Aktuality - MUTINOVO NAROVNÁNÍ

A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

MUTINOVO NAROVNÁNÍ

Typ: ostatní
Mutinovo narovnáníVyužijte výjimečné příležitosti ke zhlédnutí originálu nejstarší dochované listiny o městě Dobrušce - Mutinova narovnání z roku 1320. Bude vystaveno v obřadní síni radnice ve dnech 26.-28. září od 9 do 17 hodin. Vstup volný.
Z důvodu instalace privilegia bude v pátek 25. září uzavřena část radnice obsahující obrazy Františka Kupky. Výstup na věž nebude omezen.

Abyste při návštěvě byli v obraze, přečtěte si před návštěvou překlad Václava Matouše:

"Poněvadž všechny věci, které na světě jsou nebo se dějí, jsou pominutelné a z pamětí lidských vycházejí, jedině když svědectvím budou zaznamenány a potvrzeny, pročež my Mutina z Dobrušky známo činíme vůbec všem, kdož v ně hleděti budou, kterak nás z víry a urozenosti naší, užívajíce rady znamenitých mužů, žádajíce pana Hynka řečeného z Frýdlantu, pana Jindřicha z Lichtemburka, pana Mikuláše z Potštejna, pana Tasa ze Skuhrova, pana Jindřicha z Lipé jinak z Rychnwaldu, pana Macka řečeného Mnicha, purkrabího hradeckého, majíce plnější důvěru, dali jsme vůbec všem bez rozdílu plnou a svobodnou moc působiti, říditi a zpravovati budoucně o všech věcech, které mezi mnou na jedné a spoluměšťany našimi dobrušskými, obracejíce se na straně druhé, co se týče o robotách a pracech našich dobrušských měšťanů, poručili jsme společně a nerozdílně: Ti spoluměšťané k nám dle obyčeje přistoupili, pilně a statečně prosíce a žádajíce, co se týče těch prací a robot, aby nyní a navždy s nich složeny byly a aby byl placen robotní šos neboli úrok. Proto cokoliv bylo řečeno skrze svrchu již jmenované urozené muže, což stálé a dokonalé jest, slibujeme držeti pod způsobem víry a cti naší pod pokutou tisíce hřiven stříbra, nebudeme-li jejich rozkazů poslušni, kteříž zajisté znamenití muži užívali dobrých rad a znamenitých, ústně vypověděli a vyložili, aby řečený pan Mutina všeliké práce a roboty těm i budoucím lidem složil a udusil, marnými a nespravedlivými učinil, aby on i nástupci jeho více k žádným pracem nynější i budoucí spoluobyvatele nenutili, ale aby ti spoluměšťané panu Mutinovi na svátek Narození Páně a na den svatého Jana Křtitele ze všech domů a dědin podle položení a stodol dříve založených a zřízených, s výjimkou domů nárožních a domů při Vodní bráně, které mají pivovary, ti po dvanácti groších z práva dáti a platiti mají. Ale jiné nárožní domy po osmi groších budoucně mají platiti. Neboť před uděláním zdi městské osada Leštno se Dobruška nazývala a hospodáři domů i pivovarů na svých gruntech dobrovolně pivo vařili a mají vařiti bez překážky. A jestliže by kdo toto naše zřízení a smlouvu v lehkost našeho povýšení a smlouvu v lehkost našeho povýšení a v posměch učinil, buď od Pána Ježíše Krista, Petra a Pavla apoštolů, proklet a plod nebo rod bude zbaven víry a cti.

K svědectví toho svoji pečeť jsem připevniti kázal. Stalo se léta Páně tisícího třístého dvacátého."


Vytvořeno: 11. 9. 2020
Poslední aktualizace: 22. 9. 2020 14:07
Autor: Jiřina Vlková