Ceník

A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Ceník služeb

  nekomerční akce    komerční akce pozn.
Sál, bar, vestibul, WC, divadelní šatna s WC (celkem 312 m2)
pronájem na akci do 4 hodin provozu 2 400 Kč 4 800 Kč včetně DPH
každá další započatá hodina 500 Kč 1000 Kč včetně DPH
+ 5% z tržby (počet diváků krát vstupné) při výši vstupného od 100 Kč
 
Vestibul, WC (celkem 25 m2)
pronájem na akci do 4 hodin provozu 200 Kč 400 Kč včetně DPH
každá další započatá hodina 50 Kč 50 Kč včetně DPH
 
Bar, vestibul, WC (celkem 70 m2)
pronájem na akci do 4 hodin provozu 400 Kč 700 Kč včetně DPH
každá další započatá hodina 50 Kč 100 Kč včetně DPH
 
Divadelní šatna s předsíní, WC (celkem 52 m2)
pronájem na akci do 4 hodin provozu 300 Kč 500 Kč včetně DPH
každá další započatá hodina 50 Kč 50 Kč včetně DPH
 
Plesy, taneční zábavy, diskotéky apod. od 18:00 do 03:00 hodin 2 400 Kč 6 500 Kč včetně DPH
každá další započatá hodina 500 Kč 1000 Kč včetně DPH
 
Prodejní akce
pronájem na akci do 4 hodin provozu   2 400 Kč včetně DPH
každá další započatá hodina   500 Kč včetně DPH
 
Šatna - odložený svršek na vydanou známku (v rámci pronájmů prostor) 5 Kč 5 Kč včetně DPH
Šatna - zavazadlo (v rámci pronájmů prostor) 5 Kč 5 Kč včetně DPH
pozn. Při odložení věcí do šatny v rámci kulturních akcí (divadlo, kino, výstava apod.) jsou výše uvedené ceny konečné.
 
pozn. Nekomerční akcí se rozumí akce, kde může být vybíráno vstupné a pořádají je příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Dobruška, spolky se sídlem v územním obvodu Dobrušky nebo příspěvkové organizace, spolky a profesionální soubory, jejichž zřizovatelem není město Dobruška a nemají sídlo v územním obvodu Dobrušky a předvádějí svou činnost pro školská zařízení (MŠ, ZŠ a SŠ) Dobrušky.
Pronajímatel (město Dobruška) si vyhrazuje právo u akcí komerčního i nekomerčního charakteru určit cenu služby individuálně.


Tento ceník schválený Radou města Dobrušky dne 22.02.2018 je platný od 01.03.2018

Mgr. Taťána Klapková
vedoucí Kulturních zařízení města Dobrušky