Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
Úvodní fotka Infocentrum
Úvodní fotka Kino 70
Úvodní fotka Městská knihovna
Úvodní fotka Vlastivědné muzeum
Úvodní fotka Kulturní dům
Úvodní fotka Bazén a koupaliště
Úvodní fotka Městský stadion
Úvodní fotka Sportovní hala
Úvodní fotka Sokolovna

Výroční zprávy

Hlavní úkoly

Hlavní úkoly vlastivědného muzea v Dobrušce na rok 2009

1. Práce se sbírkami

 • Konzervace sbírkového fondu
  Ošetřit sbírkový fond nábytku, deponovaný v Domašíně. Instalovat regály ve zbývající prostoře domašínských depozitářů v přízemí.
 • Evidence a zpracování sbírek
  Pokračovat v akci Paměť města a využít ji k obohacení muzejních sbírek o nové předměty. Přírůstky evidovat bezprostředně po nabytí. Pokračovat v digitální fotodokumentaci sbírek. Pokračovat v transkripci starých filmů na video.
  Přemístit do depozitářů v Domašíně sbírku modelů a další sbírkové předměty dle výběru.
 • Prezentace sbírek
  Připravovat virtuální prohlídku nejzajímavějších muzejních exponátů na internetových stránkách muzea.

2. Muzejní knihovna

Pokračovat v odborném zpracování muzejní knihovny. Zabezpečovat dostupnou výpůjční službu. Rozšiřovat nabídku titulů o další kroniky regionu. Aktualizovat seznam regionálních titulů. Podílet se na programu odborného zpracování regionální literatury pro Národní knihovnu České republiky. Připravit články do Dobrušského zpravodaje, upozorňujících na zajímavé tituly v muzejní knihovně.

3. Výzkumné programy

Věnovat zvýšenou pozornost zejména dokumentaci lidové architektury a podkladům pro turisticko-informační trasy po památkách lidové architektury našeho kraje.

Rozšiřovat databázi kronik na Dobrušsku. Postupně zpřístupňovat všechny kroniky z okolních obcí a podle možnosti i kroniky církevní a soukromé v tištěné i digitální podobě.

Pokračovat ve fotodokumentaci a videodokumentaci současnosti. Pokračovat v natáčení zvukových záznamů vzpomínek pamětníků. Zaměřit se zvláště na ochotnické divadlo.

Ve spolupráci s obecními kronikáři průběžně aktualizovat dokumentaci památek na Dobrušsku. Výstupy poskytovat orgánům státní památkové péče a jednotlivým obcím.

Poskytovat materiály a poradenský servis studentům středních a vysokých škol.

Paměť města:

Pokračovat v dlouhodobé akci, jejímž cílem je rozšíření informací a poznatků o dějinách Dobrušky, především ve 20. století. Zároveň by měla občanům přiblížit muzeum a jeho činnost.

Základní rozčlenění záměru:

 • paměť věcí (trojrozměrné předměty)
 • paměť písma (archiválie, psané vzpomínky, kroniky apod.)
 • paměť slova (magnetofonové záznamy vzpomínek pamětníků - události, historky)
 • paměť fotografie (darování nebo poskytnutí fotografií k digitálnímu záznamu)
 • paměť filmu (8 mm, 16 mm, 35 mm filmy i videozáznamy - zapůjčit k přepisu na video)
 • paměť lidí (psané vzpomínky a životopisné medailónky významných regionálních osobností)

Zahájit realizaci dlouhodobého nosného muzejního programu Paměť regionu v obcích Dobré, Hlinné, Kamenice, Rovné, Chmeliště.

4. Stálé expozice

Trvalou pozornost věnovat nadále kvalitě průvodcovské služby v domku F. L. Věka, na radnici i v expozici Židé v dějinách Dobrušky. Zrušit stálou expozici Malé dějiny Dobrušky na radnici a nahradit ji novou stálou expozicí zaměřenou na mládí Františka Kupky a jeho prvotiny.

5. Výstavy

V muzeu:

 • 300 let barokního kostela sv. Václava - 9. - 20. března
 • Veronika Rydlová (krajka) - 11. - 24. května
 • František Vladislav Hek historický, románový a filmový - 22. června - 28. srpna
 • Staré tisky ve sbírkách dobrušského muzea - 7. - 27. září

V městské knihovně:

 • Duchovní a vlastenecké tradice regionu - 1. - 27. září

V kině 70:

 • 40 let kina 70 (13. března)

V městském lapidáriu:

 • Knížky za mřížemi (listopad - k 20. výročí sametové revoluce)

Putovní výstavy:

 • Dobrušská privilegia - dobrušské školy

Výstavy pro zahraničí (Maďarsko, Holandsko, Polsko):

 • Dobruška

Pozn.: Tyto výstavy budou připraveny s doplňujícími texty v angličtině.

