Ceník služeb

A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Expozice

Synagoga

Pronájem na akci do 4 hodin provozu:

celá budova (celkem 99 m2) 1 300 Kč, další započatá hodina 400 Kč
sál, šatna, WC (celkem 75 m2) 1 000 Kč, další započatá hodina 250 Kč
klubovna, kuchyňka (celkem 24 m2) 300 Kč, další započatá hodina 50 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

pozn. Prostory synagogy budou pronajímány pouze pro pořádání kulturních a společenských akcí nekomerčního charakteru. Z důvodu výjimečného charakteru interiéru si pronajímatel (město Dobruška), prostřednictvím vlastivědného muzea, vyhrazuje právo určit, pro jaké nekomerční akce bude synagoga pronajímána.

Vlastivědné muzeum

  plné vstupné snížené vstupné
Rodný domek F. V. Heka - F. L. Věka 40 Kč 20 Kč
Radnice 40 Kč 20 Kč
Historické expozice na Šubertově náměstí v čp. 45 a synagoze 40 Kč 20 Kč
Rýdlova vila - expozice Vojenské geografie 40 Kč 20 Kč
Vstupné do všech čtyř uvedených expozic 100 Kč 50 Kč

pozn. Výše vypsané ceny vstupného do expozic Vlastivědného muzea jsou ceny konečné.

Rýdlova vila

pronájem na akci do 4 hodin provozu (bez rozdílu místností): 100 Kč
za každou další započatou hodinu: 50 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

pozn. Pronajímatel (město Dobruška) si vyhrazuje právo u výjimečných akcí určit výši nájemného individuálně. Pro výjimečný charakter interiéru památkově chráněného objektu si pronajímatel, prostřednictvím vlastivědného muzea, vyhrazuje právo určit, pro jaké akce budou prostory v Rýdlově vile pronajímány.
 

Tento ceník schválený Radou města Dobrušky dne 22.02.2018 je platný od 01.03.2018

Mgr. Taťána Klapková
vedoucí Kulturních zařízení města Dobrušky