Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
Úvodní fotka Infocentrum
Úvodní fotka Kino 70
Úvodní fotka Městská knihovna
Úvodní fotka Vlastivědné muzeum
Úvodní fotka Kulturní dům
Úvodní fotka Bazén a koupaliště
Úvodní fotka Městský stadion
Úvodní fotka Sportovní hala
Úvodní fotka Sokolovna

Výroční zprávy

Hlavní úkoly

Hlavní úkoly muzea v Dobrušce na rok 2008

1. Práce se sbírkami

 • Konzervace sbírkového fondu
  Dokončit revizi a nové uložení sbírek textilu. Nově uložit a zrevidovat sbírky přemístěné z čp. 360.
 • Evidence a zpracování sbírek
  Uspořádat a zapsat novou lokaci sbírkových předmětů v depozitářích v Domašíně. Pokračovat v akci Paměť města a využít ji k obohacení muzejních sbírek o nové předměty. Přírůstky evidovat bezprostředně po nabytí. Pokračovat v digitální fotodokumentaci sbírek. Pokračovat v transkripci starých filmů na video.
  Revidovat archivní sbírku muzea a aktualizovat její inventář.
 • Prezentace sbírek
  Připravit seriál článků popularizující muzejní sbírky do Dobrušského zpravodaje.

2. Muzejní knihovna

Pokračovat v odborném zpracování muzejní knihovny. Zabezpečovat dostupnou výpůjční službu. Rozšiřovat nabídku titulů o kroniky regionu. Aktualizovat seznam regionálních titulů. Podílet se na programu odborného zpracování regionální literatury pro Národní knihovnu České republiky. Připravit články do Dobrušského zpravodaje, upozorňujících na zajímavé tituly v muzejní knihovně.

3. Výzkumné programy

 • V tomto roce věnovat zvýšenou pozornost zejména dokumentaci lidové architektury a podkladům pro turisticko-informační trasy po památkách lidové architektury našeho kraje.
 • Rozšiřovat databázi kronik na Dobrušsku.
 • Podílet se na mezinárodní konferenci k životu a dílu Františka Kupky, kterou zamýšlí organizovat Královéhradecký kraj. Připravit podklady k zamýšlené publikaci a referát na tuto konferenci.
 • Postupně zpřístupňovat všechny kroniky z okolních obcí a kroniky církevní v tištěné i digitální podobě.
 • Pokračovat ve fotodokumentaci a videodokumentaci současnosti. Pokračovat v natáčení zvukových záznamů vzpomínek pamětníků.
 • Ve spolupráci s obecními kronikáři průběžně aktualizovat dokumentaci památek na Dobrušsku. Výstupy poskytovat orgánům státní památkové péče a jednotlivým obcím.
 • Poskytovat materiály a poradenský servis studentům středních a vysokých škol.

Paměť města:

Pokračovat v dlouhodobé akci, jejímž cílem je rozšíření informací a poznatků o dějinách Dobrušky, především ve 20. století. Zároveň by měla občanům přiblížit muzeum a jeho činnost.

Základní rozčlenění záměru:

 • paměť věcí (trojrozměrné předměty)
 • paměť písma (archiválie, psané vzpomínky, kroniky apod.)
 • paměť slova (magnetofonové záznamy vzpomínek pamětníků - události, historky)
 • paměť fotografie (darování nebo poskytnutí fotografií k digitálnímu záznamu)
 • paměť filmu (8 mm, 16 mm, 35 mm filmy i videozáznamy - zapůjčit k přepisu na video)
 • paměť lidí (psané vzpomínky a životopisné medailónky významných regionálních osobností)

Připravit koncepci dlouhodobého nosného muzejního programu Paměť regionu.

4. Stálé expozice

Trvalou pozornost věnovat nadále kvalitě průvodcovské služby v domku F. L. Věka, na radnici i v expozici Židé v dějinách Dobrušky. Trvale zpřístupnit galerii prvotin Františka Kupky na radnici.

5. Výstavy

 • Velikonoční tradice (16. března, světnička domku F. L. Věka)
 • Obrazy a keramika Věry Jičínské-Laichterové (květen, muzeum)
 • Obrazy Jany Schmidtové a řezby Ladislava Šulce (červen - srpen, muzeum)
 • Výtvarné dílo Hany Kozubové (září, muzeum)
 • Historie dobrušského školství (6. září, Toulky po dobrušských památkách, gymnázium)
 • 150 let Církve bratrské (6. září, Toulky po dobrušských památkách, Domeček na rozcestí CB)
 • Z historie Československé církve husitské v Dobrušce (6. září, Toulky po dobrušských památkách, Husův sbor)
 • Nábytek starý a nový (6. září, Toulky po dobrušských památkách, fa Jech)
 • Vánoční dekorace (prosinec, muzeum)

Putovní výstavy:

 • Historie dobrušského školství

6. Akce pro veřejnost

Setkání v muzeu

Programy zaměřené na nejširší veřejnost (leden - březen a říjen - prosinec). Pravidelný čas jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek od 19 hodin v přednáškové síni muzea.

 • 10. ledna - Senzace ze starých kronik
 • 24. ledna - Alois Beer
 • 14. února - Národní parky USA (Milič Světlík, Pavel Jech)
 • 28. února - Pravěk Dobrušska (Josef Flégl)
 • 13. března - Dobrušsko ve středověku (Dragoun)
 • 27. března - Dějepisci města Dobrušky (Mach)

Programy na podzimní sezónu budou upřesněny před jejím zahájením.