6. Akce pro veřejnost

Setkání v muzeu

Programy zaměřené na nejširší veřejnost (leden - březen a říjen - prosinec). Pravidelný čas jednou za měsíc ve čtvrtek od 19 hodin v přednáškové síni muzea, nebo v sále odboru dopravy.

 • 15. ledna - Příběhy muzejních předmětů (Mach)
 • 12. února - Putování po Nepálu (Pavel Jech - sál odboru dopravy)
 • 11. března - Dinosauři (Socha - sál odboru dopravy)

Podzimní programy budou upřesněny.

Klub seniorů

Programy pro seniory, připravované se sborem Církve bratrské v Bystrém. Pravidelný čas každé pondělí od ledna do dubna a od listopadu do prosince vždy v 15 hodin v přednáškové síni muzea.

 • 5. ledna - Příběhy muzejních předmětů (Mach)
 • 12. ledna - Dobrušské památky a jejich ochrana (Slavík)
 • 19. ledna - Putování po Nepálu (M. Světlík)
 • 26. ledna - Povídání o dobrušské radnici (Mach)
 • 2. února - Beseda s ing. Matoušovou, ved. odboru soc. věcí
 • 9. února - Posezení u kávy (Křesťanské centrum CB)
 • 16. února - Procházka po Paříži (Mach)
 • 23. února - Národní obrození v Podorlicku (Mach)
 • 2. března - Beseda se starostou Dobrušky Petrem Tojnarem
 • 9. března - Posezení u kávy (Křesťanské centrum CB)
 • 16. března - Dobruška v literatuře (Mach)
 • 23. března - Ptactvo dobrušského regionu (Volf)
 • 30. března - Mládí Františka Kupky (Mach)
 • 6. dubna - Velikonoce (Toušek)
 • 20. dubna - Filmy ze staré Dobrušky
 • 27. dubna - výlet

Podzimní programy budou upřesněny.

Mezinárodní den muzeí (18. května)

Při této příležitosti zpřístupnit všechny muzejní expozice zdarma. Expozice popularizovat především v regionálním tisku a městském televizním vysílání.

Konference k dvoustému výročí narození J. M. Roštlapila

(září)

Slavnostní večer k 240. výročí narození F. Vl. Heka

kino 70, promítání 13. dílu seriálu F. L. Věk, beseda s G. Vránovou a F. Filipem (říjen)

7. Publikační a propagační činnost

 • Rozšířit sortiment prodávaných publikací a upomínkových předmětů ve stálých expozicích muzea
  domek F. L. Věka
  radnice s expozicí Mládí Františka Kupky
  muzeum s expozicí Židé v dějinách Dobrušky
 • Připravit nové upomínkové předměty
  pohlednice s obrazy Františka Kupky a památkami na Kupku
  soubor pohlednic s obrazy Františka Kupky
  pohlednice s obrázky Aloise Beera
  soubor pohlednic s obrázky Aloise Beera
  skládačka Mládí Františka Kupky v angličtině
  skládačka Prvotiny Františka Kupky v angličtině
 • Natočit filmy
  Dobrušská radnice
  Dobruškou minulostí 18. a 19. díl
 • CD ROM
  Dějiny Dobrušky v datech
  Kronika válek v Podorlicku
  Dobruško ve středověku (příprava)
  Památky na Dobrušsku (příprava)
  Alois Beer (příprava)
 • Vydat DVD
  Dobruškou minulostí - I. část
  Nejslavnější rodák, Dobrušská radnice
 • Publikace
  Ptactvo Dobrušska
  Sborník z konference k dvoustému výročí narození J. M. Roštlapila
 • Počítačové prezentace
  Pro školy připravit počítačové prezentace z regionálních dějin (po dohodě s učiteli dějepisu a vlastivědy)
 • Internet
  Začít s přípravou virtuálního průvodce po dobrušském muzeu a jeho nejatraktivnějších sbírkách.
 • Spolupráce se sdělovacími prostředky
  Propagace akcí muzea v Dobrušském zpravodaji a v dobrušském televizním vysílání. Spolupráce s královéhradeckým studiem Českého rozhlasu na reportážích o práci a aktivitách muzea. Články a propagační příspěvky do regionálního periodického tisku.

 

Pozn.: Změna jednotlivých programů je vyhrazena. Přesné aktuální informace budou zveřejňovány v kulturních programech na webových stránkách města, v Dobrušském zpravodaji, Dobrušském listu a Dobrušském kaleidoskopu.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
5
2
5
3
4
4
6
5
5
6
5
7
5
8
4
9
5
10
5
11
5
12
5
13
5
14
6
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
6
22
5
23
5
24
5
25
5
26
5
27
5
28
6
29
5
30
5
31
5
1
5
2
5
3
4
4
5

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Publicita

mapa

nahoru