depozitářích v Domašíně (listopad)

Zpřístupnit nové depozitáře v Domašíně s výstavou o historii obce. Spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů v Domašíně.

Vánoční jarmark (12. prosince)

Vánoční přehlídka tradičních a uměleckých řemesel s doprovodným kulturním programem.

7. Publikační a propagační činnost

 • Natočit filmy
  Dobrušská radnice (dokončit)
  Dobrušskou minulostí, XVIII. díl
 • CD ROM
  Dobruško ve středověku (příprava)
  Památky na Dobrušsku (příprava)
  Alois Beer (příprava)
 • Vydat DVD
  Nejslavnější rodák, Dobrušská radnice
  Dobrušskou minulostí I. část
  Dějiny Dobrušky v datech
 • Publikace
  Dobrušská privilegia
  Pověsti z Dobrušska
  Dobrušsko ve středověku
  Památky Dobrušska (příprava)
 • Počítačové prezentace
  Pro školy připravit počítačové prezentace z regionálních dějin (po dohodě s učiteli dějepisu a vlastivědy):
  Alois Jirásek a Podorlicko
  Památky Dobrušska
  Procházka po staré Dobrušce
 • Internet
  Připravit virtuálního průvodce po dobrušském muzeu a jeho nejatraktivnějších sbírkách. Vytvořit novou náplň webových stránek muzea.
 • Spolupráce se sdělovacími prostředky
  Propagace akcí muzea v Dobrušském zpravodaji a v dobrušském televizním vysílání. Spolupráce s královéhradeckým studiem Českého rozhlasu na reportážích o práci a aktivitách muzea. Články a propagační příspěvky do regionálního periodického tisku.

 

Pozn.: Změna jednotlivých programů je vyhrazena. Přesné aktuální informace budou zveřejňovány v kulturních programech na webových stránkách města, v Dobrušském zpravodaji, Dobrušském listu a Dobrušském kaleidoskopu.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
3
29
3
30
4
31
6
1
4
2
5
3
5
4
4
5
5
6
4
7
5
8
5
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
6
20
5
21
5
22
4
23
4
24
5
25
5
26
5
27
5
28
4
29
4
30
4

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Publicita

mapa

nahoru