 • 6. listopadu - Kriminální případy ze starých kronik
 • 20. listopadu - Sto let dobrušské železnice
 • 4. prosince - Cestopisná přednáška
 • 18. prosince - Vánoce v české kultuře

Klub seniorů

Programy pro seniory, připravované se sborem Církve bratrské v Bystrém. Pravidelný čas každé pondělí od ledna do dubna a od listopadu do prosince vždy v 15 hodin v přednáškové síni muzea.

Ročník 2007 - 2008:

 • 7. ledna - Beseda s ing. Ivanou Matoušovou, vedoucí odboru sociálních věcí
 • 14. ledna - Posezení u kávy
 • 21. ledna - Dobruška ve filmech Alfreda a Jaromíra Šrenkových
 • 28. ledna - Beseda se starostou města Petrem Tojnarem
 • 4. února - Dobruška ve fotografiích Alfreda a Jaromíra Šrenkových
 • 11. února - Alois Beer
 • 18. února - Senzace ze starých kronik
 • 25. února - Nejstarší historie školství v Dobrušce (Frýda)
 • 3. března - Pravěk Dobrušska (Josef Flégl)
 • 10. března - Posezení u kávy
 • 17. března - Velikonoce (Toušek)
 • 31. března - Dějepisci města Dobrušky (Mach)
 • 7. dubna - Vyprávění o vlaštovkách (Volf)
 • 14. dubna - Beseda s Jankou Schmidtovou
 • 21. dubna - Filmy ze staré Dobrušky
 • 28. dubna - Výlet

Programy od listopadu do prosince budou upřesněny před zahájením další sezóny.

 • 3. listopadu - Zahájení nového ročníku
 • 10. listopadu - Beseda s místostarostkou Blankou Čiháčkovou
 • 24. listopadu - Posezení u kávy
 • 1. prosince - Beseda s betlémářem Josefem Hánlem
 • 8. prosince - Sto let dobrušské železnice
 • 15. prosince - Kriminální případy ze starých kronik
 • 22. prosince - Vánoce

Velikonoční vítání jara (16. března)

Ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Dobrušce. V domku F. L. Věka výstava Velikonoční tradice, v klubu důchodců Velikonoční jarmark lidových řemesel. Před domkem F. L. Věka kulturní programy.

Mezinárodní den muzeí (18. května)

Při této příležitosti zpřístupnit všechny muzejní expozice zdarma. Expozice popularizovat především v regionálním tisku a městském televizním vysílání.

Dny evropského kulturního dědictví (7. září)

K tomuto dni připravit rozsáhlou akci, při níž budou zpřístupněny některé vybrané dobrušské památky. Památky by byly zpřístupněny zdarma a v některých památkových objektech připraví muzeum tematicky zaměřené výstavy. Při přípravě a realizaci této akce bude muzeum spolupracovat s vlastníky památek, dobrovolnými spolupracovníky a se skauty.

Zpřístupněné objekty:

 • Husův sbor (Historie dobrušské sboru Církve československé husitské, výstup na věž)
 • Nádraží (jízdy historického vlaku)
 • Domeček na rozcestí (Historie Církve bratrské)
 • Čp. 481 (firma Jech - Nábytek dříve a nyní)
 • Gymnázium (Historie dobrušského školství)
 • Klub vojenské historie (ukázky historické vojenské techniky)
 • Servisbal (Historie kartonážní výroby, 15 let firmy)

Vánoční jarmark uměleckých lidových řemesel

Prodejní stánky a ukázky lidové umělecké řemeslné výroby, doprovodný program.

7. Publikační a propagační činnost

 • Natočit filmy
  Dobrušská radnice
  Dobruškou minulostí 18. a 19. díl
 • CD ROM
  Kronika válek v Podorlicku
  Dějiny Dobrušky v datech
  Dobruško ve středověku (příprava)
  Památky na Dobrušsku (příprava)
  Alois Beer (příprava)
 • Vydat DVD
  Dobruškou minulostí
  Nejslavnější rodák, Dobrušská radnice
  Dobruška ve starých filmech 4. a 5. díl (Šrenkovi)
 • Publikace
  Připravit návrh dobrušského kalendáře na rok 2009
  Připravit malotirážní publikaci Dobrušsko ve středověku
  Připravit reprezentativní publikaci Dobruška.
 • Internet
  Začít s přípravou virtuálního průvodce po dobrušském muzeu a jeho nejatraktivnějších sbírkách.
 • Spolupráce se sdělovacími prostředky
  Seriál článků v Dobrušském zpravodaji pod názvem Příběhy muzejních předmětů. Propagace akcí muzea v Dobrušském zpravodaji a v dobrušském televizním vysílání. Spolupráce s královéhradeckým studiem Českého rozhlasu na reportážích o práci a aktivitách muzea. Články a propagační příspěvky do regionálního periodického tisku. Podíl na propagaci Františka Kupky v místních, regionálních i celostátních sdělovacích prostředcích.

 

Pozn.: Změna jednotlivých programů je vyhrazena. Přesné aktuální informace budou zveřejňovány v kulturních programech na webových stránkách města, v Dobrušském zpravodaji a Dobrušském kaleidoskopu.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
3
29
3
30
4
31
6
1
4
2
5
3
5
4
4
5
5
6
4
7
5
8
5
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
6
20
5
21
5
22
4
23
4
24
5
25
5
26
5
27
5
28
4
29
4
30
4

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Publicita

mapa

nahoru