Historické a kulturní památky - Laichterův dům čp. 360

A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Laichterův dům čp. 360

Adresa

Domašínská 360
518 01 Dobruška

GPS: 50° 17′ 34.36″N  16° 9′ 50.473″E

zobrazit v mapě

Asi 50 metrů od kovárny do Domašínské ulice stojí domek čp. 360. Odtud pocházeli a sem se rádi vraceli členové rodiny Laichterovy, z nichž mnozí se výrazně zapsali do českých kulturních dějin. Nejvýznamnější z nich byl PhDr. h.c. Jan Laichter. Narodil se v Dobrušce 28. prosince 1858. Vyučil se obchodním příručím a vlastním studiem získal znalosti cizích jazyků a literatury. Za pomoci F. A. Šuberta byl v roce 1882 zaměstnán v Ottově nakladatelství, kde získával zkušenosti spoluredigováním Ottova slovníku naučného a Ruské knihovny. V roce 1893 založil s profesory T. G. Masarykem a Františkem Drtinou měsíčník "Naše doba" a postupně budoval vlastní nakladatelství. Laichterova vydavatelská činnost spoluvytvářela trvalé hodnoty české literární a knižní kultury první poloviny 20. století. Vycházely zde například překlady antických autorů, česká moderní i klasická beletrie, či špičková vědecká díla zejména z oboru historie (edice České dějiny) a řada dalších hodnotných prací. Za zásluhy o českou knižní kulturu byl Janu Laichterovi udělen Univerzitou Karlovou v Praze 18. prosince 1945 čestný doktorát filozofie. Zemřel v Praze 31. října 1946.

Bratr Jana Laichtera, JUDr. Josef Laichter (1864 - 1949) se vedle úřední právnické dráhy věnoval i činnosti spisovatelské. Ve svých románech se zabýval zejména otázkami sociálně etickými. O Dobrušce 80. let 19. století vypráví jeho román "Sychrova éra" (1892).

Jeden ze synů Jana Laichtera, Prokop (1898 - 1975), se vedle svých dalších četných kulturních zájmů věnoval především výtvarnému umění, kde jsou hodnotné zejména jeho knižní ilustrace. Byl také iniciátorem velkorysého daru městu Dobrušce, jenž obsahoval část nakladatelského archivu, rodinný archiv a umělecké sbírky. První Prokopovou ženou byla Anuše, rozená Koubová, druhou akademická malířka Věra Jičínská (1898 - 1961). Jičínská studovala u Jana Zrzavého a z její tvorby vynikají zejména obrazy tzv. neorealistického stylu, který dochází svého ocenění až v dnešní době.